sporenie na dochodok

Ako si vybrať efektívne sporenie na dôchodok?

Každý pracujúci človek na Slovensku má možnosť pripraviť sa na dôchodok skrz trojpilierový systém a cez svoje súkromné zdroje. Ako vyťažiť z týchto produktov maximum? Je nevyhnutné sporiť si po vlastnej osi a nespoliehať sa len na štát alebo nie? Tieto a ďalšie otázky sme pre vás zodpovedali v tomto článku.

Potrebujete poradiť?

Ak chcete vedieť ako najefektívnejšie sporiť na dôchodok, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Čo všetko môžete spraviť pre lepší dôchodok?

Zaujímať sa o váš dôchodok dostatočne skoro

V prvom rade by ste sa mali zaujímať o informácie ohľadom vášho dôchodku. Lepšia informovanosť znamená lepšiu pripravenosť. Ak sa začnete o svoj dôchodok zaujímať príliš neskoro, možno už nebudete schopný sa na neho dostatočne pripraviť a nasporiť si potrebnú sumu pre zachovanie životného štandardu.

 

Využívať 2. pilier

Určite by ste mali mať 2.pilier, pretože na druhý pilier vám idú peniaze z vašej hrubej mzdy, respektíve odvodov, ktoré každý mesiac odvádzate do sociálnej poisťovne. Vaša peňaženka to teda vôbec nepocíti a prilepšíte si k starobnému dôchodku niekoľkými desiatkami alebo stovkami eur mesačne. O kompletnom fungovaní a nastavení druhého piliera sme písali taktiež.

Využívať 3. pilier

Ak vám zamestnávateľ prispieva na 3.pilier odporúčame si ho zriadiť, pretože vám taktiež zvýši váš dôchodok podobne ako 2. pilier. O kompletnom fungovaní a nastavení tretieho piliera si viete prečítať v ďalšom článku.

 

Pripravovať sa po vlastnej osi

Ak sa chcete mať na dôchodku spokojne, v prvom rade sa musíte spoliehať sami na seba, pretože štátne piliere vám dostatočný dôchodok nezabezpečia. Čím skôr sa začnete na dôchodok pripravovať aj po vlastnej osi, tým lepšie máte šance. Príprava o niekoľko rokov skôr vám prinesie nižšie potrebné mesačné náklady pri investovaní na vašu súkromnú dôchodkovú rentu.

Ako ideálne nastaviť dôchodkové piliere?

Ešte predtým, ako budete chcieť doplniť dôchodkové piliere súkromných dôchodkovým sporením, by bolo dobre ich mať správne nastavené. V dôchodkových pilieroch máte na výber rôzne fondy, ktoré sa rozdeľujú na konzervatívne, vyvážené a dynamické. Nastavenie dôchodkových pilierov by sa malo odvíjať od vášho veku.

Ak ste mladý a do dôchodku máte viac ako 10 rokov, ideálnou stratégiou pre vás sú dynamickejšie fondy, pretože vám vďaka vyššiemu výnosu vytvoria vyšší dôchodok. S vyšším výnosom je spojená vyššia kolísavosť hodnoty účtu, ktorá vám nemusí vadiť, pretože z dlhodobého hľadiska dynamické fondy dosahujú najlepšie zhodnotenie.

 

Ak ste starší a máte do dôchodku menej ako 10 rokov je lepšie zvoliť si vyváženú alebo konzervatívnu stratégiu. Fondy, ktoré zaraďujeme medzi konzervatívne alebo vyvážené majú síce nižšie zhodnotenie ako tie dynamické, no za to aj nižšie riziko, čo je pri krátkodobom horizonte dôležitejšie.

O celkovom fungovaní a správnom nastavení pilierov si viete prečítať v našich článkoch o 2.pilieri a 3.pilieri.

Ako doplniť dôchodkové piliere sporením na dôchodok?

Ak máte dôchodkové piliere správne nastavené, ideálne dôchodkové sporenie si môžete vybrať podľa toho, aký ste investor a koľko rokov vám ostáva do dôchodku. Vo všeobecnosti sa ľudia na Slovensku najčastejšie pripravujú na dôchodok jednou zo štyroch možností:

Nižšie si rozoberieme hlavné črty každej jednej zo štyroch možností. Na účel sporenia na dôchodok však neodporúčame využívať investičné nástroje ako sporenie cez poistku alebo sporenie cez sporiace účty a termínované vklady napríklad kvôli vysokým poplatkom, nízkemu výnosu, nízkej možnosti vykonávať zmeny v produkte a podobne.

Sporenie na dôchodok cez sporiace účty

Výnos

Zhodnotenie pri sporiacich účtoch je na úrovni 0,01-0,1% ročne. Ak je priemerná ročná inflácia vo výške 2,5% znamená to, že ak si budete odkladať peniaze do týchto produktov ich reálna hodnota bude každoročne klesať o 2,4%. Takže ak by ste si na takýto účet posielali 100€ mesačne po 20 rokoch by ste na účte mali 24 000 eur, no ich hodnota by bola približne 19 000€.

 

Poplatky

Keďže tieto účty nie sú z hľadiska výnosu vôbec atraktívne, poväčšine obsahujú nízke alebo žiadne poplatky.

 

Medzi základné poplatky patria:

Riziko
Pri ukladaní peňazí do týchto účtov nie je žiadne investičné riziko, pretože peniaze sa reálne nikde neinvestujú. Na druhú stranu riziko straty peňazí je isté.

 

Daňová povinnosť
Ak budete potrebovať peniaze vybrať, nepotrvá to dlho. Výber zo sporiaceho účtu trvá pár sekúnd. Ak si chcete peniaze poslať na osobný účet a sporiaci účet máte v tej istej banke, výber potrvá pár sekúnd, no pri výbere z inej banky to môže byť jeden deň.

 

Dostupnosť peňazí
Zisk na sporiacich účtoch je každý rok zdaňovaný 19%-nou sadzbou.

Sporenie na dôchodok cez životnú poistku

Výnos

Ak hovoríme o číselnom vyjadrení výnosu, môžeme sa pohybovať približne na úrovni 4% ročne. Avšak po odrátaní poplatkov a inflácie sa vo väčšine prípadov sporenia cez poistku stáva, že vyberiete menej peňazí ako ste tam vložili.

Poplatky

Riziko

Riziko tejto investície je síce rovnaké ako pri podielových fondoch, avšak ak zarátame všetky poplatky, ktoré tento produkt obsahuje, riziko toho, že sa vám peniaze nezhodnotia alebo že vyberiete menej ako ste tam vložili je vysoké.

Dostupnosť peňazí

V prípade, že budete potrebovať peniaze vybrať pred ukončením zmluvy, môžete sa stretnúť s odkupným poplatkom. Odkupný poplatok vám môže stiahnuť peniaze za predčasný výber. Napríklad ak by ste chceli vybrať peniaze v prvých dvoch rokoch tento poplatok je väčšinou vo výške 100% z vašich vkladov, takže by ste nevybrali nič. Časom sa tento pomer znižuje.

Daňová povinnosť

Keďže sa v poistení investuje cez podielové fondy platí tu tzv. oddialená daňová povinnosť, čo znamená, že vám zo zisku nie je strhnutá 19%-ná daň každý rok, ale až pri výbere peňazí.

Sporenie na dôchodok cez podielové fondy

Výnos

Priemerný ročný výnos podielových fondov je závislý od typu podielového fondu. Medzi základné typy patria:

Poplatky

Medzi poplatky, ktoré môže (záleží od spoločnosti, ktorá vám investície spravuje) obsahovať investícia cez podielové fondy patria:

Riziko

Riziko investovania do podielových fondov sa taktiež mení v závislosti od toho do akého podielového fondu investujete. Ak investujete do konzervatívneho fondu je riziko investície nižšie ako pri investícii do dynamického podielového fondu. Vo všeobecnosti platí, že podielové fondy v sebe môžu obsahovať stovky rôznych spoločností, čo riziko znižuje na minimum, pretože neinvestujete len do jednej konkrétnej spoločnosti.

 

Dostupnosť peňazí

Výber peňazí z podielových fondov môže trvať niekoľko dní až pár týždňov, pretože najprv je potrebné vaše nakúpené podiely predať a následne vám budú peniaze vyplatené na účet.

Daňová povinnosť

Podielové fondy majú oddialenú daňovú povinnosť, čo znamená, že vám zo zisku nie je strhnutá 19%-ná daň každý rok, ale až pri výbere peňazí podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Sporenie na dôchodok cez ETF fondy

Výnos

Priemerný ročný výnos ETF fondov závisí od typu investičnej stratégie, podľa ktorej investujú. Medzi základné typy patria:

Poplatky

Medzi poplatky, ktoré môže (záleží od spoločnosti, ktorá vám investície spravuje) obsahovať investícia cez ETF fondy patria:

Riziko

Garancia pri investovaní neplatí. Pri ETF fondoch je miera rizika závislá od stratégie ETF fondu. Čím dynamickejšia stratégia tým je riziko vyššie. Avšak ETF fondy môžu obsahovať stovky až tisícky spoločností do ktorých investujete vaše peniaze, pričom tieto spoločnosti môžu byť z rôznych odvetví (doprava, technológie, zdravotníctvo a podobne). Taktiež je tu možnosť rozloženia rizika podľa geografického hľadiska, takže si viete vybrať ETF fondy napríklad z Ameriky, Európy, rozvíjajúcich sa krajín… Takýmto rozložením rizika ho viete znížiť na minimum.

Dostupnosť peňazí

Výber peňazí z ETF fondov, tak ako pri podielových fondoch, môže trvať niekoľko dní až týždeň. Záleží to aj od veľkosti fondu a správcu daného fondu. Taktiež je najprv potrebné vaše nakúpené podiely predať a následne sa môžu peniaze vyplatiť na účet.

Daňová povinnosť

Výnos ETF fondov je po roku držania fondov oslobodený od dane zo zisku. Táto vlastnosť robí investíciu do ETF fondov veľmi atraktívnou.

Koľko si odkladať z výplaty pre dostatočný dôchodok?

Neexistuje univerzálna odpoveď pre každého koľko si odkladať, pretože váš príjem na dôchodku bude pozostávať okrem iného z pilierového zabezpečenia, ktoré sa vypočítava z vašich odvodov počas pracujúceho života. S istotou však vieme povedať, že čím skôr začnete s investovaním, tým menšiu čiastku budete potrebovať odkladať.

 

Názorný výpočet potrebnej investície pre vytvorenie 500€ renty z investovania. Počítame s tým, že táto renta vám vystačí 25 rokov na dôchodku, ak pôjdete na dôchodok v 65ke. Zároveň počítame, že si prostriedky z investície rovno vyberiete a nebudete investovať ďalej.

Vek

Mesačná renta na dôchodku

Potrebná mesačná investícia pri zhodnotení 8%

Potrebná mesačná investícia pri zhodnotení 4%

20 rokov

1 000€

34€

119€

25 rokov

52€

152€

30 rokov

78€

197€

35 rokov

120€

259€

40 rokov

188€

349€

45 rokov

304€

490€

50 rokov

517€

729€

Máte záujem o takýto súkromný dôchodok?

Ak chcete mať dostatočnú súkromnú rentu na dôchodku, tak sa nám neváhajte ozvať a ukážeme vám aké máte možnosti.

Týmto príkladom chceme povedať, že v investovaní je veľmi dôležitý čas, počas ktorého sa vaša investícia zhodnotí. Ak máme dvoch ľudí, kde jeden má 25 rokov a druhý 45 rokov, rozdiel v čase odchodu do dôchodku je dvojnásobny. Avšak mesačná investícia, ktorú musí 45-ročný človek vynaložiť na to, aby dosiahol mesačnú rentu 500€ je oproti 25-ročnému takmer šesťnásobne vyššia.

Naše tipy a odporúčania k sporeniu na dôchodok

Štátny dôchodok berte iba ako bonus

Vieme, že v niektorých situáciách je to veľmi náročné, ale skúste si predstaviť, že by dôchodková renta neexistovala a celý život by ste sa museli sami pripravovať na starobu. Ak sa na štátny dôchodok nebudete spoliehať a pripravovať sa na starobu budete sami, garantujeme vám, že sa na dôchodku budete mať dobre.

Chráňte svoj majetok

Majetok, ktorý si budete počas celého života budovať je potrebné po celú dobu chrániť. Odporúčame si chrániť majetok, aby sa nestalo, že z nasporených peňazí budete musieť vyberať pre nejakú neočakávanú situáciu, ktorá vás postihne. Na takéto okolnosti slúži poistenie, ktoré vám vie v takýchto situáciách ochrániť váš finančný majetok. Či sa vám oplatí a ako má vyzerať sa dočítate v článku o životnom poistení a poistení majetku.

Tvorte si rezervu

Ak nastane situácia, ktorú vám poistenia nepokryjú, aby ste peniaze nevyberali z dôchodkového sporenia je dôležité mať dostatočnú finančnú rezervu. To ako si ju vytvoriť a kde odkladať peniaze aby ich neznehodnocovala inflácia si môžete prečítať v článku Ako ochrániť finančnú rezervu pred infláciou.

Začnite čo najskôr

Veríme, že všetci chcete mať skvelý dôchodok. Na to aby ste ho naozaj mali skvelý vám odporúčame začať so sporením na dôchodok čo najskôr. Malá investícia včas môže znamenať veľký dôchodok neskôr.

Pomôžte ostatným

Ak vám informácie z tohto článku pomohli uvedomiť si niektoré zásadné veci, pomôžte ostatným ľuďom a priblížte im problematiku dôchodkového systému. Možno práve vďaka vám bude mať niekto oveľa lepší dôchodok.

Poraďte sa s nami

Téma dôchodku je určite pre každého z vás dôležitá. Keďže máte na výber veľmi veľa možností, môže byť ťažšie vybrať si tu správnu a preto sme tu pre vás my. Pomôžeme vám vybrať si investíciu, ktorá vám zabezpečí taký dôchodok ako si predstavujete.

Potrebujete poradiť?

Ak chcete vedieť ako najefektívnejšie sporiť na dôchodok, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k sporeniu na dôchodok

Neexistuje univerzálna odpoveď pre každého koľko si odkladať, pretože váš príjem na dôchodku bude okrem iného pozostávať z pilierového zabezpečenia, ktoré sa vypočítava z vašich odvodov počas pracujúceho života. S istotou však vieme povedať, že čím skôr začnete s dôchodkovým sporením, tým menšiu čiastku budete potrebovať odkladať.

V súčasnosti je priemerný starobný dôchodok vo výške približne 515€. Miera náhrady dôchodku z hrubej mzdy je momentálne vo výške 43%. Z dlhodobého hľadiska sa toto číslo znižuje. Znamená to, že čím neskôr prídete na dôchodok, tým o väčšiu čiastku sa vám príjem na dôchodku zníži oproti príjmu počas produktívneho veku. Vlastné dôchodkové sporenie je nevyhnutné preto, aby sme si zachovali životný štandard, ktorý sme viedli v produktívnom veku.

Ideálne dôchodkové sporenie si môžete vybrať podľa toho, aký ste investor a koľko rokov vám ostáva do dôchodku. Na účel sporenia na dôchodok však neodporúčame využívať investičné nástroje ako sporenie cez poistku alebo sporenie cez sporiace účty a termínované vklady napríklad kvôli vysokým poplatkom, nízkemu výnosu, nízkej možnosti vykonávať zmeny v produkte a podobne. Na sporenie na dôchodok využívajte podielové a ETF fondy.

Správcovské spoločnosti cez ktoré investujete sú členmi garančného fondu investícií. Samozrejme nad každou validnou inštitúciou musí mať dohľad Národná banka Slovenska.

Negatívne vlastnosti tohto produktu prevyšujú tie pozitívne (ak vôbec nejaké sú). Keď nerátame poistnú časť, z investičného hľadiska vám tento produkt zhltne na poplatkoch počas celej doby tisíce eur. Nákladovosť investičnej poistky sa môže pohybovať na úrovni 30%. To vám môže spôsobiť, že na konci “investície” vyberiete menej peňazí ako ste tam reálne vložili.

Týmto netvrdíme že poistenie je zlé. Práve naopak, sme zástancami toho, že je potrebné mať vykryté vážne udalosti, ktoré by ohrozili vás a vašu rodinu. Vhodnejšie je rozdeliť tieto produkty do dvoch. Na pokrytie neočakávaných situácií je rizikové životné poistenie, ktoré slúži výhradne na krytie rizík a neobsahuje žiadnu sporiacu zložku. K tomu si potom viete uzavrieť investičný produkt zvlášť s nižšími poplatkami, bez viazanosti a so zaujímavejšími výnosmi. K obom témam si viete prečítať naše články: Oplatí sa uzavrieť životné poistenie? a ETF fondy.

Investovanie do fondov nie je garantované, avšak správnym rozložením rizika, investovaním do overených fondov s dlhou históriou a službami odborníka riziko minimalizujete. Síce sa môže stať, že z krátkodobého hľadiska, napríklad počas krízy bude hodnota zainvestovaných peňazí nižšia, no z dlhodobého hľadiska vám akcie vedia priniesť aj 7% čistý ročný výnos. Preto je tento investičný nástroj určený na dlhé obdobie, t.j. 10+ rokov.

Investovanie môže mať svoje riziká a nezaručuje výnosy. Výber vhodného spôsobu investovania závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred investovaním by ste mali starostlivo preskúmať všetky dostupné možnosti a poradiť sa s odborníkmi na financie.

Jakub Kofčák

Som finančný sprostredkovateľ a poradca, ktorý dbá na to, aby mali ľudia nastavené celé finančné portfólio na jednotku, nie len jeden produkt. Profesionálne sa venujem financiám od roku 2018. Najviac mi pri tejto práci záleží na kvalitných vzťahoch, čo sa odzrkadľuje pri množstve spokojných klientov. Špecializujem sa na prácu s novými spolupracovníkmi a zaúčanie nových ľudí.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu