Koľko rokov je potrebné odpracovať na dôchodok na Slovensku?

Prinášame vám prehľad dôchodkov na Slovensku v roku 2023, koľko rokov treba odpracovať na Slovensku pre priznanie dôchodku. Obsah je zákonovo aktuálny k dátumu 31.07.2023. Článok bude aktualizovaný aj v budúcnosti.

Dôchodkový vek - kedy môžete ísť do dôchodku?

Aktuálny dôchodkový vek pre ľudí narodených pred rokom 1966 si viete pozrieť v tabuľke nižšie, alebo na  stránke sociálnej poisťovni. Platí, že za každé vychované dieťa je dôchodkový vek znížený o 6 mesiacov za každé dieťa, max. však 18 mesiacov za 3 deti a viac. Obdobie výchovy jedného dieťaťa sa zohľadní len jednému rodičovi, automaticky prednostne matke. Muži majú odchod do dôchodku skrátený za dieťa len pri smrti matky pred jej dôchodkovým vekom.

 

Od 1.1.2023 je dôchodkový vek naviazaný na strednú dĺžku života. To platí pre všetkých ľudí narodených v roku 1967 a neskôr. Vzhľadom na postupné predlžovanie dĺžky života ľudí na Slovensku znamená aj postupné zvyšovanie dôchodkového veku. Takže ak v r. 2023 máte 56 rokov alebo menej, váš dôchodkový vek bude pravdepodobne vyšší, ako dnešných dôchodcov – 64 rokov bez detí.

Dôchodkový vek ľudí narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením ich dôchodkového veku a stanoví ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek žien a mužov s počtom detí 0 Dôchodkový vek žien a mužov s počtom detí 1 Dôchodkový vek žien a mužov s počtom detí 2 Dôchodkový vek žien a mužov s počtom detí 3 alebo 4 Dôchodkový vek žien s počtom detí 5 a viac
1962
63r 4m
62r 10m
62r 4m
61r 10m
61r 7m
1963
63r 6m
63r
62r 6m
62r
61r 11m
1964
63r 8m
63r 2m
62r 8m
62r 2m
62r 2m
1965
63r 10m
63r 4m
62r 10m
62r 4m
62r 4m
1966
64r
63r 6m
63r
62r 6m
62r 6m

Dôchodkový vek človeka narodeného v roku 1967 a neskôr ešte nepoznáme. Bude známy 5 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku a bude uverejnený na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (sociálka). 

Výpočet dôchodku v roku 2023

Rovnica:

Starobný dôchodok = POMB x ODP x ADH

POMB – priemerný osobný mzdový bod – pomer vašej mzdy (vymeriavacieho základu) k priemernej mzde v ekonomike za celé obdobie poistenia. Vypočítať vám ho vie Sociálna poisťovňa

ODP – obdobie dôchodkového poistenia – počet rokov platenia odvodov

ADHaktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa každoročne upravuje v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok predchádzajúceho roka

Ako sa zvyšujú starobné dôchodky (z 1. piliera)

Starobné dôchodky sa každoročne valorizujú = zvyšujú. Zvýšenie je určené na základe hodnoty dôchodcovskej inflácie. Tá je odlišná od klasickej inflácie. Za rok 2023 sa dôchodky zvyšovali k 1.1.2023 o 11,80% a mimoriadne k 1.7.2023 o 10,60% .

 

Štandardné ročné zvyšovanie sa počíta na základe prvých 9 mesiacov z predošlého roka – čiže od 01 – 09/2022.

 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ak máte v roku 2023 priznaný dôchodok a je v celkom dobrej výške, o niekoľko rokov to tak nemusí byť. Skúste sa opýtať dôchodcov, ktorí poberajú dôchodky už nejakú dobu, aké vysoké majú dôchodky na dnešné pomery. Zistili by ste, že dôchodky sa na Slovensku zvyšujú nedostatočne. Aj preto je dôležité sa nespoliehať len na štátny dôchodok a robiť všetky možné kroky pre to, aby vás slabé navyšovanie dôchodkov neovplyvnilo. Kroky ako to spraviť popisujem nižšie.

Ako si navýšiť starobný dôchodok v roku 2024

Oddialiť svoj dôchodok?

Predpokladajme, že by ste do dôchodku nešli, aj napriek tomu, že by ste mohli. Ak by ste odpracovali jeden celý rok a zarábali by ste približne priemernú mzdu, váš dôchodok by bol o 18€ vyšší, ako predošlý rok. 

 

Zároveň, väčšina ľudí zabúda na jednu podstatnú vec. Je takmer jedno, koľko rokov musíte odpracovať na dôchodok, ak neviete čomu sa budete venovať na dôchodku. V knihe Ikigai sa dlhovekosť zakladá na viacerých princípoch. Ľudia s najdlhším životom na svete pracujú dlho do 80-tych a 90-tych rokov alebo neodchádzajú do dôchodku. Pracujeme väčšinu svojho života. Formuje to našu osobnosť a náš pocit zmyslu. Práca nám pomáha žiť dlhšie a je potrebná pre naše zdravie. Rozhodnutie odísť do dôchodku je viac než len finančné rozhodnutie. Je to rozhodnutie o životnom štýle. Aby ste vedeli, kedy môžete odísť do dôchodku, musíte si ujasniť, čo počas neho budete robiť. A nemusí ísť o zárobkovú čínnosť. 

 

Z predošlej múdrosti vychádza ďalšia alternatíva, práca popri poberaniu dôchodku. Môžete pracovať aj na vlastných záľubách, ale ak by ste chceli pracovať za finančnú odmenu, ovplyvnilo by to váš dôchodok nasledovne. Ak by ste odpracovali jeden celý rok a zarábali by ste približne priemernú mzdu, váš dôchodok by bol o 8-9€ vyšší, ako predošlý rok (okrem pravidelného zvýšenia dôchodku).

 

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu a aj na diaľku.

Koľko rokov je potrebné odpracovať na dôchodok?

Pýtate sa, koľko rokov treba odpracovať na starobný dôchodok na Slovensku v roku 2023? Podmienkou priznania dôchodku je potrebné odpracovať minimálne 15 rokov (čiže byť sociálne poistený). Druhou podmienkou odchodu do dôchodku je dosiahnutie dôchodkového veku. Dôchodkový vek sa líši od vášho roku narodenia, ten dávame nižšie.

 

O dôchodok môžete požiadať aj neskôr, vyplatený vám môže byť aj 3 roky spätne. 

Aký je pomer dôchodku ku mzde?

Podiel priemernej výšky starobného dôchodku k priemernej mzde v %. Ako si môžete všimnúť, dôchodky voči priemernej mzde každoročne klesajú.

Rok Priemerná výška starobného dôchodku sólo - k 31.decembru Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR Podiel priem. výšky starobného dôchodku k priemernej mzde v %
2011
362,08
786,00
46,07%
2012
375,89
805,00
46,69%
2013
390,51
824,00
47,39%
2014
400,18
858,00
46,64%
2015
411,06
883,00
46,55%
2016
417,46
912,00
45,77%
2017
428,31
954,00
44,90%
2018
444,26
1 013,00
43,86%
2019
460,39
1 092,00
42,16%
2020
487,37
1 133,00
43,02%
2021
505,68
1 211,00
41,76%
2022
518,76
1 304,00
39,78%

Čo znamená číslo pomer priemernej výšky mzdy voči dôchodku?

Toto číslo znamená sumu koľko by ste dostali od štátu, keby ste išli na dôchodok zajtra. Fakt je, že dôchodky dlhodobo klesajú. 

Z druhého piliera veľa zatiaľ nečakajme

Dávky z druhého piliera sú podľa dát Sociálnej poisťovne zatiaľ symbolické. Je to z toho dôvodu, že aktuálni poberatelia v ňom neboli tak dlho, aby sa mohli peniaze zúročiť. Každým rokom je druhý pilier pre sporiteľov viac a viac dôležitý. Je to preto, že štátne dôchodky z 1. piliera už dlhodobo klesajú. V druhom pilieri sa peniaze zhodnocujú aj akumulujú (časť zo sociálnych odvodov). Čím mladší je človek, tým väčšiu časť dôchodku mu bude tvoriť jeho 2. pilier.

 

 Zároveň nezabúdajme, že negatívne výšky dôchodku z 2. piliera ovplyvnili aj politické zásahy R. Fica. Konkrétne to bolo zníženie príspevkov, ktoré doň tiekli a presun sporiteľov do nezarábajúcich fondov.

Príjmy na dôchodku v porovnaní so zahraničím

Takmer žiadny dôchodcovia na Slovensku nevyužívajú vlastné úspory na podporu dôchodku. Staršia generácia je konzervatívna až natoľko, že ich peniaze sa znehodnocujú v bankách. Generačne sa nededia len peniaze, ale aj vedomosti. Nečudo, že priemerný finančný majetok Slováka je len 8460€ oproti iným krajinám ako Poľsko (11 250€), Česko (25 400€), Rakúsko (99 400€).

Dôchodky v zahraničí

Austrália: 65, postupne zvyšované na 67

Brazília: 65 (muži); 62 (ženy)

Kanada: 65

Čína: 60 (muži); 50-55 (ženy)

Francúzsko: 64 (zvýšené z pôvodných 62 o 2 roky)

Nemecko: 65 a deväť alebo 10 mesiacov (v závislosti od roku narodenia a postupne sa zvyšuje na 67 pre osoby narodené v roku 1964 alebo neskôr)

India: 60

Indonézia: 56 (postupne sa zvýši na 65 do roku 2043)

Japonsko: 65

Mexiko: 65

Filipíny: 60

Rusko: 61,5 pre mužov (postupne sa zvýši na 65 do roku 2028) a 56,5 pre ženy (postupne sa zvýši na 60 do roku 2028)

Južná Kórea: 62 (postupne sa zvyšuje na 65 do roku 2033)

Spojené kráľovstvo: 66 (do roku 2028 sa zvýši na 67)

Priemer dôchodkového veku v Európe bol 65 rokov (rok 2021, zdroj OECD).

Zdroje: 1, 2

PRO23_5A_Invest-1

Najčastejšie otázky

Podmienkou priznania dôchodku je potrebné odpracovať minimálne 15 rokov (čiže byť sociálne poistený). Druhou podmienkou odchodu do dôchodku je dosiahnutie dôchodkového veku. Dôchodkový vek sa líši od vášho roku narodenia.

Investovanie môže mať svoje riziká a nezaručuje výnosy. Výber vhodného spôsobu investovania závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred investovaním by ste mali starostlivo preskúmať všetky dostupné možnosti a poradiť sa s odborníkmi na financie.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu