druhy pilier

2. pilier: Ako funguje v roku 2023?

Či už si druhý pilier chcete uzatvoriť alebo už nejaký máte, tento článok vám pomôže nastaviť si 2. pilier tak, aby ste z neho vyťažili maximum. V tomto článku sa dočítate o tom, či sa oplatí uzavrieť 2. pilier, aké fondy si na 2. pilieri môžete zvoliť, aké sú poplatky v druhom pilieri alebo aj o tom, ako funguje dedenie peňazí z druhého piliera.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom správneho nastavenia 2. piliera, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Čo je to druhý pilier?

Druhý pilier je jeden z troch štátnych pilierov dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. Na porovnanie od prvého piliera je druhý pilier viac flexibilný pre sporiteľa, pretože si sporiteľ môže korigovať, ako sú jeho príspevky zhodnocované. 2. pilier spolu s 3. pilierom vznikli v roku 2004 a doplnili tak štandardný starobný dôchodok zo sociálnej poisťovne.

 

Príspevky do druhého piliera sú pripisované na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Nie sú prerozdeľované do rôznych sociálnych dávok ako odvody, ktoré smerujú do 1. piliera. Vaše odvedené príspevky do druhého piliera budete poberať len vy.

 

V roku 2023 a 2024 je výška mesačného príspevku do druhého piliera 5,50% z vašej hrubej mzdy. Každé dva roky sa príspevok bude zvyšovať  o 0,25% a až na finálnych 6% od roku 2027.

Aké sú podmienky vstupu do 2. piliera?

Vstup do 2. piliera je od 01.05.2023 automatický pre všetky osoby, ktorým po tomto dátume vznikne prvé dôchodkové poistenie (sociálny odvod). Veková hranica na vstup je do 40 rokov. Zriadenie druhého piliera je bez poplatku.

 

Účasť v 2. pilieri nebude povinná, účastník sa môže z tohto systému do dvoch rokov rozhodnúť vystúpiť a naopak znova vstúpiť.

Výhody druhého piliera

Osobný dôchodkový účet

Odvedené príspevky sa zhromažďujú na vašom osobnom dôchodkovom účte. To znamená, že sa neprerozdeľujú ostatným poberateľom sociálnych dávok ale sú určené iba pre váš dôchodok.

 

Príspevky sú odvádzané z hrubej mzdy

Jednou z najdôležitejších výhod je, že príspevky sú odvádzané z vašej hrubej mzdy. Vy ako sporiteľ teda neplatíte nič navyše, respektíve z vášho z čistého príjmu.

 

Zhodnotenie vašich príspevkov

Jednou z najväčších výhod 2. piliera je zhodnocovanie odvedených príspevkov. Vy si vyberáte, v ktorých fondoch sa vaše príspevky budú zhodnocovať a priamo tak viete ovplyvniť výnos a koniec-koncov aj vašu celkovú nasporenú sumu na druhom pilieri.

 

Zásluhový systém 

Druhý pilier je čisto zásluhový systém, čiže čím viac zarábate, tým viac peňazí sa vám odkladá na váš dôchodok. Čím ste produktívnejší počas pracovného života, tým vyšší budete mať dôchodok z druhého piliera.

 

Príspevky sú dedičné

Počas celej doby sporenia sú vaše príspevky dedičné. Ak by sa nedajbože stalo, že by ste sa dôchodku nedožili, všetky príspevky aj so zhodnotením spadajú buď do dedičského konania alebo ich dostane vami určená osoba. V niektorých prípadoch spadajú do dedenia aj príspevky vo fáze vyplácania dôchodku.

Nevýhody druhého piliera

Negatívne zásahy štátu 

Do roku 2022 si 2.pilier prešiel množstvom zásahov, ktoré často negatívne ovplyvnili jeho fungovanie. Asi najznámejším zásahom bola hromadná zmena fondov v roku 2013. Všetkých sporiteľov, ktorí nevyjadrili nesúhlas, presunuli do dlhopisových fondov, kvôli čomu sporitelia prišli o niekoľko miliárd eur na budúcich výnosoch. Na druhej strane by nová reforma reforma priniesla aj pozitívne zmeny, napríklad automatické založenie 2. piliera pre všetkých nových pracujúcich od 01.05.2023.

 

 

Vstup len do 35-ky

Do druhého piliera môžu vstúpiť len ľudia do 35 rokov, čo je nevýhodou pre starších ľudí, ktorí si ho zriadiť nestihli.

Aké fondy si môžete zvoliť?

Pri automatickom vstupe do druhého piliera vám bude navolená predvolená investičná stratégia a investovať sa bude do indexového fondu, ktorý má najvyššie dlhodobé zhodnotenie. Predvolená investičná stratégia nie je povinná, môžete si ju upraviť.

 

Fondy na výber v 2. pilieri:

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy patria medzi tzv. garantované fondy. Garantovaný fond znamená, že pri výbere dostanete minimálne to, čo ste tam odviedli. Ak by sa stalo, že dlhopisové fondy budú mať záporné zhodnotenie, správcovská spoločnosť rozdiel dorovná do výšky vašich vkladov.

 

Tieto fondy zarábajú približne od 0% do 3% ročne. Dlhodobo môže byť triezve zhodnotenie na úrovni 2% ročne. Najväčší význam ich využitia je v posledných rokoch sporenia pred dôchodkom, pretože sa môžete spoľahnúť, že neprídete o vaše vklady v prípade poklesu fondov.

 

Zmiešané fondy

Z ich názvu vyplýva, že obsahujú mix cenných papierov, prevažne dlhopisov a akcií. Svojimi výnosmi by sa mali pohybovať mierne nad dlhopisovými fondmi.

Dlhodobo môže byť triezve zhodnotenie na úrovni 3% až 4% ročne.

 

Akciové fondy

Obsahujú mix dlhopisov a akcií v rôznom pomere. Správcovské spoločnosti si určujú pomer akcií a dlhopisov vo svojich fondoch sami. Dlhodobo môže byť triezve zhodnotenie na úrovni 4% až 5% ročne.

 

Indexové fondy

Sú dynamické fondy, podobne ako akciové . Obsahujú výlučne akcie. Od indexových fondov možno v krátkodobom horizonte očakávať väčšie prepady, ale v dlhodobom horizonte sporiteľom prinášajú najvyššie zhodnotenie.

 

Triezve zhodnotenie sa v indexových fondoch pohybuje okolo 6% až 7% ročne.

Poplatky v druhom pilieri

Na margo poplatkov v druhom pilieri musíme dodať, že neexistuje nič ako investovanie zdarma. Poplatky by mali správcovské spoločnosti motivovať, aby vám prostriedky investovali čo najlepšie. Od 1.1.2023 došlo k úprave poplatkov – zrušené boli dva poplatky – poplatok za zhodnotenie a poplatok za vedenie účtu. Finálne poplatky sú takéto:

Poplatok za prestup v druhom pilieri medzi spoločnosťami alebo fondmi si správcovské spoločnosti podľa zákona účtovať nemôžu.

Oplatí sa dobrovoľne prispievať do druhého piliera?

Druhý pilier umožňuje prispievať aj vlastnými príspevkami. Nevýhodou dobrovoľných príspevkov je, že ich nemôžete vybrať skôr v prípade potreby. Taktiež vám nikto nevie zaručiť, že sa politická situácia za ďalšie desaťročia nezmení a druhý pilier sa z nevysvetliteľných dôvodov nezoštátni alebo zásadne nezmení svoje fungovanie, ktoré by negatívne ovplyvnilo vaše dôchodkové príspevky.

 

Druhý pilier je dobré využívať, ale ak sa chcete lepšie zabezpečiť na dôchodok, namiesto dobrovoľného prispievania do druhého piliera bude pre vás výhodnejšie sporenie po vlastnej osi. Predídete tak štátnym zásahom a ostatným nevýhodám, ktoré druhý pilier obsahuje. Viac na tému súkromného sporenia na dôchodok sme vás pripravili v časti súkromný dôchodok.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom správneho nastavenia 2. piliera, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Ako nastaviť druhý pilier, aby ste mali vyšší dôchodok?

Ak ste mladý a máte do dôchodku viac ako 10 rokov, budú pre vás najprínosnejšie indexové fondy. Sú najefektívnejšie v dlhodobom horizonte a svojim zhodnotením urobia obrovský rozdiel oproti akciovým či dlhopisovým fondom. Skontrolovať si svoje fondy môžete skrz výpis, ktorý vám raz ročne chodí na email alebo poštou.

 

Prakticky je jedno, či si zvolíte indexové fondy od NN, VÚB Generali alebo Uniqy, pretože všetky tri fondy majú rovnakú investičnú stratégiu. DSS-ka Kooperativy investuje podobne, ale doteraz sa jej darilo o niečo menej.

 

Ak ste starší a máte do dôchodku 10 rokov alebo menej, odporúčali by sme vám menej rizikovú stratégiu aby vaše celkové portfólio veľmi nekolísalo. Viete si nastaviť napríklad mix indexových a dlhopisových fondov v pomere 50/50. 

Čo je realokácia a ako vám pomáha?

Ak máte aktuálne niektorý z dynamických fondov, nemusíte ho manuálne zmeniť pred dôchodkovým vekom na konzervatívny. Postará sa o to realokácia. Realokácia je postupné preklápanie vášho portfólia z dynamickej zložky investície na konzervatívnu.

Realokácia v druhom pilieri sa začne v určenom veku – vašich 50 rokoch. Vtedy sa každý rok 4% z vášho majetku začne presúvať do dlhopisových fondov.


Príklad:

Sporiteľ vo veku 50 rokov má 4% svojho majetku v dlhopisovom fonde a 96% v indexovom fonde. Ďalší rok to bude 8% a 92%.


Príklad výpočtu nasporenej sumy v 2. pilieri

V tabuľke porovnávame rozdiel, kedy si druhý pilier založíte a aj odhadhované výnosy fondov. Dajme tomu, že ste začali pracovať a máte hrubý príjem 1 300€. Ak si založíte druhý pilier, každý mesiac vám do neho bude odchádzať 60,50€ v roku 2022 (5,5% z 1300€).

Pre zjednodušenie výpočtu budeme počítať, že celú pracujúcu dobu sa vám doň odvádza “len” 5,5% zo mzdy a dôchodkový vek je 65 rokov.

Fond

Vek: 25 rokov

Vek: 30 rokov

Vek: 35 rokov

Indexový
(6%p.a.)

121 087€

86 625€

61 077€

Akciový
(5%p.a.)

92 708€

69 019€

50 561€

Zmiešaný

(3,5%p.a.)

63 386€

49 888€

38 554€

Dlhopisový
(2%p.a.)

45 507€

36 817€

29 859€

Najčastejšie chyby v druhom pilieri

Nesprávne zvolené fondy

Medzi najčastejšie chyby v druhom pilieri patrí nesprávne zvolenie fondov. Väčšina ľudí má stále uzatvorené dlhopisové fondy v mladom alebo v pomerne mladom veku, ktoré im takmer nič nezarobia. Pre väčšinu investorov sú z dlhodobého hľadiska najvhodnejšie indexové fondy vďaka výrazne lepšiemu zhodnoteniu.

 

Nevyužívanie druhého piliera

Túto chybu do veľkej miery napravila aj novela 2. piliera, avšak nie úplne. Druhý pilier sa automaticky nezaloží ľuďom, ktorí pred dátumom 01.05.2023 už začali pracovať a vznikol im odvod do Sociálnej poisťovne. Títo ľudia si musia druhý pilier založiť sami.

 

Spoliehanie sa len na dôchodok z 2. piliera

Slovenský problém s dôchodkami totiž spočíva v demografií (počet narodených detí vs pracujúci ). Tým, že sa v minulosti rodilo menej detí, nebude mať kto pracovať na tento väčší počet dôchodcov. To spôsobí, že z prvého piliera bude na väčší počet dôchodcov menšie množstvo peňazí. Najlepšie čo môžete pre svoj dôchodok urobiť je nespoliehať sa len na štátne piliere, ale začať investovať na dôchodok.

Kedy si založiť 2. pilier?

Ideálne je, ak si 2. pilier založíte čím skôr. Nemá pre vás zmysel otvorenie 2. piliera odkladať a nečerpať tak hneď jeho výhody.

Čím dlhšie budete investovať svoje peniaze v 2. pilieri, tým väčší rozdiel v nasporenej sume vám to urobí. Pri investovaní totiž nejde primárne o zhodnotenie na jednotlivých fondoch ale hlavne o dĺžku doby investovania.

Naše tipy a odporúčania k druhému pilieru

Zriaďte si druhý pilier

Druhý pilier si zriaďte ideálne hneď, ako sa z vášho príjmu začnú odvádzať sociálne odvody. Hoci automatickým vstupom vás zaradia do 2. piliera, technicky máte ešte 6 mesiacov na výber spoločnosti. Výber odporúčame spraviť čo najskôr, aby vám neušlo vašich 6 príspevkov. Ak si spoločnosť nevyberiete vy, bude vám automaticky pridelená a až po 6 mesiacoch tam najskôr uvidíte svoje príspevky. Nezáleží na tom, či sú za vás tieto príspevky odvedené počas brigády, zamestnania alebo si ich odvádzate sami ako živnostník. Druhý pilier si dokonca môžete zriadiť aj keď ste mladší ako 18 rokov, podmienkou je len vznik príspevku do Sociálnej poisťovne.

 

Zvoľte si správne fondy

Ak máte do 50 rokov, odporúčame vám nastaviť si indexové fondy. Z dlhodobého hľadiska dosahujú vyššie výnosy a 10 rokov pred dôchodkom sa vám automaticky každoročne po častiach presúvajú do dlhopisového garantovaného fondu danej spoločnosti. 

 

Poraďte sa s nami

Odporúčime vám najvhodnejšiu stratégiu podľa vášho veku a vašich preferencií, pričom vám vieme 2. pilier uzavrieť aj bez návštevy pobočky danej inštitúcie. Vďaka nastaveniu na mieru tak budete mať 2. pilier nastavený správne a vyťažíte z neho maximum. Okrem druhého piliera poukážeme na možné nedostatky vo vašej pripravenosti na dôchodok a odporučíme, ako to napraviť.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom správneho nastavenia 2. piliera, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k druhému pilieru

Zmena spoločnosti v 2. pilieri je bezplatná.

Jediné čo vám treba spraviť, je nová zmluva v novej spoločnosti DSS. Svojemu zamestnávateľovi ani starej spoločnosti nemusíte nič oznamovať. Od roku 2023 nie je potrebné žiadať akceptačný list zo Sociálnej poisťovne.

Zmeniť svoju stratégiu viete vo svojom online konte, cez papierovú žiadosť alebo priamo na pobočke vašej spoločnosti. Zmena fondov v rámci spoločnosti je bez poplatku.

Zistiť, či ste v 2. pilieri  môžete podľa toho, či vám začiatkom roka chodia výpisy z druhého piliera. Tie chodia buď elektronicky alebo poštou. Ak ste výpis nedostali, svoju účasť v druhom pilieri si môžete potvrdiť pomocou kontaktného formulára Sociálnej poisťovne

Áno, na dedenie úspor v druhom pilieri sa vzťahuje Občiansky zákonník. Ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v DSS.

Garancia pri fondoch v druhom pilieri znamená, že pri výbere vám správcovská spoločnosť garantuje vyplatenie vašich vkladov. Aj keď váš fond celkovo dosiahne stratu, správcovská spoločnosť vám doplatí rozdiel. Medzi garantované fondy patria dlhopisové fondy.

Investovanie môže mať svoje riziká a nezaručuje výnosy. Výber vhodného spôsobu investovania závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred investovaním by ste mali starostlivo preskúmať všetky dostupné možnosti a poradiť sa s odborníkmi na financie.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu