Investovanie

RelyonInvestovanie

Čo všetko Vás čaká?

Konzultácia

Možnosti

Stratégia

Servis

CieľAké výhody plynú z našej spolupráce v oblasti investícií?

investičné portfólio vám nastavíme na mieru

podrobne vám vysvetlíme fungovanie všetkých relevantných investičných možností

minimalizujeme vám riziko diverzifikáciou vášho portfólia

odporúčame iba časom overené investičné nástroje

investície si budete vedieť sledovať v súkromnom online účte

navrhujeme dlhodobé investície s možnosťou daňového oslobodenia

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu

  Najčítanejšie články z oblasti investovania

  Najčastejšie otázky našich klientov

  Pripravia ma štátne piliere na dôchodok?

  Priemernému dôchodcovi sa po odchode na dôchodok zníži príjem o 57% a čo je horšie, podľa dát štatistického úradu sa toto percento stále zvyšuje. Je to najmä kvôli zlej demografickej situácii. Preto ak si chcete zachovať rovnaký životný štandard, bez súkromného odkladania peňazí to pôjde veľmi ťažko. Trojpilierový systém je často nestabilný a a od vzniku si prešiel takmer 50-timi zásahmi štátu. Ďalšími dôležitými faktormi sú poplatky za správu a zo zisku pri pilieroch a aj vysoký dlh sociálnej poisťovne. Preto sa pre zachovanie životnej úrovne na dôchodku odporúča kombinácia štátneho a súkromného sporenia.

  Ako sú moje peniaze chránené?

  Investiční partneri, s ktorými spolupracujeme sú účastníkmi Garančného fondu investícií. V ňom je váš majetok chránený do výšky 50 000 eur. Naši partneri dodržujú prísne pravidlá pri správe vášho majetku a váš majetok oddeľujú od majetku ich spoločnosti. 

  (Činnosť našich partnerských správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi je regulovaná Národnou Bankou Slovenska.)

  Koľko si účtujete za investičné služby?

  Za poskytovanie služieb sme ohodnotení od finančnej inštitúcie v závislosti od výšky vášho vstupného poplatku. Maximálna výška vstupného poplatku na Slovensku je zo zákona 5% z investičných vkladov. Neúčtujeme si poplatok za výnos ani za správu vášho portfólia. 

  Nákladovosť našich investícií je v priemere okolo 0,5-1% oproti 15-25% priemernej nákladovosti pri portfóliu so správcovským poplatkom a poplatkom zo zisku, čo veľmi zatraktívňuje naše služby.

  Poskytujete aj privátnu správu?

  Áno. Privátna správa je prémiová služba, ktorú vieme poskytnúť pri minimálnom vklade 30 000€ pri aktívne riadenom portfóliu a 10 000€ pri pasívne riadenom portfóliu. Pri všetkých investíciách pristupujeme ku klientovi individuálne, no pri jednorázových investíciách vo vyšších sumách ešte viac dbáme na risk manažment.

  Sú lepšie podielové fondy alebo ETF?

  Z viacerých zahraničných štúdií vyplýva, že dlhodobé investície sa lepšie zhodnocujú v ETFs (Exchange traded funds). Hlavnými benefitmi investovania cez ETFs sú nízke manažérske poplatky a to, že ide o pasívne riadené investovanie, čo minimalizuje riziko ľudskej chyby. Veľkým plusom je oslobodenie investícií od dane zo zisku a historické výnosy ukazujúce v priemere viac ako 7% p.a. (v čistom)

  Oplatí sa sporiť cez poistku?

  Nie. Najväčším negatívom pri sporení cez poistku je vysoká nákladovosť a častokrát stratovosť investície. Deje sa to kvôli viacerým poplatkom a menej kvalitným fondom. Okrem iného je nevýhodou nemožnosť dostať sa k svojim peniazom pred koncom zmluvy bez zaplatenia odkupného poplatku či aktualizácie portfólia.

  Viem ísť na dôchodok nezávisle od štátu?

  Áno. Pokiaľ chcete ísť na dôchodok nezávisle od štátu, najlepším spôsobom je využívanie súkromného sporenia vo fondoch. Pokiaľ by ste si odkladali peniaze na vašom bežnom účte alebo podúčte v banke či v trezore, potrebovali by ste si vložiť ešte väčšiu sumu ako by ste čerpali na dôchodku kvôli inflácii. V prípade sporenia vo fondoch vám stačí sporiť dostatočne dlhú dobu a z vkladu 100€/mes. viete mať na dôchodku aj 800€ v čistom každý mesiac. Najviac odporúčame kombináciu štátneho a súkromného dôchodku, kedy to nášho klienta finančne minimálne zaťaží a vybuduje si dostatočný kapitál pre seba a svojich blízkych.