Tlmočíme z jazyka financií

RelyonTlmočíme z jazyka financií

Náš tím

mkdf-team-image

Jakub Kofčák

finančný sprostredkovateľ a poradca
+421 905 189 025
jakubkofcak@prosight.sk
mkdf-team-image

Jakub Vojčik

finančný sprostredkovateľ a poradca
+421 944 214 816
jakubvojcik@prosight.sk
mkdf-team-image

Daniel Varga

finančný sprostredkovateľ a poradca
+421 917 294 220
danielvarga@prosight.sk

Prečo názov Relyon?

Názov Relyon, v preklade “Spoľahnite sa” najlepšie vystihuje spoluprácu s nami. Je takisto indikátorom, že sa na nás môžete spoľahnúť počas celej doby využívania finančného produktu. Napríklad pri poistných udalostiach, potrebe refinancovať úvery, okamžitom servise pri investičných produktoch alebo všeobecnej aktualizácii, či vypovedania finančného produktu.

Ako nás symbolizuje šifra?

Využitím šifry v rôznych formách poukazujeme na váš prvotný pocit. Zložité, nezrozumiteľné a zašifrované údaje nedostupné širšej verejnosti. Preto poukazujeme na proces riešenia problému od počiatočného neporiadku skrz nájdenie správnej cesty. Zhodujeme sa v názore, že naše povolanie dešifruje a podáva informácie dostupnejšou formou.

Naša filozofia

``Tlmočíme z jazyka financií``. Sme mladá skupina poskytujúca príležitosti k rozvoju našich klientov a takisto aj spolupracovníkov. Pomáhame vám nájsť cestu z labyrintu čísel a údajov. Každý problém má riešenie, my však hľadáme také, ktoré maximalizuje váš benefit. Inými slovami, dešifrujeme informácie, ktoré vám podávame v čo najzrozumiteľnejšom tvare.

Aké máme hodnoty?

Block
Aké máme hodnoty?
Spoľahlivosť

Sme presvedčení o tom, že iba dôkladná príprava vedie k profesionálnym záverom.

Sebavedomie

Sme si vedomí nášho
prínosu pre vás.

Lojálnosť

Budujeme s vami dlhodobé vzťahy. Sme za to, že to je kľúč k naozaj zdravej a dlhotrvajúcej spolupráci.

Ústretovosť

V prvom rade vám chceme vyhovieť a riešiť vašu požiadavku tak, ako ste si predstavovali.

Zázemie

Sme členom skupiny PROSIGHT Slovensko, vďaka čomu spolupracujeme s najlepšími finančnými partnermi.

Priamočiarosť

Jednáme na rovinu bez okolkov. Hovorením celej pravdy si s vami vytvárame vzájomnú dôveru, bez ktorej je spustenie spolupráce zbytočné.