havarajine poistenie

Ako funguje havarijné poistenie a čo všetko kryje

Ak ste si kúpili auto, ktoré si potrebujete, respektíve chcete poistiť aj havarijne, v tomto článku nájdete všetky potrebné informácie k tomuto typu poistenia. Dozviete sa, čo všetko havarijné poistenie kryje, čo je to poistenie finančnej straty GAP a či má pre vás zmysel si ho dojednať. Dokonca sme si pre vás pripravili naše odporúčania a venovali sme sa z časti aj cene havarijného poistenia.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom havarijného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Čo je to havarijné poistenie a čo kryje?

Havarijné poistenie sa používa ako rozšírené alebo komplexné poistenie vozidla. Kryje napríklad haváriu, škody spôsobené živelnými udalosťami, škody na čelnom skle, či krádež vášho vozidla. Havarijné poistenie môže obsahovať napríklad aj preplatenie náhradného vozidla, právnej pomoci, defektu, odťahu a ďalšie.

Kedy musíte mať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie potrebujete mať uzatvorené, ak kupujete vozidlo na leasing. Poistenie sa v tom prípade vinkuluje v prospech leasingovej spoločnosti, čo znamená, že v prípade totálnej škody poisťovňa najprv vyplatí zostatok leasingu a zvyšok peňazí vyplatí vám. Na druhú stranu parciálne škody sú hradené poisťovňou, vy sa na škode podieľate len spoluúčasťou, ktorú si zvolíte.

 

Zo zákona vám nevyplýva povinnosť uzavrieť si poistenie, tak ako pri povinnom poistení vozidiel.

 

Aké pripoistenia si viete dojednať k havarijnému poisteniu?

Havária z vlastnej viny

Havária z vlastnej viny znamená škodu, ktorú svojou vinou spôsobite na vlastnom motorovom vozidle. Ak by ste napríklad spôsobili škodu aj na majetku niekoho iného, hradí to vaše PZP.

 

Živelné udalosti

Medzi živelné udalosti patrí krupobitie, povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy, atmosférické zrážky, úder blesku, snehová lavína, ťarcha snehu alebo ľadu.

 

Stret so zverou

Bežne sú kryté škody spôsobené zrážkou s domácim alebo voľne žijúcim zvieraťom.

 

Požiar, implózia, explózia

 

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo v súvislosti s vašimi právami a povinnosťami pri dopravnej nehode a škodových udalostiach. V niektorých prípadoch túto službu môžete využiť aj vtedy, ak predávate vozidlo v rámci Slovenskej republiky. Spory s poisťovňou ani s policajtmi nie sú kryté.

 

Asistenčné služby

Asistenčné služby zahŕňajú široké spektrum pomoci. Kryjú sa napríklad náklady na pomoc pri vybitej batérií, odťah vozidla pri poruche, náhradné vozidlo, oprava defektu na mieste, doručenie paliva pri prázdnej nádrži alebo náklady na ubytovanie.

 

Batožina

Krytie batožiny sa vzťahuje na prepravovanú osobnú batožinu. Je to skôr pripoistenie luxusu, preto naň sú aj nižšie poistné sumy a nemusia chrániť elektroniku. 

Kedy odporúčame si uzavrieť havarijné poistenie?

Pri dnešných cenách vozidiel by sme vám odporučili havarijné poistenie pri každom novom vozidle alebo ak máte vozidlo drahšej značky.

 

Havarijné poistenie sa už väčšinou neoplatí od siedmeho/ôsmeho roku vozidla (záležiac od typu a značky). V pokročilom veku vozidla je havarijné poistenie skôr o preferencií a záleží dosť od typu daného vozidla. V ôsmom roku už môže byť cena havarijného poistenia vysoká voči hodnote vozidla. Preto potom veľa ľudí využíva kombináciu PZP s pripoisteniami. Ďalšou alternatívou je aj nižší balík havarijného poistenia, ktorý záležiac od poisťovne väčšinou nezahŕňa škodu z vlastnej viny, ale kryje napríklad živelné udalosti, stret so zverou a iné riziká.

 

Príklad:
Kúpili sme si Toyotu Yaris za 18 637€. Najvyšší balík poistenia aj s GAP nás vyšiel na cca 750€. Celkový náklad poistenia je teda 4% z kupnej ceny vozidla. Po 5 rokoch jazdenia 12 tisíc kilometrov ročne je predpokladaná hodnota tohto auta 9 937€. V piatom roku je to stále drahé auto na to, aby v prípade väčšej škody hradila rodina z vlastného vrecka plnú sumu. Preto radšej aj v piatom roku zaplatíme tých cca 750€ aj keď poistenie tvorí už 7,50% z aktuálnej ceny auta.

Ako sa líši havarijné poistenie nového vozidla od jazdeného?

Pri poistení nového vozidla je potrebné dodať poisťovni viac dokumentov, hlavne faktúru, preberací protokol a kópiu veľkého technického preukazu. Fotoobhliadka sa zvyčajne u nových vozidiel nevyžaduje, avšak výnimku tvoria predvádzacie vozidlá alebo vozidlá s nájazdom, zvyčajne nad 50 kilometrov, kde je potrebná aj fotoobhliadka.

 

U jazdených vozidiel toľko dokumentov potrebných nie je. Zvyčajne postačuje veľký technický preukaz. Avšak fotoobhliadka, alebo obhliadka externou spoločnosťou je pri ojazdených vozidlách nevyhnutná.

Čo je to GAP poistenie?

Hovorí sa, že auto stratí najviac na hodnote po vyjdení z predajne. Pripoistenie finančnej straty GAP vám zaistí, že v prípade krádeže alebo totálnej škody dostanete od poisťovne rovnakú sumu, akú ste zaplatili pri kúpe. V prípade že kúpite nové vozidlo za 25 000€ a o 2 roky vám ho ukradnú, poisťovňa vám vyplatí aktuálnu hodnotu auta, teda napríklad 18 000€. Poistenie finančnej straty GAP kryje tento rozdiel medzi amortizovanou a kúpnou cenou vozidla, takže dostanete 25 000€.

Pre koho má zmysel GAP pripoistenie?

GAP pripoistenie sa vám môže viac oplatiť, ak kupujete nové auto na úver alebo leasing (hlavne pri nízkej akontácií/vysokom úvere k pomere ceny vozidla). Prakticky sa GAP poisťuje takmer na všetky nové vozidlá. Napríklad, ak má vaše auto v súčasnosti hodnotu 15 000€ a dlhujete 13 000€ z úveru/leasingu, môžete byť ochotný akceptovať rozdiel, ak sa vaše auto poškodí na totálku. Na druhú stranu ak máte úver na auto vo výške 30 000€ a auto v hodnote 26 000€, možno si nebudete môcť dovoliť zaplatiť rozdiel vo výške 4 000€. V tomto prípade sa vám môže oplatiť poistenie GAP.

Najčastejšia chyba pri dojednávaní havarijného poistenia

Zle nastavená poistná suma

Pri kúpe nového vozidla zvykne byť na faktúre uvedená suma vozidla, následné zľavy, prípadne cena za doplnkovú výbavu a nakoniec finálna cena po zľavách. Negatívne skúsenosti s havarijným poistením môžu vzniknúť presne pri tejto najčastejšej chybe. Poisťovňa podľa toho vyplatí nižšiu sumu, ako by bolo potrebné.

havarijne poistenie dokument

Ako nastaviť poistnú sumu v havarijnom poistení a pri GAP poistení?

V havarijnom poistení sa vozidlo správne poisťuje na hodnotu vozidla pred zľavami spolu s hodnotou doplnkovej výbavy. Podľa faktúry vyššie teda 18 490,00€ + 450€ + 2000€ = 20 940€. Tu sa naskytá častá otázka klientov – nebudem platiť zbytočne veľa? Nie, cena poistenia sa touto úpravou zdvihne minimálne. Zaručuje to však to, že nebudete mať problémy pri poistnom plnení kvôli nesprávnej poistnej sume.

Ak si k poisteniu pripoisťujete aj GAP pripoistenie, poistná suma má byť cena, ktorú ste reálne zaplatili predajcovi. V prípade vzorovej faktúry vyššie to je 18 637,00€.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom havarijného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Koľko stojí havarijné poistenie a čo ovplyvňuje konečnú cenu?

Štandardne sa cena havaríjneho poistenia pohybuje od 300 do 2000€, záležiac od toho značky a typu vozidla. Cenovo nadštandardné vozidlá, vozidlá drahšie na servisné diely, vozidlá veľkej kubatúry majú vplyv na vyššiu cenu. Okrem vozidla má vplyv na vyššiu cenu aj vek vodiča a rok nadobudnutia vodičského oprávnenia. Menej skúsenejší vodič predstavuje vyššie riziko pre ostatných vodičov a takisto aj poisťovňu. Konečnú cenu ovplyvňuje aj vaša bezškodová minulosť. Ak máte “čistú” minulosť, bez poistných udalostí, ktoré ste spôsobili, vaša cena bude o niečo nižšia. 

Cenu ovplyvňujú napríklad:

Čo je spoluúčasť pri havarijnom poistení a akú si vybrať?

Spoluúčasť je suma alebo podiel, ktorým sa podieľate na vzniknutej škode.

 

Príklad: – máte dojednanú spoluúčasť 5%, minimálne 160€
Škoda na vozidle je 1 500€. Vy sa podieľate spoluúčasťou 5% z výšky škody, alebo minimálne 160€. 5% z 1 500€ je 75€, čiže v tomto prípade zaplatíte 160€ a poisťovňa doplatí zvyšok škody.

 

Vo väčšine poisťovní máte výber viacero spoluúčastí. Čím nižšiu spoluúčasť si v zmluve dohodnete, tým vyššiu budete mať splátku. Najčastejšie spoluúčasti sú: 

 

1. 5%, min. 166€ – pri škode sa podieľate vyššou zo súm, buď 5% zo škody alebo min. 166€

2. 100€ – pri každej škode platíte fixne 100€

 

Spoluúčasť sa bežne nevzťahuje na malé pripoistenia ako právnu pomoc, asistenčné služby, úrazové poistenie a finančnú stratu (GAP).

Čo je to bonus/malus a ako ovplyvňujú cenu havarijného poistenia?

Poisťovne KomunálnaKooperativa poskytujú vo svojich produktoch možnosť uzavrieť poistenie vo forme “bonus” alebo “nebonus”. Iné poisťovne to nerozlišujú.

 

Pri dojednaní poistenia vo forme “bonus” sa vaša cena ďalší rok prepočíta na základe toho, či ste mali poistnú udalosť. Ak poistenie prvý rok vychádza 600€ a vám ten rok nenastane škoda, poisťovňa vám následne zníži splátku na ďalší rok. Na druhú stranu, ak sa vám stane nejaká škoda, poisťovňa vám splátku zvýši. Bonusový typ je pravdepodobne lepší pre ľudí, ktorí nejazdia tak často.

 

Nebonusový typ poistenia funguje tak, že ak sa vám stane škoda, výška poistenia sa na ďalší rok nezmení. Nebonusový variant je pravdepodobne lepší pre ľudí žijúcich v meste, kde nehôd môže byť počas roka niekoľko.

Ako postupovať pri vzniku poistnej udalosti?

Bezodkladne nahláste škodu cez infolinku vašej poisťovne, online formulár alebo priamo na pobočke. Potom poskytnite poisťovni všetku potrebnú súčinnosť a reagujte na podnety promptne. Takisto odporúčame si dokumentáciu s poisťovňou a autoservisom archivovať a čo najviac vecí komunikovať emailom, aby nedošlo k nedorozumeniam.

Naše tipy a odporúčania k havarijnému poisteniu

Nastavte správnu poistnú sumu

Nové vozidlo vždy poistite na hodnotu vozidla pred zľavami, aby nedošlo k zníženiu poistného plnenia pri škodovej udalosti.

 

Uzatvorte si havarijné poistenie na nové vozidlo

Z nášho pohľadu je dôležité mať havarijné poistenie na každom novom vozidle, keďže po totálnej škode by v drvivej väčšine prípadov ľudia nemali dostatok prostriedkov na kúpu ďalšieho nového vozidla.

 

Radšej si zvoľte vyššie krytie

Z našej skúsenosti si určite zvoľte havarijné poistenie s najvyšším balíkom, veľakrát vám môžu prísť vhod aj pripoistenia ako napríklad náhradné vozidlo. Nikdy neviete čo sa môže stať a tých pár ušetrených eur za to riziko nestojí. Haváriu z vlastnej viny obsahujú len komplexné balíky, takže ak by ste vy spôsobili škodu a mali nižší balík havarijného poistenia, škodu by ste si museli uhradiť sami.

 

Pred kúpou jazdeného vozidla si ho dôkladne preverte

Odporúčame sa vyhnúť banálnym chybám pri výbere jazdeného vozidla. Poraďte sa s profesionálom, ktorý sa v danej oblasti vyzná, alebo si dôkladne preverte vozidlo a predávajúceh online , kde si môžete preveriť najazdené kilometre, vykonané opravy, registre hľadaných áut, či exekúcie majiteľa.

 

Obráťte sa na nás

Našim klientom poskytujeme vybavenie poistenia a zároveň asistenciu počas poistnej udalosti. 

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom havarijného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k havarijnému poisteniu

Amortizácia je postupná strata hodnoty majetku. Amortizovaná cena vozidla je jeho aktuálna cena. Poisťovňa vám pri parciálnych škodách vozidla zvyčajne prepláca hodnotu nových, nie amortizovaných dielov. Pri totálnej škode vám vypláca amortizovanú (aktuálnu) cenu vozidla, pokiaľ nemáte dojednané GAP poistenie.

Jazdené vozidlo vstupuje do poistenia v aktuálnom stave po fotoobhliadke alebo fyzickej obhliadke (v závislosti od poisťovne). V prípade, že máte na vozidle nejaké poškodenie, môže dávať význam si ho najprv opraviť a až tak vozidlo poistiť. Ak máte napríklad prasknutý nárazník pri vstupe do poistenia a dôjde k ďalšiemu poškodeniu danej časti,  poisťovňa vám zníži poistné plnenie o poškodenie tejto súčiastky.

Nové vozidlo bez značiek sa dočasne poistí na VIN číslo a po prihlásení sa do poisťovne doloží veľký technický preukaz.

Dovezené vozidlo zo zahraničia musí najprv prejsť kontrolou originality a až tak je poistiteľné na Slovensku povinným zmluvným poistením a zároveň aj havarijným poistením.

Na otázku, ktoré havarijné poistenie je najlepšie, neexistuje stopercentná odpoveď. V drvivej väčšine prípadov si klienti vyberajú to poistenie, ktoré má v konečnom dôsledku najlepší pomer ceny a kvality – teda rozsahu krytia. 

Výber poistenia by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných možnostiach každého jednotlivca. Pred uzatvorením poistenia zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu