poistenie nehnutelnosti pred vplyvmi

Ako vybrať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Hľadáte informácie o tom, ako si poistiť nehnuteľnosť a či potrebujete aj poistenie domácnosti? Chcete si vybrať to najlepšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti a zároveň sa vyvarovať najčastejším chybám pri poisťovaní majetku? V tomto článku vám zodpovieme tieto otázky a ešte oveľa viac.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Prečo je dôležité poistenie nehnuteľnosti a domácnosti?

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti slúži na preplatenie nákladov škody, ktorá postihne vašu nehnuteľnosť alebo domácnosť. Môžu to byť napríklad škody spôsobené požiarom, lúpežou, víchricou, povodňou či krupobitím.

 

Toto poistenie je dôležité uzatvoriť si hlavne pre ochranu vášho hnuteľného ale aj nehnuteľného majetku. Poisťovňa vám vykryje škody a vy nemusíte čerpať stovky alebo často aj tisícky eur z vlastných voľne dostupných peňazí alebo z vašich investícií. Tým si nie len že ochránite svoj aktuálny majetok ale zároveň si zabezpečíte majetok, ktorý budujete. To znamená, že ak nastane nejaká škoda, nebudete musieť z vašich úspor a investícií hradiť opravu, ale pokryje to poistenie. Poistenie majetku by malo byť určite súčasťou každej domácnosti a nemalo by chýbať ani u vás.

Rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti sú dva rozdielne produkty. Dajú sa uzavrieť spolu v jednej zmluve alebo si ich viete uzatvoriť zvlášť.

 

Poistenie nehnuteľnosti pokrýva všetky súčasti pevne spojené s nehnuteľnosťou, čo sú napríklad steny, podlahy, okná, zárubne, vstavané skrine, vstavaná linka alebo sanita.

 

Poistenie domácnosti pokrýva všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie nehnuteľnosti. Patria tu napríklad domáce spotrebiče, elektronika, riady, oblečenie, nábytok alebo koberce. Teda veľmi jednoducho povedané, pod domácnosť spadá všetko čo by vypadlo, ak by ste nehnuteľnosť otočili “hore nohami”.

Dôležité pripoistenia k poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Kryje škody spôsobené tretím osobám súvisiace s vašou nehnuteľnosťou. Napríklad, že vám padne škridla zo strechy na susedovo auto a rozbije mu čelné sklo alebo vám praskne v stene stupačka a vytopíte susedov. Všetky tieto a podobné nepríjemnosti viete mať pokryté skrz toto poistenie.

 

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu kryje škody, ktoré spôsobia v bežnom živote členovia poistenej domácnosti. Zahŕňa všetkých členov spolu so zvieratami. Kryje napríklad to, ak by ste v obchode zhodili fľaše s vínom alebo poškodli nejaký tovar, či išli na návštevu ku kamarátom a vaše deti by tam niečo rozbili.

Poistenie bytu

Pri poistení bytu je dôležité kryť hlavne nehnuteľnosť a domácnosť. Nevynechajte ani pripoistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a takisto občiansku zodpovednosť za škodu. Ak máte k bytu aj garáž, je možné ju zahrnúť do poistnej zmluvy. Ak máte doma kotol alebo iné plynové zariadenie je potrebné, aby ste vykonávali revízie podľa zákona.

Poistenie domu

Tak ako pri poistení bytu, poistná zmluva by mala obsahovať poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, občianskej zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Okrem toho netreba zabúdať na to, že pri dome môžete mať niekoľko vedľajších stavieb, ktoré je potrebné taktiež zakomponovať do poistnej zmluvy. Tie sme pre vás zhrnuli v nasledujúcej sekcii.

 

Na to, aby ste v prípade poistnej udalosti nemali žiadne problémy s poistným plnením je dôležité vykonávať revízie. Ak máte komín, kotol alebo iné plynové zariadenie, plynové rozvody a bleskozvod, je potrebné preventívne vykonávať revízie podľa zákona.

 

Poistenie vedľajších stavieb

Poistenie vedľajších stavieb kryje napríklad garáž, skleník, altánok, čističku odpadových vôd, dielňu, garážové státie, hospodársku budovu, chliev, kotolňu, kôlňu, oplotenie, pergolu, septik, stajňu, stodolu, studňu, tepelné čerpadlo, zabudovaný bazén alebo žumpu. Všetky tieto veci si viete poistiť v rámci produktu poistenia nehnuteľnosti.

Poistenie chaty

Poistenie chaty je rovnaké, ako poistenie inej nehnuteľnosti, líší sa iba v cene za poistenie. Keďže je to rekreačná budova, nezvykne byť obývaná aspoň 270 dní do roka a tak sa môže stať väčším lákadlom pre zlodejov. Z dôvodu neobývanosti tam môže nastať problém, ktorý si dlhšiu dobu nikto nevšimne a tým pádom sa nezabráni rozšíreniu škody včas. Hlavne kvôli týmto faktorom stojí poistenie chaty viac ako klasické poistenie nehnuteľnosti.

Poistenie apartmánu

Platí tu podobný scenár ako pri poistení chaty. Keďže je to rekreačná budova, cena poistky bude vyššia ako pri klasickom poistení bytu alebo domu. Ak je ale apartmán určený na trvalé bývanie, viete ho poistiť s rovnakou cenou ako pri poistení domu alebo bytu.

Aké sú najčastejšie chyby pri poistení nehnuteľnosti?

Nízka poistná suma

V praxi sa stretávame s tým, že mnoho z vás má staršie zmluvy spred niekoľkých rokov, kde poistná suma nezodpovedá súčasným hodnotám nehnuteľností. Podpoistenie pri poistnej udalosti spôsobí to, že vám poisťovňa nepreplatí celú výšku škody.

Parciálna škoda

Totálna škoda

Poistná suma nehnuteľnosti

100 000€

100 000€

Hodnota nehnuteľnosti

200 000€

200 000€

Výška škody

30 000€

200 000€

Poistné plnenie

15 000€

100 000€

Ak nehnuteľnosť máte poistenú na 100 000€ pričom jej hodnota je aktuálne 200 000€ a nastane totálna škoda, poisťovňa vám vyplatí len 100 000€. Za 100 000€ by ste si dnes už nekúpili rovnakú nehnuteľnosť akú ste mali.

Máte poistenú iba nehnuteľnosť

Niektorí z vás majú dojednané iba poistenie nehnuteľnosti. V prípade totálnej škody by ste si všetky veci z domácnosti museli uhradiť na vlastné náklady, čomu by ste sa určite najradšej vyhli.

 

Nízky balík krytia

V poisťovniach si vždy viete vybrať z dvoch alebo troch balíkov krytia. Tie sa nerozlišujú len v poistných sumách ale aj v pripoisteniach alebo rizikách, ktoré obsahujú. Napríklad základný balík nemusí obsahovať krytie rizík ako sú napríklad vandalizmus či rozbitie skla a takisto nemusí obsahovať pripoistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti alebo občiansku zodpovednosť za škodu.

Aké sú najčastejšie chyby pri poistení domácnosti?

Nízka poistná suma

Najčastejšou chybou pri poistení domácnosti je, že pri uzatváraní zmluvy si ľudia nastavujú veľmi nízku poistnú sumu. Predstavia si, že majú doma pár spotrebičov a nejaký nábytok a tak poistná suma nemusí byť vysoká.

 

Realita je však taká, že do poistenia domácnosti sa rátajú okrem spotrebičov a nábytku aj všetky maličkosti ako riad, oblečenie, doplnky, športové pomôcky a podobne. Ak by nastala poistná udalosť a všetky tieto “maličkosti” by ste si museli kupovať nanovo, náklady by sa vyšplhali na tisíce eur. Štandardné zariadenie domácnosti 2-izbového bytu môže mať hodnotu aj 30 000€.

 

Nedostatočné zabezpečenie nehnuteľnosti

Poisťovne majú pri krádeži požiadavky na zabezpečenie priestoru kde sa veci nachádzajú. V prípade, že ich nesplníte a nastane poistná udalosť, ponížia poistné plnenie alebo odmietnu plniť škodu. Požiadavky na zabezpečenie nehnuteľnosti nájdete vo všeobecných poistných podmienkach každej poisťovne.

 

Poistenie nehnuteľnosti v záplavových oblastiach

Každá poisťovňa pred vstupom do poistenia overuje adresu poisťovaného miesta kvôli povodňovým zónam. Miesta, ktoré sú blízko vodného toku, majú vyššiu pravdepodobnosť povodne alebo záplavy a tým pádom sú pre poisťovňu rizikovejšie. Povodňová oblasť tak vplýva na cenu poistenia. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v oblasti, ktorá je postihnutá povodňami opakovane, poisťovňa nemusí takúto nehnuteľnosť prijať do poistenia. Zoznam povodňových oblastí si viete pozrieť tu.

Akú spoluúčasť si zvoliť pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti?

Spoluúčasť je suma, ktorou sa budete podieľať na škodovej udalosti. Môže byť naozaj rôzna a volíte si ju vždy pred uzatvorením zmluvy. Čím vyššia spoluúčasť, tým je výsledné poistné lacnejšie. Viete si dojednať 0-eurovú ale aj 366-eurovú spoluúčasť. Ak by ste si dojednali spoluúčasť 40€ a stane sa škoda vyčíslená na 1 000€, poisťovňa zaplatí 960€ a vy svoju výšku spoluúčasti, teda 40€. Odporúčame si vždy zvoliť spoluúčasť čo najnižšiu, podľa toho, aký máte finančný limit na cenu poistenia.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Koľko stojí kvalitné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti a čo vplýva na cenu?

Kvalitne nastavené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti najviac záleží od hodnoty nehnuteľnosti. Ročné poistné môže niekoho vyjsť 100€ no niekto môže platiť za kvalitne nastavené poistenie aj 600€ ročne. Čo ovplyvňuje cenu poistenia?

Ak by ste všetky tieto situácie vedeli finančne zvládnuť aj bez životného poistenia, tak životné poistenie nepotrebujete. V opačnom prípade pre vás životné poistenie má zmysel.

Čo je to indexácia a ako vám vie pomôcť?

Aby ste nemuseli v dôsledku zvyšovania hodnôt nehnuteľností každý rok navyšovať poistné sumy, stačí ak si v poisťovni nastavíte indexáciu. V poistke sa vám tak budú každým rokom zvyšovať poistné sumy podľa indexu spotrebiteľských cien. Síce budete každý rok platiť o niečo vyššiu sumu, no budete mať istotu, že máte nehnuteľnosť poistenú správne.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti pri hypotéke. Čo je a ako funguje vinkulácia?

Jednou z podmienok pri riešení hypotéky je vinkulácia poistenia nehnuteľnosti v prospech banky. Banka sa tým kryje voči poistným udalostiam, ktoré by mohli vzniknúť na nehnuteľnosti a tým pádom by prišla o svoj predmet zabezpečenia. V prípade, že by vám nedajbože zhorela celá nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu 150 000€ so zostatkom hypotéky 100 000€, poisťovňa by vyplatila škodu najprv banke vo výške 100 000€ a potom vám vo výške 50 000€.

Poistenie nehnuteľnosti priamo cez banku. Kedy sa to oplatí?

Poistiť si nehnuteľnosť viete aj priamo cez banku. V prípade bánk však dostanete stále ponuku len od jednej poisťovne. Napríklad Tatra banka spolupracuje s Uniqou, SLSP s Kooperativou, VÚB s Generali, ČSOB banka s ČSOB poisťovňou. Ak chcete komplexné porovnanie poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, poistenie cez banku nie je pre vás tou správnou možnosťou. Sú však aj situácie, kedy poistením cez banku viete získať zľavu z úrokovej sadzby alebo iný benefit.

 

Ak si uzavriete k hypotéke v ČSOB cez ČSOB poisťovňu aj poistenie domácnosti, získate zľavu z úrokovej sadzby vo výške 0,15%. Ak by ste si v Tatra banke zobrali poistenie nehnuteľnosti v Uniqe, vedeli by ste získať dodatočnú zľavu z mesačných platieb za bežný účet.

Na čo si dať pozor ak nehnuteľnosť prenajímate?

Ak nehnuteľnosť prenajímate a podnájomník spôsobí škodu vám, je dôležité mať v zmluve uvedené, že nehnuteľnosť využíva iná osoba ako jej vlastník. Odporúčame sa však s podnájomníkom dohodnúť, aby si uzatvoril poistenie občianskej zodpovednosti, pretože ak to mať nebude a spôsobí škodu tretej osobe, poisťovňa to nepreplatí.

Naše tipy a odporúčania k poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti

Nešetrite na poistení

Rozdiel pár desiatok eur na ročnom poistnom môže znamenať, že niektorú zo škôd nebudete mať krytú. Cenové rozdiely medzi jednotlivými balíkmi nepocitíte tak, ako keď kvôli nižšiemu krytiu budete musieť uhradiť celú škodu z vlastného vrecka.

 

Nastavte si indexáciu poistnej sumy

Indexácia vám zabezpečí to, že vaša nehnuteľnosť a domácnosť nebude o pár rokov podpoistená.

 

Chráňte váš vybudovaný majetok

Správnym nastavením neživotného a životného poistenia si chránite váš aktuálny majetok, ale aj majetok, ktorý si počas života budujete. Preto je správne mať nastavené rizikové životné poistenie, ktoré kryje vás, vašu rodinu a váš príjem a poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje váš nehnuteľný majetok. Správne je to preto, aby ste v prípade nečakanej, nepriaznivej udalosti nemuseli vybudovaný majetok odporedávať a z toho použiť peniaze.

 

Nezabudnite na pravidelné revízie

Ak máte doma niektorú z nasledujúcich vecí: komín, kotol alebo iné plynové zariadenie, plynové rozvody a bleskozvod, musíte myslieť aj na revízie. To ako často je potrebné vykonávať dané revízie určuje zákon.

Revízia

Interval opakovania

komín

1x 6-12 mesiacov*

kotol alebo iné plynové zariadenie

1x ročne

plynové rozvody

1x za 3 roky

bleskozvod

1x za 1-4 roky**

elektroinštalácia

1x za 5 rokov

Vždy si urobte porovnanie možností poistenia nehnuteľnosti

Najlepšie poistenie domácnosti a nehnuteľnosti môže vyjsť každému v inej poisťovni. Poisťovne sa okrem balíkov krytia odlišujú aj zľavami, ktoré vám vedia poskytnúť a tak pri dôkladnom porovnaní poistenia nehnuteľnosti a domácnosti môžete ušetriť niekoľko desiatok eur ročne.

 

Poraďte sa s nami

Zbavte sa všetkých starostí a nechajte túto službu na odborníkov. Okrem toho, že vám pripravíme ponuky z celého trhu v kombinácii so všetkými dostupnými zľavami, vám povieme aj na čo si dať pozor. Takisto nebudete musieť študovať desiatky strán poistných podmienok, pretože vám všetky dôležité výluky, obmedzenia, vaše povinnosti a ostatné dôležité informácie povieme my.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k poisteniu nehnuteľnosti

Musíte si prerátať koľko percent z nehnuteľnosti je používaných na podnikateľskú činnosť. Ak je to viac ako 50%, nemôžete si uzatvoriť poistenie bytu či domu skrz klasické poistenie pre fyzické osoby. Pri takomto špecifickom prípade si musíte zvoliť poistenie podnikateľov pre právnické osoby alebo pre podnikajúce fyzické osoby.

V prípade, že bolo všetko dodržané podľa poistných podmienok poisťovňa nemá právo odmietnuť poistné plnenie. Poisťovne však majú vo svojich poistných podmienkach aj výluky z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Výluka je riziko alebo udalosť, na ktorú sa dohodnuté poistenie nevzťahuje.

Ostatné výluky, ktoré si špecifikuje každá poisťovňa zvlášť viete nájsť vo všeobecných poistných podmienkach danej poisťovne.

Takisto si treba dať pozor na čakaciu dobu 15 dní od dátumu uzatvorenia pre tieto vybrané riziká: povodeň, záplava, voda z kanalizácie pri povodni, tiaž snehu alebo námrazy, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín.

Poisťovňa môže odmietnuť alebo krátiť poistné plnenie aj v prípade, že neskoro nahlásite poistnú udalosť. Poistnú udalosť máte povinnosť nahlásiť do 15 dní od kedy prídete na škodu.

V prípade poistnej udalosti treba čo najskôr nafotiť škody, ktoré boli spôsobené a nahlásiť to do poisťovne buď telefonicky alebo cez online nahlásenie poistnej udalosti. Škodu je potrebné nahlásiť do 15 dní odkedy na ňu prídete.

Áno. Za okolností, že sa nehnuteľnosť nachádza v rizikovej lokalite, (t.j. vysoká povodňová zóna, oblasť častých zosuvov pôdy), vyššieho počtu poistných udalostí, zlého stavu nehnuteľnosti alebo nedostatočnej obývanosti vám nemusí poisťovňa prijať nehnuteľnosť do poistenia.

Keď máte doma veci, ktoré majú vyššiu hodnotu, napríklad obrazy, šperky alebo nábytok, je dobré ich nafotiť a spolu s bločkami doložiť pri uzatváraní zmluvy do poisťovne. Poisťovne majú totiž určený maximálny limit na jeden predmet, napríklad 4 000€. V prípade, že by ste im nedodali doklady o vyššej hodnote danej veci pred poistnou udalosťou, zvyšnú časť hodnoty by vám poisťovňa nepreplatila.

Ak si chcete byť istý, že ste si vybrali najlepšie poistenie, urobte si dôkladné porovnanie poistenia domácnosti a nehnuteľnosti. Poisťovne sa odlišujú vo viacerých veciach ako napríklad v balíkoch krytia, zľavách, výlukách a podobne. Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti už dlho nejde len o cenu ale hlavne o kvalitu krytia vášho majetku.

Výber poistenia by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných možnostiach každého jednotlivca. Pred uzatvorením poistenia zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Kofčák

Som finančný sprostredkovateľ a poradca, ktorý dbá na to, aby mali ľudia nastavené celé finančné portfólio na jednotku, nie len jeden produkt. Profesionálne sa venujem financiám od roku 2018. Najviac mi pri tejto práci záleží na kvalitných vzťahoch, čo sa odzrkadľuje pri množstve spokojných klientov. Špecializujem sa na prácu s novými spolupracovníkmi a zaúčanie nových ľudí.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu