Poistenie

RelyonPoistenie

Čo všetko Vás čaká?

Analýza

Ponuky

Výber produktu

ServisAko vám pomôžeme?

pomôžeme vám s riešením poistnej udalosti

dáme vám na výber zo všetkých relevantných poisťovní na trhu

ponuky pripravíme presne určené na vašu situáciu

vyriešime za vás akúkoľvek požadovanú aktualizáciu zmluvy

vysvetlíme vám nielen všetky plusy, ale aj mínusy daného produktu alebo poisťovne

znížime vám cenu dojednaním obchodných a iných zliav

vieme uzatvárať zmluvy aj na diaľku bez vášho podpisu

postaráme sa o riešenie intervencií alebo prípravu výpovede zmluvy

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu

  Najčítanejšie články z oblasti poistenia

  Najčastejšie otázky našich klientov

  Prečo si uzatvoriť životné poistenie?

  Zmysel poistenia je kryť si riziká, ktoré môžu vás, váš príjem alebo vašu rodinu ohroziť v prípade nečakanej situácie. Predmetom nie je poisťovať si riziká, ktoré vašu situáciu neohrozia vo veľkej miere, ale tie, pri ktorých by sa zhoršil váš životný štandard. Medzi takéto udalosti radíme diagnostikovanie civilizačnej choroby, uznanie čiastočnej alebo plnej invalidity, smrť osoby zodpovedajúcej za úver alebo rodinu a nehodu spôsobujúcu trvalý následok úrazu. Krytie práceneschopnosti a menšieho úrazu taktiež spadá do ponúkaného portfólia, pokiaľ človek nemá dostatočnú finančnú rezervu alebo si dané pripoistenia vyžiada.

  Môžeme sa poistiť viacerí na jednu zmluvu?

  Áno. Čo sa týka životného poistenia je možnosť poistiť až 8 osôb. Výhodou je prehľadnosť všetkých poistených a možnosť dojednať množstevné zľavy až do výšky 35% za objem ročného poistného.

  Kedy môže poisťovňa zamietnuť alebo krátiť poistné plnenie?

  Negatívny výstup poistnej udalosti je vždy zapríčinený jedným z týchto dôvodov: nepravdivo zodpovedaný zdravotný dotazník, zle uvedená riziková skupina, nesprávny vek poisteného, neuvedené športy alebo aktivity, neobsahujúce pripoistenie, udalosť spadajúca medzi výluky z poistenia, nedodržanie čakacích dôb, nesplnenie podmienok pri riešení poistnej udalosti, neuvedený minulý zdravotný stav, povinnosti poisteného pre nárokovanie plnenia. Toto sú veci, ktorým sa pri uzatváraní zmluvy treba veľmi zodpovedne povenovať a uviesť pravdivo všetky informácie na zmluve.

  Aké veci potrebujem vedieť pred uzatvorením životného poistenia?

  Klientov musia byť oboznámení s výlukami v poistení, čakacími dobami pri jednotlivých pripoisteniach a ich povinnosťami voči poisťovateľovi. Klient potrebuje poznať dôležitosť a fungovanie dojednaného krytia, akým spôsobom poisťovňa plní v prípade poistnej udalosti a za akých okolností. Na každej zmluve sú obmedzenia alebo krátenia či dodatočné podmienky pre vyplatenie plnenia, s ktorými by mal byť každý stotožnení, vedieť o nich a tým predísť negatívnej neočakávanej situácii.

  Ponúkate aj analýzu existujúcich zmlúv?

  Áno. Prioritou pre nás je zodpovedné a kvalitné nastavenie financií. Preto nepomáhame len v prípade sprostredkovania nových zmlúv ale v prvom rade sa pozeráme na momentálnu situáciu našich klientov, aktuálne využívané služby a na potenciál zlepšenia alebo vyriešenia ich situácie.