Oplatí sa stavebné sporenie?

Stavebné sporenie dnes nie je také obľúbené ako kedysi, no stále môže byť veľmi užitočné, napríklad pri hypotéke. V článku vysvetľujeme, ako sporenie funguje, aké sú výhody a na čo je možné ho použiť.

Čo je stavebné sporenie?

Stavebné sporenie je účelové sporenie, kde účelom stavebného sporenia je nasporiť sebe alebo svojim deťom finančné prostriedky na financovanie budúcich potrieb súvisiacich s bývaním ako napríklad:

 

Ak ste stavebným sporiteľom, svoje úspory si na účte stavebnej sporiteľne musíte nechať najmenej po dobu šiestich rokov, inak sa vás stavebná sporiteľňa opýta, na aké účely tieto prostriedky budete potrebovať. Po šiestich rokoch však sporiteľ môže vybrať peniaze aj so štátnou prémiou a je na ňom, na aké účely ich použije. Pozor, ak máte zmluvu uzatvorenú po roku 2019, účel budete musieť dokladovať vždy. Peniaze si vie vybrať klient aj skôr ako po šiestich rokoch, no zaplatí poplatok za zrušenie zmluvy 99€ a vyberie si ich bez štátnej prémie.

 

Stavebné sporenie môžu poskytovať len stavebné sporiteľne. Po určitom časovom období, ktoré je vopred stanovené, môže jednotlivec požiadať o úver získaný z jeho stavebného sporiaceho účtu.

 

V prípade, že si toto sporenie založíte a splníte všetky podmienky na čerpanie úveru, tak vám na tento úver vznikne právny nárok zo zákona, ktorý je zvyčajne sprevádzaný lepšími podmienkami ako sú aktuálne na trhu. To znamená lepšia úroková sadzba a tým pádom možnosť vyššej hypotéky alebo ušetrené peniaze na splátke a úrokoch pre dlžníka. 

 

Toto sporenie je atraktívnou možnosťou pre ľudí, ktorí myslia do budúcna a majú záujem o spojenie úspor s prvkami úveru s výhodnejšími podmienkami.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky,  neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku. 

Prečo na Slovensku skončili 2 z 3 stavebných sporiteľní

Na Slovensku sme mali tri stavebné sporiteľne a to Prvá stavebná sporiteľňa, ČSOB stavebná sporiteľňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa.

 

Avšak, keďže sa štátna prémia stáva stále nedostupnejšou a záujem o stavebné sporenie tým pádom klesá, stavebná sporiteľňa Wüstenrot sa rozhodla zmeniť svoj biznis plán a ukončila svoju činnosť v tejto oblasti v lete v roku 2021.

 

Stavebná sporiteľňa ČSOB pokračovala v šľapajách Wüstenrotu a od 1.júla 2022 prestala ponúkať uzatváranie nových zmlúv o stavebnom sporení a medziúvere. Táto stavebná sporiteľňa vyhlásila, že toto rozhodnutie pramení z výrazných zmien na trhu stavebného sporenia, a to najmä z pohľadu štátnej podpory a možnosti využitia našetrených peňažných prostriedkov.

 

Sporitelia si tým pádom vedia založiť zmluvu o stavebnom sporení už len v najdlhšie pôsobiacej stavebnej sporiteľni na Slovensku a to v Prvej stavebnej sporiteľni.

Prvá stavebná sporiteľňa

Ponúka niekoľko typov úverov, napr. na kúpu, výstavbu, na obnovu bývania a aj na obnovu domácnosti. Okrem stavebného sporenia poskytuje aj sporiace účty, stavebné sporenie pre mladých, vkladové certifikáty a investičné fondy. Táto sporiteľňa počas svojho pôsobenia od roku 1992 uspokojila potreby už viac ako 2,5 milióna ľudí, uzatvorila s nimi takmer 5 miliónov zmlúv, klientom poskytla takmer 700-tisíc úverov na financovanie bývania, na ktoré celkovo poskytla viac ako 11,4 miliárd eur.

1. Podmienky získania štátnej prémie

Štátna prémia bola kedysi hlavným lákadlom na založenie si sporiaceho účtu. Dnes sme však svedkami toho, že výška štátnej prémie rok čo rok klesá. 

 

Prvou z podmienok získania štátnej prémie je použiť všetky nasporené finančné prostriedky len na financovanie bývania, čo samozrejme môže, ale nemusí vyhovovať každému. Pokiaľ budete chcieť mať pripísanú a vyplatenú štátnu prémiu, peniaze nebudete môcť vybrať najbližšie 2 roky a na kúpu auta alebo dovolenky ich tiež nepoužijete. 

 

Ďalšou podmienkou je, že príjem poberateľa štátnej prémie nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy na Slovensku za predchádzajúci rok.

2. Štátna prémia v roku 2024

Štátna prémia je v roku 2024 na úrovni 7% z ročných vkladov sporiteľov. Ale pozor, pri rôznej výške vkladov stále platí, že maximálna výška štátnej prémie je 70 eur. Výška štátnej prémie bola do roku 2000 skoro 200 eur. Odvtedy sa však znižuje, až sa dostala na hranicu sedemdesiatich eur. Ak teda máte záujem získať najvyššiu štátnu prémiu, musí byť váš ročný vklad na tento účet 1 000 eur, čo je 84 eur mesačne.

Ak by sme teda chceli každý rok po dobu šiestich rokov získať štátnu prémiu, museli by sme vložiť dokopy sumu 6 000€ aby nám bola pripísaná prémia vo výške 420€. Pokiaľ by ste tieto peniaze investovali, zhodnotenie pri takýchto číslach by predstavovalo približne 2,2% ročne. Pokiaľ k tomu prirátate úrok približne 1%, stále by ste
 boli veľmi nízko nad úrovňou dlhodobej priemernej inflácie, čo znamená, že naše peniaze v stavebnom sporení skoro nezarábajú.

Rok % ŠP z ročného vkladu Max. výška ŠP z ročného vkladu v e Potrebný vklad na získanie max. ŠP
1993-1996
40
199,16
497,91
1997-2000
30
199,16
663,88
2001
25
149,37
597,49
2002
25
132,78
531,10
2003
20
95,58
497,91
2004
15
82,98
553,24
2005
14,5
82,98
572,33
2006
10
66,39
663,88
2007
9,5
66,39
698,83
2008-2010
12,5
66,39
531,10
2011-2012
10
66,39
663,90
2013
11,5
66,39
577,30
2014
8,5
66,39
781,60
2015
5,5
66,39
1207,09
2016-2018
5
66,39
1327,80
2019-2023
2,5
70
2800,00
2024
7
70
1000

3. Ako funguje stavebné sporenie

Stavebné sporenie je proces pozostávajúci z niekoľkých krokov. V prvom rade je sporiteľovi otvorený stavebný sporiaci účet. Potom prichádzajú na rad vklady. Výšku vkladov si sporiteľ volí sám, pričom sú zhodnocované úrokovou mierou, ktorá je podrobne špecifikovaná v zmluvných podmienkach. V najbližších rokoch prebieha na účte sporenie. Po uplynutí požadovanej doby môžete ďalej zhromažďovať prostriedky na účte alebo sa začať zamýšľať nad kúpou nehnuteľnosti, rekonštrukciou a pod.

Keď sa sporiteľ rozhodol pre kúpu nehnuteľnosti alebo financovanie stavebných prác a rekonštrukcií, nasleduje výber finančných prostriedkov zo sporenia alebo fáza čerpania úveru. Obvykle si na účte musíte našetriť 40-50% z požadovanej výšky úveru v rozmedzí 18-69 mesiacov. To koľko mesiacov presne potrebuje klient šetriť závisí od zvoleného typu sporenia. 

 

Na výber bude mať sporiteľ zo stavebného úveru, medziúveru a mimoriadneho medziúveru, úveru spoločenstvám vlastníkov bytov a úveru právnickým osobám. Pričom medziúver bude klient čerpať ak nesplnil tri podmienky potrebné na čerpanie stavebného úveru, ktoré sú dodržanie minimálnej doby sporenia, nasporenie požadovanej výšky a dosiahnutie požadovaného hodnotiaceho čísla. 

 

Rozdiel medzi stavebným úverom a medziúverom je v tom, že pri stavebnom úvere platíte úroky len z polovice cieľovej sumy, no pri medziúvere naďalej aj sporíte, kým nedosiahnete požadovanú čiastku a zároveň platíte úroky z celej výšky cieľovej sumy.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky,  neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku. 

4. Stavenbý úver

Stavebný úver je typ úveru, na ktorý má stavebný sporiteľ právny nárok vyplývajúci zo Zákona o stavebnom sporení. Na to však aby bol sporiteľovi poskytnutý úver musí splniť nasledovné podmienky:

 

  1. od dátumu uzavretia zmluvy o stavebnom sporení uplynula minimálna doba sporenia
  2. má klient nasporených približne 40-50% z cieľovej sumy
  3. hodnotiace číslo (parameter ohodnotenia zmluvy o stavebnom sporení) má minimálnu požadovanú hodnotu stanovenú stavebnou sporiteľňou (64)
  4. od splnenia nasporených peňazí a hodnotiaceho čísla prešli 3 mesiace

 

Stavebný úver môže byť poskytnutý maximálne vo výške, ktorá sa rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a aktuálne nasporenou sumou na stavebnom sporení.

5. Medziúver

Medziúver je typ úveru, ktorý sa čerpá kým sporiteľ nemá nárok na stavebný úver, pretože zatiaľ nesplnil niektorú z 3 podmienok na poskytnutie riadneho stavebného úveru – minimálna doba sporenia, minimálna nasporená suma a minimálne hodnotiace číslo. 

 

Po splnení podmienok pre schválenie a čerpanie medziúveru si sporiteľ okrem splátok medziúveru aj naďalej sporí, kým nedosiahne podmienky na pridelenie riadneho stavebného úveru. Kým sa tak stane, sporiteľ platí úroky z celej cieľovej sumy. To má za následok veľmi pomalé klesanie istiny. Preto je medziúver výhodný len ako dočasné riešenie financovania alebo dofinancovania. Sporiteľ to môže využiť napríklad ak nemá vlastné zdroje na dofinancovanie hypotéky, nechce brať spotrebný úver (kvôli splatnosti – max. 8 rokov) a nechce čakať na splnenie podmienok na riadny stavebný úver. Splatnosť medziúveru možno natiahnuť až na 30 rokov, takže z hľadiska mesačnej splátky je to vždy vhodnejšia alternatíva.


PSS prestala poskytovať medziúvery bez založenia nehnuteľnosti pre klientov, ktorí u nich nemajú žiadnu históriu a ktorí nemajú čerstvo schválený úver na bývanie v inej banke. Medziúver bez založenia nehnuteľnosti je teda možný iba ako dofinancovanie k hypotéke.

6. Stavebné sporenie ako sporenie?

Aktuálna úroková sadzba, ktorou sa zhodnocujú vaše úspory na stavebnom sporení sa pohybuje na úrovni 1% p.a.. Ak k tomu prirátame štátnu prémiu, ani to nestačí na pokrytie priemernej ročnej inflácie. Zo zisku je ešte sťahovaná každý rok aj zrážková daň. Takže pokiaľ sa pýtate, či sa oplatí sebe alebo deťom sporiť a odkladať peniaze do stavebného sporenia, odpoveď znie, že nie.

V dnešnej dobe je efektívne stavebné sporenie použiť napríklad na dofinancovanie hypotéky, ak človek nemá vlastné zdroje, pretože je to lacnejšia alternatíva oproti dofinancovaniu prostredníctvom spotrebného úveru.

7. Hodnotiace číslo

Hodnotiace číslo je ukazovateľ kvality sporenia a vyjadruje mieru výkonu a účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia. Zabezpečuje všetkým stavebným sporiteľom spravodlivé poradie pri pridelení cieľových súm z fondu stavebného sporenia. Čím má sporiteľ vyššie hodnotiace číslo, tým lepšie. Hodnotiace číslo rastie v závislosti od výšky mesačných vkladov sporiteľov, výšky cieľovej sumy a pravidelnosti vkladov.

Hodnotiace číslo tak spravodlivo a objektívne ohodnocuje prínos každého sporiteľa do spoločného fondu sporenia.

8. Výhody stavebného sporenia

Stavebné sporenie síce výhody z pohľadu sporenia a zhodnocovania majetku nemá no obsahuje niekoľko výhod, ktoré stojí za to spomenúť:

 

1. možnosť získať medziúver pri potrebe dofinancovania hypotéky, ak ešte nemá žiadateľ nárok na stavebný úver
2. možnosť získať po nasporení určitej čiastky stavebný úver, ktorý je podmienkami porovnateľný s klasickou hypotékou

9. Nevýhody stavebného sporenia

Medzi najväčšie nevýhody stavebného sporenia môžeme spomenúť:

1. štátna prémia je na úrovni len 70€ a na jej získanie potrebujeme vložiť ročne 2800€
2. pri výbere peňazí do dvoch rokov od uzavretia zmluvy, prichádzame o štátnu prémiu
3. pri výbere peňazí potrebujete zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov alebo sporiť aspoň 6 rokov

  1. na pripísanie štátnej prémie nemôžete mať príjem vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za predchádzajúci rok
    5. z výnosu je každý rok strhávaná zrážková daň

Najčastejšie otázky

Nie. Daňový bonus sa nedá ďalej uplatňovať po zrefinancovaní hypotéky, pretože sa vzťahuje na váš prvý hypotekárny úver na bývanie. Pri refinancovaní pôvodný úver zaniká a teda s ním aj bonus.

Ak splníte všetky podmienky ako 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve, máte do 35 rokov vrátane, a zároveň ide o váš prvý úver na bývanie, banka vám automaticky alebo na vaše vyžiadanie vydá potvrdenie o zaplatení úrokov. Na základe tohto potvrdenia si vypočítate vy alebo vaša mzdárka nárok na daňový bonus za predošlý kalendárny rok.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť aj s obmedzenou daňovou povinnosťou (ak ste daňový nerezident), ak úhrn vašich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo vašich celkových príjmov.

Nie. Výška príjmu pri hypotekárnom úvere pre mladých sa preveruje iba raz a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie a považuje sa za splnenú počas piatich rokov uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky.

Nie. Predčasným splatením úveru nestrácate nárok na už uplatnený daňový bonus. Daňový bonus teda nemusíte vrátiť. Nasledujúci rok vám však už nevznikne nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

Ten, na koho prešli nesplatené záväzky po zomrelom človeku, si aj naďalej smie uplatňovať daňový bonus na zaplatené úroky.

Nie, štátny príspevok pre mladých skončil na konci roka 2017. Od roku 2018 sa dá využiť vo forme daňového bonusu. Daňový bonus viete získať formou preplatku na dani, vo výške až 400€ ročne po dobu 5 rokov, čím viete celkovo ušetriť až 2 000€.

Investovanie môže mať svoje riziká a nezaručuje výnosy. Výber vhodného spôsobu investovania závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred investovaním by ste mali starostlivo preskúmať všetky dostupné možnosti a poradiť sa s odborníkmi na financie.

Výber poistenia by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných možnostiach každého jednotlivca. Pred uzatvorením poistenia zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Hypotéka predstavuje dlhodobú záväznú zmluvu a jej splácanie môže byť spojené s rizikom. Výber vhodnej hypotéky závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred uzatvorením hypotéky zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Kofčák

Som finančný sprostredkovateľ a poradca, ktorý dbá na to, aby mali ľudia nastavené celé finančné portfólio na jednotku, nie len jeden produkt. Profesionálne sa venujem financiám od roku 2018. Najviac mi pri tejto práci záleží na kvalitných vzťahoch, čo sa odzrkadľuje pri množstve spokojných klientov. Špecializujem sa na prácu s novými spolupracovníkmi a zaúčanie nových ľudí.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu