cestovne poistenie

Ako si vybrať cestovné poistenie

Dozviete sa, na čo presne slúži cestovné poistenie, v ktorých prípadoch ho využijete a aj ktoré pripoistenia sa vám môžu hodiť. Na konci článku sme zahrnuli aj odporúčania a možnosť vypočítať si jeho cenu.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom cestovného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo diaľku.

Prečo si uzatvoriť cestovné poistenie?

Cestovné poistenie má svoj význam pri ceste do zahraničia. Je dôležité pre prípady, aby ste nemuseli z vlastného vrecka platiť drahú zdravotnú starostlivosť. Na Slovensku si základnú zdravotnú starostlivosť z vlastného vrecka nehradíme, preto si môžeme mylne myslieť, že je to tak všade.

Čo vám kryje európsky preukaz zdravotného poistenia? Postačuje to?

Európsky preukaz zdravotného poistenia vám platí v štátoch Európskej Únie, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo na Islande. V každom štáte máte rovnaké zdravotné práva a povinnosti ako domáci pacienti. Teda to, čo domácim pacientom uhradí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatí aj tunajšia zdravotná poisťovňa. Európsky preukaz zabezpečuje pokrytie týchto nákladov na zdravotnú starostlivosť iba pri ošetrení v štátnych zdravotných zariadeniach.

 

V prípade zhoršenia zdravotného stavu z akýchkoľvek príčin si nevyberáte, či vás záchranná služba odvezie do súkromného alebo štátneho zdravotného zariadenia. Problém vzniká vtedy, ak sa človek ocitne v súkromnom zdravotníckom zariadení a nemá cestovné poistenie. Ako sme spomínali vyššie, cestovné poistenie zabezpečuje krytie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zariadeniach. 

Príklady zdravotných nákladov v zahraničí

Medzi liečebné náklady v zahraničí patria napríklad

Druhy cestovného poistenia podľa účelu cesty

Krátkodobé cestovné poistenie

Najčastejšie sa využíva pri dovolenkách v dĺžke týždeň, dva, a podobne.

 

Celoročné – opakované cesty

Používa sa, ak veľa cestujete a chodíte na opakované cesty počas roka. Väčšinou majú poisťovne stanovené, že doba jedného pobytu je 45 alebo 90 dní.

 

Celoročné – neobmedzený pobyt

 

Štúdium/au-pair pobyt

Využijete to v prípade rôznych študijných pobytov ako napríklad Erasmus.

 

Poistenie do hôr na Slovensku

Je veľmi užitočné a prepláca vám hlavne náklady na horskú službu. Výjazd vrtuľníkom vychádza niekoľko tisíc eur, ktorý pre ľudí nad 18 rokov už neprepláca zdravotná poisťovňa.

Cestovné poistenie na pracovné cesty

Pri vycestovaní pre účely pracovných ciest je potrebné, aby ste zvolili jednu z troch kategórií práce, ktorú budete vykonávať.

Typy práce pre účely cestovného poistenia

1. Nemanuálna, resp. duševná práca
Medzi duševnú prácu zaraďujeme prácu, pri ktorej sa človek fyzicky nenamáha. Je to napríklad práca administratívneho pracovníka.


2. Manuálna práca
Patrí sem práca, pri ktorej sa vyžaduje fyzická námaha človeka ako napríklad práca na stavbe.


3. Riziková práca
Medzi rizikovú prácu môže patriť napríklad práca so strelnými zbraňami alebo výbušninami. Za rizikovú prácu sa považuje tiež práca na otvorenom mori alebo v lokalite s extrémnym klimatickým/prírodným charakterom.

Aké pripoistenia si viete k cestovnému poisteniu dojednať?

Poistenie zodpovednosti za škodu

Náhrada škody na majetku alebo zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe. Toto pripoistenie sa môže zísť, ak máte malé deti alebo pri návštevách múzeí a iných kultúrnych podujatí.

 

Nepojazdné auto

Ak cestujete do zahraničia svojím autom, poistenie asistencie je doplnok v zahraničí k havarijnému poisteniu. Sú tu zvýšené limity plnenia asistenčných služieb, ako napríklad opravy na mieste, oprave poškodenej pneumatiky, odťahu, poskytnutie náhradného vozidla alebo ubytovania počas doby opravy.

 

Pátranie a záchrana

Toto pripoistenie vám kryje napríklad zásah horskej služby v zahraničí.

 

Poistenie storno zájazdu, prerušenia cesty

Kryje vás pre prípady, ak nemôžete vycestovať kvôli nečakaným situáciám, ako napríklad z dôvodu PN-ky, choroby, úrazu, nejakeho živlu alebo úmrtia v blizkej rodine. Je potrebné si ho dojednať približne 2 týždne predtým ako máte naplánovaný odjazd, záležiac od poisťovne.

 

Úrazové poistenie, smrť úrazom

Poskytuje dodatočné krytie pri trvalých úrazoch alebo pri smrti úrazom, ktoré môžete mať kryté už vo vašom životnom poistení.

 

Poistenie batožiny a dokladov

Kryje osobné veci a doklady v prípade odcudzenia. Podmienkou je, že musí byť prekonaná prekážka, napríklad vypáčené dvere zapožičaného vozidla alebo vlámanie do hotela.

 

Poistenie právnej ochrany

Vzťahuje sa napríklad na služby pomoci právneho zástupcu pri zadržaní polície.

 

Chronické ochorenia

Kryje náklady na neodkladné ošetrenie a liečenie v zahraničí, ktoré súvisia s chronickým ochorením. Je dôležité si pred uzavretím prečítať rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami vzhľadom k vášmu zdravotnému stavu.

 

Meškanie letu/batožiny

Slúži k úhrade nákladov, ktoré poistenému vzniknú v dôsledku oneskorenia doručenia batožiny leteckým prepravcom.

 

Domáci maznáčikovia

Vašich domácich miláčikov viete pripoistiť na veterinárnu starostlivosť, náklady na dopravu k tejto starostlivosti a poistenie zodpovednosti pre škody spôsobené zvieraťom.

 

COVID

Pripoistenie COVID vám kryje liečebné náklady, karanténu v zahraničí, náklady na ubytovanie a stravu, či náklady na návrat.

 

Iné

Spomenutia hodné je pripoistenie “drink povolený” v najvyššom balíku Axa Excelent. Vzťahuje sa na udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s požitím alkoholu do 0,8 promile. Výnimkou sú situácie, ak by ste porušili miestne predpisy, ktoré zakazujú výkon určitej činnosti pod vplyvom alkoholu, napr. zákaz riadenia motorového vozidla pod vyplvom alkoholu a pod.

 

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom cestovného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo diaľku.

Čo ovplyvňuje cenu cestovného poistenia?

Cieľová destinácia

Pri krajinách, ktoré majú značne nákladnejšiu zdravotnú starostlivosť ako napríklad USA je cena poistenia vyššia.

 

Športy – prevažne vrcholovo vykonávané športy

Vyššia cena poistenia sa odrazí pri kalkulácií s výkonom vrcholových, rizikových či extrémnych športov.

 

Dĺžka pobytu

Čím máte dlhší pobyt, tým viac bude cestovné poistenie stáť.

 

Vek – prirážky nad 65/70 rokov

Vyšší vek poisteného má za následok aj vyššiu cenu, keďže starší ľudia majú dlhší čas liečenia.

 

Vybrané pripoistenia

Pri výbere viacerých pripoistení zaplatíte viac, ale zároveň budete mať aj vyššie krytie.

Na ktoré krajiny sa vzťahuje cestovné poistenie?

Je veľmi dôležité si pri výbere cestovného poistenia vybrať správnu krajinu/oblasť, do ktorej cestujete. Netreba zabúdať ani na krajiny, cez ktoré prechádzate alebo v nich máte medzipristátie.

 

Cestovné destinácie sa dajú vybrať ako konkrétne cieľové krajiny alebo sa dajú rozdeliť do týchto troch kategórií: Európa, celý svet, celý svet mimo USA a Kanady.

Čo je dôležité vedieť po dojednaní cestovného poistenia?

Asistenčnú kartičku majte vždy po ruke

Vždy odporúčame si vytlačiť kartičku, ktorá vám príde po dojednaní vášho cestovného poistenia. V asistenčnej kartičke sú uvedené kontaktné údaje na asistenčnú službu vašej poisťovne. Vyzerá podobne ako zelená karta, ktorú dostávate pri dojednaní PZP, zvyčajne je v záverečnej časti zmluvy.

Ako funguje preplácanie zdravotných úkonov z cestovného poistenia?

Menšie sumy zvyčajne platíte priamo na mieste lekárovi a poisťovňa vám ich po pobyte refunduje. Väčšie čiastky (napr. hospitalizácia), nemocnica fakturuje poisťovni pomocou asistenčných služieb. V tomto prípade budete

Najčastejšie chyby pri cestovnom poistení

Nesprávne zvolená územná platnosť

V každom cestovnom poistení si môžete zvoliť, kam cestujete. Cestovné poistenia do USA bude drahšie ako napríklad do štátu v rámci Európskej Únie.

 

Nesprávne zvolený druh poistenia

To hlavne platí pre dlhšie pobyty. Ak plánujete byť dlhšiu dobu v zahraničí ale zvolíte len krátkodobú cestu, poisťovňa vám môže odmietnuť poistné plnenie, respektíve ho znížiť. Ako doklad si môže poisťovňa vyžiadať napríklad letenky alebo cestovné lístky na základe ktorých skontroluje dĺžku pobytu.

 

Nekontaktovanie poisťovne

V prípade poistnej udalosti je nevyhnutné aby ste čo najskôr kontaktovali asistenčnú službu vašej poisťovne. Tá vás bude sprevádzať celým procesom – vie vám vo veľa veciach poradiť a hlavne zaručí plynulý priebeh poistnej udalosti. V prípade, že nebudete komunikovať s poisťovňou, môže dôjsť k zníženiu poistného plnenia.

 

Chýbajúce pripoistenia

Najhoršie je také cestovné poistenie, ktoré vám nekryje to čo potrebujete. Napríklad ak máte vopred zakúpený pobyt v zahraničí je dobré zvážiť pripoistenie storno pobytu v prípade nečakanej PN-ky alebo inej udalosti, ktorá by váš pobyt ohrozila. Potrebné pripoistenie si určite vyberajte na základe vašej cesty.

 

Zabudnuté vykonávanie športovej činnosti alebo práce

Porozmýšľajte nad primárnym ale aj sekundárnym zámerom vášho pobytu. Ak idete na študijný pobyt ale plánujete vykonávať aj rozmanité športové činnosti, nezabudnite to uviesť pri vypĺňaní zmluvy.

Naše tipy a odporúčania k cestovnému poisteniu

Upozornenia Ministerstva zahraničných vecí pred vycestovaním

Pred vycestovaním vždy odporúčame pozrieť si mapu cestovných upozornení pre vašu destinačnú krajinu na stránke Ministerstva zahraničných vecí. Taktiež odporúčame skontrolovať časť aktuálnych covid opatrení pre danú krajinu.

 

Porovnajte si cestovné poistenie online

Cenu a krytie cestovného poistenia si môžete pohodlne preveriť aj online.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom cestovného poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k cestovnému poisteniu

Je solídna šanca, že vás zo zdravotných dôvodov záchranná služba donesie do súkromnej nemocnice, kde si vám Európsky preukaz poistenca nepomôže. Cestovné poistenie vám prepláca aj zdravotnú starostlivosť v súkromných zdravotníckych zariadeniach a preto je dôležité si ho dojednať pri ceste do zahraničia.

Cestovné poistenie pre jedného človeka môže stáť približne 8,50€ až 17€ na týždňovú dovolenku. Základné poistenie pre 4-člennú rodinu môže stáť 22€ až 52€, s viacerými pripoisteniami 50€ až 70€.

Cestovné poistenie si viete spojazdniť takmer na akúkoľvek destináciu na svete. Stačí si pozorne preveriť ceny a rozsah poistenia. Medzi výnimky patria nestabilné regióny, ako napríklad Afganistan, Ukrajina a podobne.

 

Áno, poistenie storna zájazdu si viete poistiť, záležiac od poisťovne 7 až 15 dní pred vaším odchodom. Dôležité je prečítať si aj podmienky, za ktorých môžete storno uplatniť, pretože sa nevzťahuje na všetky prípady.

Výber poistenia by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných možnostiach každého jednotlivca. Pred uzatvorením poistenia zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu