treti pilier dochodok

3. pilier: Ako funguje a aké má výhody

Lámete si hlavu nad tým, či sa vám oplatí sporiť v 3. pilieri. Dokonca, niektorí z vás máte benefit u zamestnávateľa, že vám na 3. pilier bude prispievať a rozmýšľate, ako ten 3. pilier funguje. Pripravili sme preto pre vás obsah aj na túto tému, kde sme zhrnuli všetko dôležité čo potrebujete vedieť.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom správneho nastavenia 3. piliera, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Čo je to tretí pilier?

3. pilier je súčasťou trojpilierového dôchodkového systému na Slovensku. Má plniť účel doplnkového príjmu na dôchodku, momentálne pre viac ako 900 tisíc sporiteľov. Je to dobrovoľný sporiaci program, avšak pre zamestnancov 3. a 4. kategórie, tanečníkov a hudobných umelcov je 3. pilier povinný. Títo zamestnanci majú povinnosť si ho uzatvoriť do 30 dní od nástupu do zamestnania.

Ako teda funguje 3. pilier?

Pri vstupe do 3. piliera si vyberáte konkrétnu správcovskú spoločnosť, cez ktorú si v treťom pilieri budete sporiť

Ktoré inštitúcie poskytujú 3. pilier?

Po výbere správcovskej spoločnosti si musíte vybrať aj konkrétny fond, do ktorého sa budú vaše príspevky investovať. Každá zo správcovských spoločností má na výber 3 až 5 príspevkových fondov, ktoré sa okrem iného líšia v rozložení investičnej stratégie.

Na tretí pilier si prostriedky posielate zvyčajne každý mesiac, pričom veľa zamestnávateľov ponúka výhodu prispievania do 3. piliera. Vďaka tomu môžete získať od zamestnávateľa “zadarmo” príspevky na tretí pilier. Takmer vždy to funguje tak, že vám zamestnávateľ povie, koľko je ochotný vám prispieť každý mesiac ak aj vy prispejete z vašej čistej mzdy. Buď je táto suma vyjadrená v percentách z hrubej mzdy alebo v eurách z čistej mzdy, ktoré by vám v opačnom prípade prišli na váš účet.

Výhody tretieho piliera

Daňová úľava v maximálnej výške 34,20€

Možnosť daňovej úľavy v 3. pilieri funguje tak, že vám zamestnávateľ pri daňovom priznaní za zamestnanca odpočíta zo základu dane vaše príspevky na tretí pilier za predošlý kalendárny rok. Viete si však odpočítať maximálne 180€ (pri príspevku aspoň 15€ mesačne), vďaka čomu sa vám vráti 19% z tejto sumy, teda 34,20€.

 

Výška príspevkov od zamestnávateľa na 3. pilier

Na príspevky zamestnávateľa sa môžete pozerať aj ako na garantovaný zisk. Napríklad, ak si prispievate 15€ mesačne, pričom váš zamestnávateľ vám posiela tiež 15€, máte garantovaný zisk 100%.

 

Dedičnosť finančných prostriedkov v 3. pilieri

Po vašej smrti sú všetky prostriedky na účte vášho tretieho piliera dedičné. Dedenie môže prebiehať buď cez dedičské konanie pri vysporiadaní majetku, alebo si môžete v zmluve tretieho piliera určiť oprávnenú osobu, ktorá prevezme váš našetrený majetok.

 

Možnosť zhodnotenia peňazí na 3. pilieri vo fondoch

 Na 3. pilieri si viete zvoliť investovanie v jednom z 15 fondov a zhodnocovať v ňom svoje dôchodkové úspory. Niektoré majú dlhodobé priemerné výnosy na úrovni 4 až 6% ročne.

Nevýhody tretieho piliera

Poplatky pre správcovskú spoločnosť

Správcovské spoločnosti si účtujú za správu fondu percentuálny ročný poplatok z hodnoty účtu až do výšky 1,20%. Okrem toho si účtujú poplatok za zhodnotenie vašej investície, ktorý môže byť maximálne 10% zo zisku. Spolu s infláciou a daňou tieto poplatky oslabujú vašu nasporenú sumu a veľakrát sa stáva, že vložená suma spolu so zhodnotením má pri výbere menšiu reálnu hodnotu, ako pri vklade.

 

Viazanosť vašej investície na niekoľko rokov

Pri treťom pilieri viete predčasný výber vykonať najskôr po 10-tich rokoch sporenia. Neviete však vybrať celú hodnotu účtu, ale iba aktuálnu hodnotu vašich príspevkov. Toto viete urobiť každých 10 rokov 1 krát. Hodnotu príspevkov zamestnávateľa viete čerpať až po splnení podmienok na vyplácanie doplnkového starobného alebo doplnkového výsluhového dôchodku.

 

Daňová povinnosť pri treťom pilieri

Pri výplate prostriedkov z tretieho piliera sa uplatňuje zrážková daň z príjmu/výnosu investície vo výške 19%. V preklade vám daň strhne takmer pätinu z vášho zhodnotenia.

 

Podpriemerné zhodnotenie v treťom pilieri

Síce možnosť zhodnotiť svoje úspory na treťom pilieri patrí do jeho výhod, musíme zhodnotenie spomenúť aj pri nevýhodách kvôli nízkemu výnosu. Aj pri porovnaní so zhodnotením v druhom pilieri je tretí pilier na tom výrazne horšie. Výplatné fondy na treťom pilieri dosahujú priemerne straty a príspevkové fondy zatiaľ neplnia svoj účel primeraného zhodnotenia.

Komu sa oplatí tretí pilier?

Sporenie v treťom pilieri sa oplatí iba vám, ktorým prispieva zamestnávateľ. Viete tak získať “zadarmo” príspevky na váš doplnkový dôchodkový účet na treťom pilieri. Aj keby vaše zhodnotenie vo fondoch po odrátaní poplatkov a dane bolo nulové, príspevky zamestnávateľa by vám to dostatočne vynahradili.

V prípade, že vám zamestnávateľ na tretí pilier neprispieva, určite neodporúčame si zvoliť tento druh dlhodobého sporenia na dôchodok. Po vlastnej osi si viete zabezpečiť fondy na investovanie s lepším zhodnotením, s nižšími poplatkami, daňovo oslobodené a takisto neviazané na niekoľko rokov. Viac na túto tému sme vám predstavili v časti sporenie na dôchodok.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom správneho nastavenia 3. piliera, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Porovnanie výnosov fondov v 3. pilieri

Dynamické fondy

Indexový príspevkový fond NNComfort Life 2060 Tatra BankaRastový príspevkový fond NNStabilita indexový príspevkový fondIndexový globálny dôchodkový fond Uniqa

 

Dynamické fondy so 70 až 100 percentnou akciovou zložkou dlhodobo dosahujú priemerné ročné zhodnotenie od 5 do 7%. Samozrejme, v roku 2022 zažívajú akciové trhy pády a preto v bežných porovnaniach nájdete pri týchto fondoch za posledné obdobie nižšie priemerné zhodnotenie. Ak ale investujete dlhodobo, môžete pri týchto fondoch rátať so zhodnotením cez 5% p.a..

 

Vyvážené fondy

Comfort Life 2050 Tatra BankaComfort Life 2040 Tatra BankaGlobálny akciový dôchodkový fond UniqaStabilita akciový príspevkový fondComfort Life 2030 Tatra BankaVyvážený príspevkový fond NN

 

Vyvážené fondy s 35 až 65 percentnou akciovou zložkou dosahujú priemerné zhodnotenie od 2 do 5% ročne. Ani tieto fondy na treťom pilieri zatiaľ nenaplnili svoj potenciál, no po zotavení trhu by sa mali výnosy pri týchto fondoch vrátiť do hladiny nad úroveň inflácie.

 

Konzervatívne fondy

Comfort Life 2020 Tatra BankaPríspevkový doplnkový fond UniqaKonzervatívny príspevkový fond NNStabilita príspevkový fond

Konzervatívne fondy s nízkym zastúpením akciovej zložky, väčšinou do 25% na tom boli výkonnostne veľmi biedne. Zhodnotenie mali okolo 0% ročne a veľa z nich kleslo aj pod nulu. Z dlhodobejšieho hľadiska by sa tieto fondy mali ustáliť na priemernom zhodnotení od 0 do 2% ročne.

Koľko peňazí sa vám oplatí posielať do 3. piliera?

Spravidla sa vám oplatí posielať iba toľko na tretí pilier, aby vám váš zamestnávateľ prispieval maximum. Napríklad, ak by vám dal zamestnávateľ možnosti, že za každých 5 eur vám on dá 10 eur, maximálne však 30 eur mesačne, oplatí sa vám posielať teda 15 eur mesačne aby ste čerpali celý benefit.

Peniaze naviac je zbytočné investovať cez tretí pilier. Oveľa lacnejšie, s lepším výnosom a bez viazanosti vás to vyjde ak budete investovať po vlastnej osi do podobných fondov, napríklad indexových ETF fondov

Odporúčané nastavenie 3. piliera – aká stratégia je pre vás vhodná?

Ak ste mladý a máte do dôchodku 10 rokov a viac, ideálna stratégia pre vás je do dynamickejších fondov. Tieto fondy často skáču. Jeden rok dosiahnu výnos -2 % a druhý 20 %, a teda ak by ste do nich investovali krátkodobo, nikdy neviete, či budete investovať v tých dobrých rokoch alebo zlých. Z dlhodobého hľadiska sa ale tieto roky spriemerujú a pri 10 ročnom a dlhšom horizonte môžete rátať so zhodnotením aspoň 5 % p.a.

 

Ak ste starší a máte do dôchodku 5 až 10 rokov, pre vás ideálna stratégia je do vyvážených fondov. Ročné výnosy budú skákať, nebudú rovnaké, no výrazne menej ako u dynamických fondov. Je to preto, že rizikovosť a kolísavosť investície zmierňuje vo fonde výraznejšie zastúpenie dlhopisov a iných nízko-rizikových cenných papierov. Na druhú stranu, aj to ročné zhodnotenie bude nižšie ako u dynamických fondov, najčastejšie v rozmedzí od 2 do 5 % p.a.

 

Ak vás dôchodok čaká do 5 rokov, odporúčame zvoliť si konzervatívnu stratégiu, hlavne aby ste vložené príspevky chránili čo najviac pred stratou na hodnote. Každoročné zhodnotenie sa bude držať približne na tom istom, v rozmedzí od 0 do 2 % p.a.

 

Samozrejme dané odporúčania sú individuálne a veľmi všeobecné. Často sa stretávame s tým, že aj niektorým starším ľuďom čo majú 8 rokov do dôchodku je vhodnejšie nastaviť dynamickejšie portfólio a naopak, pre niektorých, ktorí majú 10 rokov do dôchodku je vhodnejšie nastaviť konzervatívne portfólio. Je to kvôli tomu, že každý z vás je jedinečná ľudská bytosť, ktorá rôzne znáša riziko a kolísavosť investície a takisto má iné preferencie.

Naše tipy a odporúčania k tretiemu pilieru

Zvoľte si správnu stratégiu

Stratégia by sa mala odvíjať najmä od vášho veku. Čím menej rokov do dôchodku máte, tým by vaša stratégia mala byť konzervatívnejšia. Naopak, čím ste mladší, tým do rizikovejších a dlhodobejších nástrojov môžete investovať, aby ste si zmaximalizovali vaše zhodnotenie.

 

Neinvestujte viac, ako musíte

Tretí pilier nedosahuje dostatočné výnosy, sú v ňom pomerne vysoké poplatky a ponúka nízku likviditu (k peniazom sa neviete dostať). Mali by ste preto investovať len toľko, aby vám váš zamestnávateľ prispel maximum, čo je ochotný. Týmto spôsobom využijete naplno príspevok zamestnávateľa, čo vám vykompenzuje jeho vyššie spomenuté nevýhody.

 

Využívajte daňovú úľavu

Za každý kalendárny rok si môžete uplatniť daňovú úľavu 19% z výšky vašich príspevkov na tretí pilier, maximálne však z výšky 180€. Viete tak pri investovaní 15€ mesačne získať každý rok späť na dani 34,20€.

 

Nespoliehajte sa na štátne piliere

Štátny dôchodok je už v dnešnej dobe nepostačujúci. Veľa dôchodcov sa ocitá na pokraji chudoby a ďalšie prognózy ukazujú, že sa to nebude zlepšovať. Síce vám 2. aj 3. pilier vie pomôcť k vyššiemu dôchodku, no ani zďaleka vám nevykryje výplaty v produktívnom veku a teda by ste si museli znížiť váš životný štandard.

Keďže znížiť životný štandard si nechce nikto z vás, odporúčame vám prečítať si viac o súkromnom zabezpečení dôchodku, ktoré slúži na doplnenie štátneho dôchodku na potrebnú mesačnú rentu.

 

Poraďte sa s nami

 3. pilier vám môže veľmi pekne pomôcť k lepšiemu dôchodku, preto je dôležité z neho vyťažiť maximum. Na to sa ale potrebujete vyznať vo fondoch, v ktorých sa vaše peniaze budú zhodnocovať aby ste si pre seba vedeli vybrať ten správny. Vieme, že vám nie je jedno, či budete mať dôchodok z tretieho piliera 50€ mesačne alebo 100€ mesačne. Oslovte nás a my vám poradíme, ako si ho správne nastaviť a pomôžeme vám aj s jeho vybavením, aby ste si ušetrili starosti.
 

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom správneho nastavenia 3. piliera, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k 3. pilieru

Zmenu fondov viete jednoducho vykonať vo vašom osobnom doplnkovom dôchodkovom účte alebo cez tlačivo žiadosť o zmenu či priamo v internetbankingu, ak sa jedná o tretí pilier v Tatra banke.

Tretí pilier sa uzatvára pomocou tzv. “účastníckej zmluvy” s danou správcovskou spoločnosťou. Ak vám budú zároveň aj zrážané príspevky z vášho príjmu na 3. pilier, potrebujete si dojednať aj tzv. “dohodu o zrážkach zo mzdy”, ktorú podpisujete vy a poverená osoba za zamestnávateľa, resp. zamestnávateľ.

Ak by ste chceli zmeniť správcovskú spoločnosť na treťom pilieri do 1 roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy, môže si správcovská spoločnosť účtovať poplatok vo výške až 5% z hodnoty vášho účtu.

Ak meníte správcovskú spoločnosť po 1 roku od uzatvorenia účastníckej zmluvy, neplatíte žiadny poplatok za prestup.

Najprv si potrebujete uzavrieť účastnícku zmluvu s novou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Ak k zmluve podpisujete aj dohodu o zrážkach zo mzdy, novú zmluvu spolu s dohodou odnesiete na mzdové (ekonomické) oddelenie vo vašej firme, kde vám dohodu o zrážkach zmluvy potvrdia. S novou zmluvou alebo jej kópiou pôjdete do vašej starej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, kde podáte písomnú žiadosť o prestup do inej spoločnosti. Táto zmena sa uskutoční najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti, keďže je táto lehota stanovená zákonom.

Investovanie môže mať svoje riziká a nezaručuje výnosy. Výber vhodného spôsobu investovania závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred investovaním by ste mali starostlivo preskúmať všetky dostupné možnosti a poradiť sa s odborníkmi na financie.

Jakub Vojčik

Som finančný sprostredkovateľ, ktorý si zakladá na kvalitnom vzťahu s klientmi. Mojou prioritou je, aby sa ľudia v mojej prítomnosti cítili dobre a aby sme si vybudovali vzájomnú dôveru, vďaka čomu im pomôžem efektívne chrániť a budovať majetok. Špecializujem sa na oblasť hypotekárnych úverov a životného poistenia.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu