poistenie hypoteky

Ako funguje poistenie hypotéky

Keďže ceny nehnuteľností za posledné mesiace a roky vystrelili do výšin, poistenie hypotéky je stále horúcejšou témou. Veľké hypotéky nechcete podceniť, čomu úplne rozumieme a preto hľadáte čo najviac informácií o tom, ako si hypotéku dokážete kryť a za akú cenu. Pripravili sme komplexný obsah na túto tému, aby ste nemuseli blúdiť internetom hľadajúc odpovede na všetky vaše otázky.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom poistenia hypotéky, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Ako funguje poistenie hypotéky cez banku?

Poistenie hypotéky cez banku má slúžiť na krytie hypotéky v najhorších zdravotných situáciách, ktoré môžu dlžníka postihnúť. Treba si dať pozor na to, že krytie hypotéky sa vzťahuje iba na hlavného dlžníka, čo my vnímame ako veľkú nevýhodu.

 

Fungovanie poistenia hypotéky spočíva v tom, že si cez banku uzatvoríte dané poistenie s výberom konkrétneho balíka krytia, ktoré banka ponúka. Cena za poistenie hypotéky sa vám následne započíta do mesačnej splátky úveru.

 

Banky, ktoré ponúkajú poistenie hypotéky, resp. bankopoistenie sú Slovenská sporiteľňaVÚB bankaTatra BankaUnicredit banka365 bankamBank a ČSOB banka. Prima banka produkt poistenia hypotéky neponúka.

Čo kryje poistenie hypotéky?

Základné poistenie hypotéky

Základný balík poistenia hypotéky vo väčšine prípadov obsahuje krytie smrti a plnej invalidity (stupeň invalidity nad 70%). Toto krytie funguje tak, že ak zomriete počas splácania hypotéky alebo sa stanete plným invalidom, poisťovňa, s ktorou banka spolupracuje za vás vyplatí celý dlh.

 

Vyššie balíky poistenia hypotéky

Okrem krytia smrti a plnej invalidity banky ponúkajú aj poistenie práceneschopnosti a straty zamestnania (stratu zamestnania neponúka jedine 365 banka). Toto krytie funguje tak, že vám poisťovňa preplatí určitý počet splátok úveru, podľa toho, ako dlho by ste boli na PN-ke alebo nezamestnaný.

 

Iné špecifické krytia v poistení hypotéky

Niektoré banky okrem vyššie spomenutých štyroch pripoistení ponúkajú aj ďalšie krytie rizík. VÚB banka v najvyššom balíku ponúka aj ošetrenie člena rodiny, Unicredit banka ponúka v najvyššom balíku krytie nádorových ochorení a mBank v balíku “A” kryje denné odškodné počas hospitalizácie.

Poistenie hypotéky cez banku vs. cez poisťovňu

Porovnanie krytia

Poistenie hypotéky cez banku kryje iba vybrané zdravotné riziká. Konkrétne smrťplnú invaliditupráceneschopnosť (minimálne 30-dňovú alebo 60-dňovú) a nedobrovoľnú stratu zamestnania. Okrem toho si môžete v konkrétnych bankách kryť aj ošetrenie člena rodinynádorové ochorenia alebo hospitalizáciu. Takisto sa dané krytie vzťahuje iba na hlavného dlžníka a výška krytia je vopred stanovená, buď na 100% zostatku úveru/mesačnej splátky alebo niektoré banky dávajú možnosť vykryť si iba 50 či 75%.

 

Pri životnom poistení si vy nastavujete poistné riziká. Môžete si okrem daných pripoistení vykryť aj čiastočnú invaliditukritické ochoreniatrvalé následky úrazudenné odškodné pri úrazechirurgický zákrok a iné. Rovnako tak si vyberáte aj poistnú sumu, na ktorú chcete byť krytí pri danom riziku a máte možnosť sa poistiť viacerí na jednej zmluve.

Porovnanie ceny

Pri bankách s rovnakým cenníkom pre všetkých klientov je cena za poistenie úveru drahšia pre mladších dlžníkov (do 35 alebo 40 rokov) oproti životnému poisteniu a naopak. Starších dlžníkov (od 45 alebo 50 rokov) vyjde poistenie úveru cez takúto banku väčšinou lacnejšie ako cez životnú poisťovňu. Banky, ktoré majú fixné cenníky sú Slovenská sporiteľňaUnicredit bank365 banka a mBank.

 

Ak sa jedná o banky, ktoré vám cenu nastavujú individuálne, tak vás cena vyjde podobne ako cez štandardné životné poistenie cez poisťovňu. Tu platí pravidlo, čím ste starší, tým to budete mať drahšie. Banky, ktoré nastavujú cenu individuálne sú VÚB bankaTatra Banka a ČSOB banka.

Porovnanie viazanosti

Ak sa jedná priamo o poistenie úveru cez banku k hypotéke, vaše bankopoistenie sa viaže na daný hypotekárny úver. Ak sa teda rozhodnete hypotéku časom refinancovať do inej banky kvôli lepším podmienkam, poistenie úveru vám automaticky zanikne.

 

V prípade, že budete chcieť byť ďalej poistený si budete musieť uzavrieť nové poistenie hypotéky, ktoré však už budete mať s najväčšou pravdepodobnosťou drahšie. Takisto, ak sa vám prihodí vážnejší zdravotný problém medzi braním hypotéky a jej refinancovaním, do nového poistenia vás už poisťovňa nemusí prijať, alebo vám môže dať vysoké prirážky na cene kvôli zdravotnému stavu. Štatisticky je už každá štvrtá zmluva prijatá s nejakou prirážkou, výlukami alebo odmietnutá.

 

Pri klasickom životnom poistení sa vám poistenie hypotéky neviaže na hypotéku. Viete s nim teda časom manipulovať, meniť jeho krytie, pripoisťovať alebo odpoisťovať osoby a ani refinancovanie danej hypotéky do inej banky vaše poistenie neovplyvní.

Porovnanie flexibility

Rozdiel vo flexibilite je najmä v tom, že poistenie hypotéky cez banku je fixný produkt, ktorý si uzavriete s konkrétnym krytím a neviete s ním manipulovať. Nemáte možnosť pripoisťovať alebo odpoisťovať osoby, pridávať alebo uberať na poistných sumách či meniť pripoistenia. Na druhú stranu klasické životné poistenie viete meniť kedykoľvek podľa vašej potreby.

 

Veľkou výhodou je aj to, že pri životnom poistení si nemusíte vyberať z jednej poisťovne, ale viete si porovnať celý trh, resp. všetky poisťovne, ktoré krytie hypotéky ponúkajú. Pri poistení hypotéky cez banku máte na výber iba jednu konkrétnu poisťovňu.

Kedy uprednostniť životné poistenie pred bankopoistením?

Životné poistenie pre krytie hypotéky si odporúčame zvoliť vo väčšine prípadov, najmä kvôli jeho vlastnostiam. Neviaže sa k hypotéke, viete si zvoliť kvalitnejšie krytie a plne prispôsobené vašej situáciI, viete krytie aj celkové nastavenie časom meniť a aj pridávať alebo uberať poistené osoby. Takisto cenovo vychádza častokrát výhodnejšie, najmä pri žiadateľoch do 40 rokov. Ak sa chcete o životnom poistení dozvedieť viac prečítajte si náš článok Oplatí sa uzavrieť životné poistenie? Kedy má zmysel?

 

Bankopoistenie odporúčame najmä samostatným žiadateľom o hypotéku, ktorí patríte k starším dlžníkom a je nepravdepodobné, že budete hypotéku prenášať do inej banky. Rovnako môžete nad bankopoistením uvažovať keď vám tento produkt prinesie lepší úrok a celkovo na tom ušetríte výrazne viac, ako keby ste si uzatvorili životné poistenie priamo cez poisťovňu.

 

Koniec koncov, vo veľa prípadoch nebudete vedieť okamžite s horúcou hlavou určiť, ktorá možnosť je pre vás výhodnejšia. Preto vám odporúčame si vždy tieto dve možnosti porovnať aj z hľadiska ceny aj z hľadiska vlastností produktu a podľa toho sa potom objektívne rozhodnúť, ktorá možnosť je pre vás z dlhodobého hľadiska rozumnejšia.

Máte životné poistenie? Doplňte si poistenie hypotéky

Ak si už platíte za životné poistenie, konkrétne rizikové životné poistenie, vo väčšine prípadov máte možnosť pripoistiť si krytie hypotéky. Neposkytuje to však každá poisťovňa na trhu a preto je možné, že si budete musieť uzavrieť druhé životné poistenie alebo si celé krytie preniesť spolu s doplnením krytia hypotéky do inej poisťovne.

 

Poisťovne, ktoré poskytujú poistenie hypotéky sú napríklad GeneraliNNUNIQAMetlifeYouPlus a niektoré ďalšie.

Cena za poistenie hypotéky cez banku – porovnanie bánk

VÚB banka, Tatra banka a ČSOB banka majú ceny individuálne od každého klienta a Prima banka poistenie hypotéky neposkytuje, takže týmto sme sa v tejto sekcii nevenovali. Poďme sa ale pozrieť na to, koľko stojí poistenie hypotéky v ostatných:

Banka

Balík

Čo obsahuje

Cena

Základný

smrť, plná invalidita

10,04% z mes. splátky

Stredný

základný + PN

13,15% z mes. splátky

Komplexný

stredný + strata zamestnania

15,45% z mes. splátky

Základný

smrť, plná invalidita

5,5% z mes. splátky

Stredný

základný + PN

8,5% z mes. splátky

Najvyšší

stredný + nádorové ochorenia, strata zamestnania

11% z mes. splátky

Základný 

smrť, plná invalidita

0,04% z pôvodnej výšky úveru

Vyšší

základný + PN

0,05% z pôvodnej výšky úveru

"A"

smrť, plná invalidita, PN, hospitalizácia

prvých 24 mesiacov 0,0625 % z prvotnej výšky úveru 


po uplynutí dvoch rokov 0,025% z aktuálneho zostatku hypotéky

"B"

smrť, plná invalidita, PN, strata zamestnania

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom poistenia hypotéky, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Odporúčané nastavenie poistenia hypotéky podľa počtu žiadateľov

Ako sme sa už vyjadrili vyššie v článku, najrozumnejšie pre vás vo väčšine prípadov je dojednať si poistenie priamo cez poisťovňu, aby ste si to vedeli prispôsobiť každej situácii a neboli viazaní jednej banke.

 

Jeden žiadateľ

V prípade, že ste sám žiadateľ na hypotekárnom úvere, odporúčame si vykryť poistenie hypotéky v rizikách smrť, čiastočná a plná invalidita. Odporúčame čiastočnú invaliditu najmä preto, lebo približne tri štvrtiny invalidov sú čiastoční invalidi a veľa z nich nemôže takisto pracovať, len sa tesne nekvalifikovali v sociálnej poisťovni na plnú invaliditu. Predstavte si, že nemôžete pracovať no z poisťovne nedostanete nič a hypotéku musíte splácať rovnako naďalej. Do tejto situácie sa nikto určite nechce dostať.

Výšku krytia by sme vám následne odporúčali prispôsobiť vášmu rozpočtu na poistenie. Ak je krytie plnej výšky hypotéky pre vás finančne náročné, vykryte si aspoň čo najväčšiu časť, resp. 5, 10 alebo 15 rokov výdavkov na splátky hypotéky.

 

Viacerí žiadatelia

Ak žiadate o úver viacerí, väčšinou dvaja, odporúčame vám si zvoliť takisto riziká smrť, čiastočná a plná invalidita. Jediný rozdiel je v tom, ako nastaviť výšku krytia, resp. poistnú sumu. Ak máte rozpočet na poistenie hypotéky dostatočne veľký, ideálne je vykryť plnú výšku hypotéky u oboch žiadateľov. Ak toto nie je váš prípad, odporúčame si to rozdeliť pomerovo podľa toho, kto prináša do domácnosti aký príjem.

V prípade, že prinášate do rodiny približne rovnaký príjem, poistite sa obaja na 50 % z výšky hypotéky. Ak jeden z vás prináša tri štvrtiny z príjmu domácnosti, jeho poistite na 75 % a druhého na 25 %. Je to kvôli tomu, že ak živiteľovi rodiny s vyšším príjmom ten príjem vypadne, tým ťažšie sa vám bude hypotéka splácať. Naopak, ak živiteľovi rodiny s nižším príjmom vypadne príjem, tým menej to ohrozí splácanie hypotéky.

Prečo sa vám oplatí uzatvoriť poistenie hypotéky čím skôr?

1. Pokiaľ si neuzatvárate poistenie hypotéky cez banku s fixnou cenou, ale cez inú banku alebo priamo cez poisťovňu, každým rokom sa vám dvíha cena za poistenie. Je to preto, lebo čím ste starší, tým ste pre poisťovňu rizikovejší a cena za poistenie pre poisťovňu štatisticky nemusí byť v tomto prípade rentabilná. Čím skôr si teda poistenie hypotéky uzavriete, tým lacnejšie to budete mať.

2. Pokiaľ by sa vám niečo zdravotné prihodilo pred tým, ako by ste si stihli dojednať poistenie hypotéky, pri uzatvorení poistenia by vás poisťovňa nemusela prijať ako klienta, pretože by ste pre ňu boli veľmi rizikový. Alebo by vás prijala, no vylúčila by vám plnenie v niektorých konkrétnych prípadoch, alebo zamietla konkrétne pripoistenia či vám dala prirážky na cene, vďaka ktorým by ste si mohli platiť aj o 50 alebo 100 % mesačne viac. Štatisticky je približne každá štvrtá zmluva prijatá s úpravami, prirážkami alebo úplne odmietnutá, preto je najlepšie sa kryť kým ste zdravý a poistiteľný.

Pri poistení úveru sa zabúda na dôležité riziká

Okrem krytia smrti, plnej invalidity, práceneschopnosti a prípadne aj straty zamestnania je dôležité venovať pozornosť aj iným pripoisteniam, ktoré bankopoistenia neponúkajú.

 

Čiastočná invalidita

Vedeli ste o tom, že približne 75% všetkých invalidov sú čiastoční invalidi? Veľa z nich prišlo kvôli zdravotným ťažkostiam o príjem a muselo si zabezpečiť kvalitnú liečbu. Ak by ste boli jedným z nich, z bankopoistenia by ste nedostali nič a ocitli by ste sa vo veľmi zlej finančnej situácii.

 

Kritické ochorenia

Toto pripoistenie kryje súbor najčastejších vážnych ochorení, ako je napríklad rakovina, mozgová príhoda alebo infarkt. Ak by ste náhodou dostali rakovinu, z bankopoistenia by ste dostali plnenie až po priznaní invalidity, čo je možné najskôr po roku od diagnostikovania choroby. Avšak liečba a strata príjmu prichádza od samého začiatku, na čo už bankopoistenie nemyslí.

 

Trvalé následky úrazu

Ak sa vám stane vážny trvalý úraz, ktorý nie je zregenerovateľný, ako napríklad strata orgánu pri úraze alebo strata končatiny, z bankopoistenia dostanete kompenzáciu takisto až pri invalidite, ak sa vôbec stanete plným invalidom. Ak máte cez banku uzatvorenú práceneschopnosť, budú vám aspoň vyplatené splátky úveru prvý rok, no ostatné výdavky a liečbu nebudete mať pokryté.

Naše tipy a odporúčania k poisteniu hypotéky

Neunáhlite sa

Ak vás v banke lákajú na poistenie hypotéky, porovnajte si to s rizikovým životným poistením. Následne sa objektívne rozhodnite, čo je pre vás z hľadiska vlastností poistenia, krytia a ceny výhodnejšie.

 

Zvoľte si rozumné krytie

Nekryte si iba plnú invaliditu, smrť a práceneschopnosť ale myslite aj na ostatné dôležité riziká. Medzi ne patrí čiastočná invalidita, kritické ochorenia a trvalé následky úrazu.

 

Aktualizujte si životné poistenie

Ak už máte rizikové životné poistenie, skontrolujte si možnosť dopoistenia krytia hypotéky v lepšej cene.

 

Kryte všetkých živiteľov rodiny

Nekryte iba hlavného žiadateľa ale poistnú sumu si rozdeľte medzi všetkých živiteľov rodiny pomerovo podľa príjmu. Čím je daný človek finančne dôležitejší pre domácnosť, tým by mal byť krytý na väčšiu sumu.

 

Dajte si pozor na skryté písmená

Pozrite si čakacie lehoty pri krytí chorôb, aby ste vedeli, dokedy nemáte nárok na poistné plnenie pri danom riziku. Takisto si preštudujte výluky danej poistnej zmluvy, aby ste vedeli, ktoré udalosti v zmluve kryté nemáte. Je lepšie byť pripravený ako prekvapený.

 

Poraďte sa s nami

Keďže sa vyznáme vo všetkých produktoch na trhu, nájdeme vám najkvalitnejšie krytie v rámci vášho rozpočtu. Okrem toho si nebudete musieť robiť starosti s čítaním 150 strán poistných podmienok a skúmať nevýhody a skryté písmená produktu. Všetko dôležité vám zhrnieme my, aby ste vedeli presne za čo si platíte.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom poistenia hypotéky, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k poisteniu hypotéky

Poistenie hypotéky, resp. bankopoistenie slúži na krytie hlavného dlžníka na úvere. Pri poistení hypotéky v bankách si môžete vybrať z viacerých balíčkov krytia, no základom je krytie plnej invalidity a smrti hlavného dlžníka na celú výšku úveru. Pokiaľ by teda hlavný dlžník zomrel alebo by bol uznaný plným invalidom, poisťovňa by za neho jednorazovo splatila celú výšku nesplateného dlhu.

Bankopoistenie je naviazané na hypotekárny úver v aktuálnej banke. Pri prenose hypotéky do inej banky vám teda bankopoistenie automaticky zaniká. V prípade, že sa chcete naďalej kryť si budete musieť uzavrieť nové poistenie, ktoré je v drvivej väčšine prípadov drahšie, pretože ste starší a teda rizikovejší pre poisťovňu.

Poistenie úveru kryje hlavného dlžníka na zdravotné riziká, ktoré by mu obmedzili riadne splácať úverový produkt. Väčšinou sa jedná o krytie smrti, plnej invalidity, práceneschopnosti a straty zamestnania.

Poistenie zakladanej nehnuteľnosti je krytie škody na danej nehnuteľnosti na rôzne riziká podľa dojednaného balíka v poisťovni. Pri hypotekárnom úvere je povinnosť zakladanú nehnuteľnosť vinkulovať v prospech banky. Banka sa tým kryje pred stratou zábezpeky, keby sa stala na nehnuteľnosti výrazná škoda.

To, koľko stojí poistenie hypotéky záleží od banky alebo poisťovne, v ktorej si chcete poistenie hypotéky dojednať.

V bankách, ktoré majú fixnú cenu stojí poistenie hypotéky od 5,50 % do 13,52 % z výšky mesačnej splátky alebo od 0,025 % do 0,0625% z celkovej výšky hypotéky.

V bankách a poisťovniach, ktoré nemajú fixnú cenu poistenia hypotéky nevieme všeobecne určiť, koľko stojí poistenie hypotéky. Cena sa odvíja od viacerých faktorov, pričom hlavným z nich je vek žiadateľa alebo žiadateľov. Čím ste starší, tým drahšie vás poistenie hypotéky vyjde.

V Slovenskej sporiteľni a rovnako aj vo VÚB dostanete za bankopoistenie zľavu 0,2% z úrokovej sadzby. Unicredit a 365 banka vám dajú zľavu 0,3% z úrokovej sadzby. 

Výber poistenia by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných možnostiach každého jednotlivca. Pred uzatvorením poistenia zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Vojčik

Som finančný sprostredkovateľ, ktorý si zakladá na kvalitnom vzťahu s klientmi. Mojou prioritou je, aby sa ľudia v mojej prítomnosti cítili dobre a aby sme si vybudovali vzájomnú dôveru, vďaka čomu im pomôžem efektívne chrániť a budovať majetok. Špecializujem sa na oblasť hypotekárnych úverov a životného poistenia.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu