sporenie pre deti

Ako najvýhodnejšie sporiť deťom v roku 2023?

Prieskumy ukazujú že až 86 % tínedžerov má záujem investovať, no veľa z nich sa necíti dostatočne sebavedomo, aby tak urobili. Môže tomu byť aj preto, že ich k tomu rodičia vôbec neviedli. Preto sme si pre vás pripravili porovnanie rôznych typov investícií, aby ste aj vy začali budovať majetok svojim ďalším generáciam čo najlepšie.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom sporenia pre deti, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu zdarma osobne alebo diaľku.

Ako si vybrať správny spôsob investovania pre deti?

Správne sporenie pre vaše dieťa by ste si mali vybrať na základe veku dieťata. Dĺžka sporenia by mal byť hlavný ukazovateľ toho, ako peniaze pre dieťa zhodnotiť. Investícia vhodná na 5 rokov by mala byť odlišná od investície na 15 rokov.

 

Pri malých deťoch a časovo dlhšom investovaní je najefektívnejšie zvoliť indexové ETF fondy. Hlavne kvôli ich nízkym poplatkom, daňovým výhodám a nízkemu riziku.

Najčastejšie spôsoby investovania alebo sporenia pre deti

Rozdiel medzi sporením a investovaním

Sporenie a investovanie nie sú rovnocenné. 

 

Investovaním vymieňame peniaze za nejaké aktívum, ktoré generuje príjem (napríklad akcie), alebo aktívum, ktoré príjem generovať nemusí (napríklad zlato). 

 

Sporenie je v jednoduchosti vklad peňazí v banke, ktorá nám vyplatí výnos a využije peniaze na svoje podnikateľské aktivity. Sporenie je menej výnosné ako investovanie a malo by byť používané len na krátku dobu, napríklad 1 rok. V oboch prípadoch platí, že je zabezpečená istá ochrana spotrebiteľa pomocou Národnej banky Slovenska.

Sporenie pre deti cez banku

Sporením máme na mysli sporiace účty, nie fondy ponúkané v banke. Tie spadajú do podielových fondov.

Výhody sporenia v banke

Vklady sú chránené

Ak by ste deťom sporili cez bežný účet alebo termínovaný vklad, úroky by vyzerali nasledovne. Na bežných účtoch nemáte žiadne zhodnotenie, sporiace účty v štyroch najväčších bankách na Slovensku nám ponúkajú výnosy od 0,01%. Termínované vklady majú úroky od 0,01%.

Nevýhody sporenia v banke

Nízke alebo žiadne zhodnotenie

Sporenie cez sporiace účty býva úročené horšie ako na termínovaných vkladoch a pohybuje sa na úrovni nuly.

 

Sporenie cez termínovaný vklad je v drivej väčšine prípadov úročené len do 1% ročne, v niektorých prípadoch aj symbolicky sumou 0,01%. Vzhľadom na vysokú infláciu to považujem za nepostačujúce.

 

Viazanosť

Dostupnosť peňazí na sporiacich účtoch je väčšinou ten istý deň, no môže byť dokonca až 30 dní.

 

Sporenie cez termínovaný vklad je viazané na určité obdobie. Môže to byť rok, dva, dokonca aj päť. Čím dlhšie máte viazané peniaze, tým väčší úrok vám banka garantuje. Ak by sa stalo, že peniaze budete potrebovať pred uplynutím dohodnutej doby, musíte termínovaný vklad zrušiť a prídete o nasporené úroky. Banka vám vyplatí iba vaše vklady.

 

Daň z výnosu

Zúročené peniaze vložené na termínované vklady, sporiace účty alebo podielové fondy budú pri výbere zdanené podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 19%-nou sadzbou.

 

Poplatky

Sporiace účty a termínované vklady poväčšine neskrývajú takmer žiadne poplatky, pretože poskytujú nízke úročenie vašich peňazí. Síce sporenia nezvyknú obsahovať poplatky, môžu vyžadovať bežný účet, ktorý už zadarmo byť nemusí. Taktiež je bežné, že  sporiace a termínované vklady zahŕňajú poplatky za predčasný výber.

ETF fondy ako sporenie pre deti

Výhody ETF fondov

Pasívna správa

Výhodou pasívneho investovania sú minimálne zásahy do portfólia a obmedzenie rizika ľudského faktora, čo vedie k nízkym transakčným poplatkom a dlhodobo vyšším výnosom. Pasívne investovanie sa nesnaží “trafiť” do pár akcií, ale investuje sa do niekoľko stoviek až tisíc spoločností.

 

Oslobodenie zisku od dane

ETF fondy sú obchodovateľné na burze, preto sa na ne vzťahuje tzv. časový test. Teda výnosy sú po roku oslobodené od daňovej povinnosti.

 

Taktiež po splnení podmienok ustanovených v zákone o cenných papieroch pre dlhodobé investičné sporenie (DIS), sú od dane oslobodené aj príjmy z predaja cenných papierov, vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia.

 

Nízke poplatky

Keďže do investičnej stratégie jednotlivých ETF fondov je minimum zásahov tak poplatky súvisiace so správou sú nižšie ako u podielových fondov.

 

Vyššie výnosy

Dostatočne diverzifikované ETF fondy dosahujú vyššie výnosy v porovnaní s podobnými podielovými fondmi hlavne kvôli absencií ľudskej chybovosti a nízkej poplatkovej štruktúre.

 

Diverzifikácia (Široké rozloženie portfólia)

Jeden ETF fond môže obsahovať obsahuje stovky spoločností z rôznych sektorov (zdravotníctvo, doprava, technológie, atď…) či krajín, podobne ako pri klasických podielových fondoch. Takouto diverzifikáciou sa radikálne minimalizuje riziko.

 

Garančný fond investícií

V prípade, že ETF kupujete cez licencovaného obchodníka s cennými papiermi a ten je účastníkom Garančného fondu investícií, Váš majetok zverený do správy a úschovy tohto obchodníka s cennými papiermi spadá (v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi) pod ochranu Garančného fondu investícií vo výške 50 000€. Spoločnosti spadajúce pod ochranu garančného fondu nájdete v zozname účastníkov Garančného fondu.

Nevýhody ETF fondov

Pasívna správa

V krátkodobom investovaní môžu mať ETF fondy nevýhodu v tom, že kvôli pasívnej správe nevedia tak reagovať na prepady, ako by to mohol vedieť portfólio manažér v aktívne spravovanom fonde. V krátkom horizonte preto môžu niektoré podielové fondy porážať výkonnosti ETF fondov. Na druhú stranu, z dlhodobého hľadiska väčšina aktívne spravovaných fondov neporáža výnosy ETF fondov.

 

Zle zvolená stratégia

Tak ako pri podielových fondoch, aj ETF fondy môžu byť zvolené nesprávne a neodborne. Priveľký výber môže zmiasť nejedného investora. Veľký pozor pri výbere treba dať obzvlášť pri krátkodobých investíciach.

Investovanie cez podielové fondy

Majú toho dosť podobného s ETF fondami, no plošne povedané sú v značnej nevýhode. Oproti ETF fondom ich nevýhoda vyplvýva z aktívnej správy a vyšších poplatkov.

Výhody podielových fondov

Výnosy

Podielové fondy sú široko využívaný produkt na zhodnocovanie majetku. Môžu obsahovať akcie, dlhopisy, zmenky, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, čo ovplyvňuje ich konečný výnos. Infomácie o zložení konkrétneho fondu nájdete v štatúte fondu a v kľúčových informáciach pre investorov.

 

Diverzifikácia

Veľkou výhodou podielových fondov je rozloženie investície do viacerých cenných papierov. Jeden fond môže obsahovať niekoľko stoviek spoločností, preto je oveľa jednoduchšie a bezpečnejšie si kúpiť fond, ako si skladať portfólio po jednom sám.

 

Garančný fond investícií

V prípade, že ETF kupujete cez licencovaného obchodníka s cennými papiermi a ten je účastníkom Garančného fondu investícií, Váš majetok zverený do správy a úschovy tohto obchodníka s cennými papiermi spadá (v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi) pod ochranu Garančného fondu investícií vo výške 50 000€. Spoločnosti spadajúce pod ochranu garančného fondu nájdete v zozname účastníkov Garančného fondu.

Nevýhody podielových fondov

Vyšší správcovský poplatok

Keďže sú podielové fondy spravované aktívne, správcovské poplatky sa pri bežných podielových fondoch pohybujú zvyčajne niekde okolo 2% ročne, čo v konečnom dôsledku ide na úkor výnosu.

 

Aktívne spravované portfólio

Tradičné podielové fondy sú aktívne riadené, čo znamená, že je tu priestor na ľudské chyby pri vyberaní aktív do fondu. Oproti ETF fondom, ktoré sú riadené trhovými mechanizmami je to v dlhodobom zhodnotení značný rozdiel na výnose. Ľudský faktor je vo fondovom manažovaní nevýhodou.

 

Daň z výnosu

Výnosy, ktoré vám podielové fondy prinesú, sú pri výbere zdanené podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 19%-nou sadzbou.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom sporenia pre deti, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu zdarma osobne alebo diaľku.

Stavebné sporenie pre deti

Výhody sporenia cez stavebné sporenie

Štátna prémia je oslobodená od dane z príjmu

Stavebné sporenie zvýhodňuje štát tzv. štátnou prémiou, ktorú vám pripíše na stavebné sporenie po konci kalendárneho roka. Narozdiel od úroku, ktorý pripisujú stavebné sporiteľne, na štátnu prémiu sa daň z príjmu nevzťahuje.

 

Vklady sú chránené fondom na ochranu vkladov

Systém na ochranu vkladov vznikol, aby bola veľká časť vkladov ľudí v bankách chránená, napríklad pred zlyhaním inštitúcie a jeho cieľom je aby zabránil v krízovej situácií hromadnému vyberaniu peňazí. Každý človek má chránené vklady do výšky 100 000€. Účastníkov systému na ochranu vkladov nájdete tu.

 

Možnosť dofinancovania hypotéky

Najväčšou výhodou stavebného sporenia je možnosť dofinancovať hypotéku cez stavebný úver, resp. medziúver. Pre vaše deti, ktoré budú riešiť otázku bývania o niekoľko rokov, to môže znamenať veľkú pomoc. Výhodou je hlavne možnosť dlhšieho splácania, čo v konečnom dôsledku znamená oveľa nižšiu mesačnú splátku. Úver zo stavebného sporenia je možné splácať 10 až 30 rokov.

Nevýhody sporenia cez stavebné sporenie

Výška štátnej prémie

V minulosti bola štátna prémia veľkou výhodou. Dnes tomu tak už nie je. V roku 2023 sa štátna prémia dá získať v maximálnej výške len 70€, a to konkrétne pri vklade 2800€ za rok (ak sporíte 233,33€ mesačne).

 

Nízke zhodnotenie

Úroky na stavebnom sporení sa pohybujú na úrovni jedného percenta, čo už v dnešnej dobe vôbec nie je atraktívne zhodnotenie. Úroky ani zďaleka nepokryjú infláciu a tak vám v tomto produkte bude každým rokom klesať reálna hodnota vašich peňazí.

 

Dokladovanie

Pri zmluvách, ktoré boli uzatvorené od roku 2019 musíte stavebnej sporiteľni pri výbere (najskôr po 2 rokoch) vždy dokladovať účel využitia finančných prostriedkov. Zmluvy uzatvorené do roku 2019 sú touto povinnosťou zaťažené pri výbere iba do prvých 6 rokov od jej uzatvorenia.

 

Poplatky

Stavebné sporenie je zaťažené viacerými poplatkami, ako napríklad poplatok za:

 
  • uzatvorenie zmluvy
  • správu účtu
  • výpoveď zmluvy

Daň z výnosu

Síce je štátna prémia oslobodená od dane z príjmov, o výnosoch v stavebnom sporení sa to povedať nedá. Výnosy sú zdanené podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 19%-nou sadzbou.

Investovanie pre deti do zlata

Zlato môže poskytovať rozšírenie portfólia, no ruku do ohňa by zaň z hľadiska stability výnosov dal málokto. Je aktívom, ktoré negeneruje príjem (ako napríklad akcie, dlhopisy alebo nehnuteľnosti) a aj preto je jeho výnos menej zaujímavý. Nižšie spomínané výhody/nevýhody sa týkajú fyzického zlata.

Výhody investovania do zlata

Globálna speňažiteľnosť

Zlato je aktívum, ktoré viete speňažiť prakticky hocikde na svete.

 

Dostupnosť

Zlato je dostupné skoro pre každého a nie je k tomu potrebný vysoký kapitál. Niektoré spoločnosti poskytujú aj možnosť pravidelnej mesačnej investície do zlata.

 

Uchovávateľ hodnoty

Zlato je všeobecne známe ako dlhodobý uchovávateľ hodnoty peňazí. Cieľom investície do zlata nie je rýchle zbohatnutie, ale ochrana peňazí pred infláciou. Dáta z minulosti ale ukazujú, že táto výhoda nie je konzistentná. Napríklad od roku 1980 do 2005 by vám zlato vynieslo – 1,07% p.a. (pred poplatkami a infláciou).  Tým pádom veľmi záleží od doby, kedy začnete a prestanete investovať. Tým, že výnosy sú nekonzistentné, toto investovanie nie je až také praktické.

 

Daňové zvýhodnenie – pri fyzickom zlate a ETF

Ak si zaobstaráte investičné zlato ako fyzická osoba, podľa § 9 ods.1 písm c) je investičné zlato hnuteľný majetok, na ktoré sa daň z predaja nevzťahuje. Výnimkou sú cenné papiere, ktoré nespadajú pod hnuteľný majetok. Zlato sa dá kúpiť taktiež ako ETF a tým spadá pod zvýhodnenie cenných papierov obchodovateľných na burze.

Nevýhody investovania do zlata

Žiadna regulácia

Podľa zákona je fyzické zlato považované za tovar a tým pádom to nie je finančný produkt, ktorý by bol regulovaný Národnou bankou Slovenska ako iné investície. Sprostredkovanie fyzického zlata nepodlieha žiadnym reguláciam a predávať ho môže doslova hocikto. To znamená že ako spotrebiteľ sa nemôžete v prípade problémov obrátiť na NBS.

 

Nízke výnosy

Dáta z minulosti ukazujú, že táto podmienka nemusí platiť vždy, napríklad od roku 1980 do 2005 by vám zlato (ne)zarobilo -1,07% p.a. (pred odpočítaním poplatkov). Zlato je aktívum, ktoré negeneruje príjem, ako napríklad akcie, dlhopisy alebo nehnuteľnosti, takže jeho výnosy sú viac nestabilné a nižšie. Výška zhodnotenia veľmi záleží od doby, kedy začnete a prestanete investovať, a podobné 28 ročné obdobie asi väčšina investorov nechce zažiť.

 

Bezpečnosť

Keďže je zlato fyzické, je potrebné ho niekde uskladniť. Ak investujete do zlata a skladujete ho doma, asi sa tým veľmi chváliť nebudete.  Na úschovu sú k dispozícií aj bankové trezory, ktoré tiež nestoja malé peniaze a tým investíciu ešte predražujú. 

 

Poplatky a marža obchodníkov

Ak investujete do zlata, treba si dať pozor, kde ho nakupujete a či kupujete fyzické zlato alebo ho kupujete v podobe cenných papierov. Fyzické zlato kúpite za vyššiu cenu ako keby ste kupovali zlato v podobe cenných papierov. Je to tak preto, lebo fyzické zlato obsahuje aj maržu obchodníkov, prípadne náklady na uskladnenie či poštovné náklady. Čím menšie fyzické zlato človek kupuje, tým drahšie je oproti jeho reálnej cene.

Sporenie pre deti cez investičné životné poistenie

Výhody sporenia cez investičné životné poistenie

Tento produkt nemá žiadne výhody z hľadiska sporenia a podľa nášho názoru by mal byť zakázaný jeho predaj.

Nevýhody sporenia cez investičné životné poistenie

Netransparentnosť

Zistiť si informácie o poplatkoch tohoto produktu je naozaj náročné. Ľudia si produkt uzatvárajú častokrát bez vedomia, že tam tie poplatky vôbec existujú. Nemilé prekvapenie potom nastáva pri výbere peňazí po rokoch sporenia alebo na výročnom liste, kde je uvedená hodnota nasporených peňazí.

 

Vysoké poplatky

Medzi poplatky, ktoré obsahuje investičné životné poistenie patria:
– administratívny (zvyčajne strhávaný mesačne, záleží od poisťovne, v priemere 1,5€)
– vstupný (1-5% z mesačnej platby)
– počiatočný (24 mesačných platieb)
– správcovský (zvyčajne 0,50 – 2,5% p.a.)
– rizikový (záleží od veku, s pribúdajúcim vekom sa stále zvyšuje)

 

Zrušenie zmluvy

V prípade, že budete chcieť zrušiť investičnú časť a nechať si len poistenie, nebude to možné. Keďže ide o produkt, kde sú tieto dve zložky na seba naviazané, zruší sa aj sporiaca časť.

 

Rastúca cena pripoistení v čase

Čím ste starší, tým ste pre poisťovňu viac rizikoví a poisťovňa si za to berie rizikový poplatok. V prípade niektorých zmlúv sa tak s rastúcim vekom strháva dodatočné poistné z vašej nasporenej sumy, čo ešte viac znižuje výnosy.

Investovať jednorazovo alebo pravidelne?

Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Väčšiná ľudí investuje pravidelne, pretože je ľahšie investovať po každej výplate.

Jednorazová investícia sa môže viac oplatiť pri pomaly rastúcich – konzervatívnych investíciách. Pravidelné investovanie môže byť lepšie pri investíciach, ktoré majú tendenciu viac kolísať. Ak máte ale dostatočne dlhý investičný horizont, jednorazovou investíciou nič nepokazíte ani v dlhodobom investovaní. Podstatné pri investovaní je, aby v ňom bol systém a peniaze nestáli na bežnom účte. Tam sa jednodznačne znehodnotia vplyvom inflácie. 

Výpočet – investovanie príspevku na dieťa

Pozrime sa na kalkulácie, keby ste príspevky a daňový bonus dieťaťu pedantne odložili do jedného z 3 typov stratégií. Pre jednoduchosť prepočtu budeme počítať so zaokrúhlenou sumou 200 mesačne (priemer daňového bonusu + príspevok), po dobu 18 rokov.

 

Konzervatívne investovanie

V konzervatívnej investícií so zhodnotením 3% ročne dosiahneme výsledok 18 059€.

Vyvážené investovanie

Vo vyváženej investícií so zhodnotením 5% ročne dosiahneme výsledok 22 091€.

Dynamické investovanie

V dynamickej investícií so zhodnotením 7% ročne dosiahneme výsledok  27 965€.

Keby vaše dieťa pokračovalo na vysokú školu do 24 a nepotrebovalo by túto sumu (alebo by ste mu o tejto investícií nepovedali), mohlo by portfólio vyrásť na 26 591€, 35 100€, alebo 47 139€.

Naše tipy a odporúčania pri sporení pre deti

Dodržte plánovanú dobu investície

Ako väčšina vecí v živote, aj investovanie si vyžaduje čas. Úspešné naplnenie investičného cieľa znamená nechať finančné prostriedky pracovať a nevyberať ich predčasne.

 

Myslite na investovanie pre deti ešte skôr, ako ich máte 

Áno, môže to znieť absurdne, ale skoršou prípravou to váš mesačný rozpočet pocíti menej a vaše deti vám o to viac poďakujú. Pamätajte na to, že vaše investície sú budúcnosťou aj pre vaše ďalšie generácie.

 

Začnite s diverzifikovaným portfóliom

Diverzifikácia je jedným z najdôležitejších princípov investovania a to preto, lebo úplne minimalizuje podstupované riziko v investovaní. Na výbornú diverzifikáciu využite podielové fondy alebo ideálne ETF fondy, ktoré vám uľahčia vybudovanie diverzifikovaného portfólia aj s menším množstvom peňazí.

 

Učte deti sporeniu a investovaniu

Vaše deti by ste mali naučiť narábať s peniazmi. Investícia do vašich detí by nemala byť len peňažná. Môže pozostávať aj z informácií, ako narábať s peniazmi. Investovanie je komplexná téma, preto je dobré ju učiť postupne. Naučte vaše dieťa, že investovanie nie je o rýchlom zbohatnutí, ale o postupnom nabaľovaní výnosov ako snehová guľa kotúľajúca sa dolu kopcom. Cieľom je investovať peniaze a sledovať ich postupný rast po mnoho rokov, nie očakávať rýchly zisk. Povzbuďte vaše dieťa, aby si časť svojich peňazí, ktoré dostane alebo zarobí odložilo na svoj investičný účet. To, čo naučíte vaše, deti sa vám mnohonásobne vráti.

 

Poraďte sa s nami

Ak chcete mať istotu, že vaše deti budú kvalitne zabezpečené do budúcna a máte záujem o hlbšie informácie ako v tomto článku, pokojne nás oslovte. Radi vám zodpovieme akékoľvek otázky a poradíme, ako efektívne investovať.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom sporenia pre deti, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu zdarma osobne alebo diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k sporeniu pre deti

Ideálne čím viac, tým lepšie, ale samozrejme by sporenie pre dieťa malo byť v takej výške, ktorá je pre vás dlhodobo udržateľná. Ako rozumnú sumu odporúčame kombináciu detského príspevku a daňového bonusu, čo je približne až 200 eur. Všetko nad túto hranicu je pre dieťa len bonus.

Sporiacich možností je viacero, no z hľadiska výhod je asi najlepšou možnosťou správne diverzifikované ETF portfólio. Sporenie by ste si mali vyberať na základe času investovania a aj cieleného výnosu. V neposlednom rade sporiaca možnosť môže ponúkať daňové zvýhodnenie, ochranu spotrebiteľa, alebo aj nízke poplatky.

Zložené úročenie vám v dlhšom čase sporenia vie “vykúzliť” naozaj veľký rozdiel v nasporenej sume, preto sa odporúča so sporením začať čím skôr. Ak začnete sporiť pre dieťa 50€ v jeho 10 rokoch, sporením s 5% úrokom do 20-tky vytvoríte hodnotu 7 796€. Ak by ste začali už od narodenia, za dvojnásobný čas (20 rokov) by ste dosiahli 20 637€.

Pred pár rokmi by sme skôr povedali áno. Úroky nad úrovňou inflácie a štátna prémia sa v minulosti pohybovala až na úrovni 40% z hodnoty vkladov. Dnes je však situácia úplne odlišná a stavebné sporenie stratilo atraktivitu, ktorú malo kedysi. Na získanie plnej štátnej prémie v roku 2022 (2,5% z vkladov, max. 70€) je potrebné nasporiť za rok až 2 800€. Stavebné sporenie sa oplatí vtedy, ak v bližšej budúcnosti plánujete dieťaťu pomôcť s kúpou nehnuteľnosti vo forme stavebného úveru.

Ešte predtým ako budete uzatvárať konkrétny investičný produkt, je potrebné poznať niektoré hľadiská danej investície. Medzi dôležité hľadiská investície patria riziko, výnos, likvidita, poplatky, daňové povinnosti, ekonomická situácia a v neposlednom rade celkové fungovanie daného aktíva. Ako sme už spomínali v časti odporúčania a tipy, ak hľadáte podrobné objasnenie a navrhnutie investície, môžete sa na nás obrátiť.

Poplatky v tomto produkte spôsobujú, že celková nákladovosť sporenia cez životné poistenie môže byť 30-40%. V nemalo prípadoch ľudia zo sporenia cez životnú poistku vyberú menej peňazí, ako do nej vložia. 

Ako by mala byť nastavená poistka a na čo by mala slúžiť sme pre vás priblížili v článku Oplatí sa uzavrieť životné poistenie?

Bankové produkty ako sporiaci podúčet alebo termínovaný vklad s úrokmi pohybujúcimi sa častokrát k nule už nie sú zaujímavými finančnými produktmi na zhodnocovanie úspor. Samozrejme, istú časť našich úspor by sme na bežnom účte pre rýchlu dostupnosť mali mať, no využívať to ako sporenie pre deti určite nie je efektívna možnosť.

Investovanie môže mať svoje riziká a nezaručuje výnosy. Výber vhodného spôsobu investovania závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred investovaním by ste mali starostlivo preskúmať všetky dostupné možnosti a poradiť sa s odborníkmi na financie.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu