hypoteka pre mladych

Hypotéka pre mladých v roku 2023

V tomto článku sa dozviete, ako funguje hypotéka pre mladých a ako sa odlišuje od bežnej hypotéky. Zahrnuté sú aktuálne podmienky hypotéky pre mladých v roku 2023 a všetko čo musíte spĺňať, aby ste získali zvýhodnenie pre vašu hypotéku. 

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky pre mladých, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Ako funguje hypotéka pre mladých v roku 2023?

Štátom zvýhodnená hypotéka pre mladých funguje v roku 2023 formou daňového bonusu, ktorý v roku 2018 nahradil štátny príspevok pre mladých. Daňový bonus je dnes veľmi užitočný, keďže úroky sú výrazne vyššie ako pred rokom a preto viete maximalizovať jeho účinnosť.

 

Suma, ktorú viete získať je až 400 eur každý rok počas prvých piatich rokov splácania vašej hypotéky. Dokopy viete ušetriť 2 000 eur.

 

Daňový bonus môžete čerpať po celých 5 rokov, teda kompletných 60 mesiacov. Ak prvý rok splácate hypotéku 10 mesiacov, za týchto 10 mesiacov sa vám uplatní bonus po prvom roku. Ďalšie roky sa vám uplatňuje bonus z 12 mesiacov, pričom 2 nevyčerpané mesiace sa z prvého roka prenášajú do posledného.

Podmienky hypotéky pre mladých v roku 2023

Podmienky pre získanie daňového bonusu na hypotéku pre mladých sa dajú rozdeliť do troch kategórií.

Podmienky týkajúce sa hypotéky:

Podmienky týkajúce sa nehnuteľnosti:

Podmienky týkajúce sa žiadateľov:

Základné podmienky získania hypotéky

Tak ako pri každej hypotéke, aj pri hypotéke pre mladých musíte spĺňať základné podmienky pre jej získanie:

1. Maximálna celková výška hypotéky pre mladých – DTI

Podmienka DTI určuje aké maximálne úverové zaťaženie môžete mať podľa výšky vášho príjmu. Vypočítava sa ako 8 násobok vášho čistého ročného príjmu. V prípade viacerých žiadateľov o úver sa váš čistý ročný príjem najprv sčíta a následne vynásobí ôsmimi.

Avšak ak ste dlžník, ktorý má nad 41 rokov a váš úver bude splatený po dovŕšení 65. roku vášho života, limit sa bude znižovať každým rokom o čiastku 0,25. A teda ak máte 41 rokov DTI sa vypočíta  7,75 násobok vášho čistého ročného príjmu. Ak máte 42 rokov limit klesne o 0,25 opäť a DTI bude 7,5 násobok a nasledovne.  


VÝNIMKY pri DTI
Existujú aj výnimky, ktoré sa môžu podľa nariadení NBS udeliť, ak vám daný DTI limit nepostačuje. Objem výnimiek predstavuje 5 až 10% z celkového objemu poskytnutých hypoték. Na 5% hypoték môže byť poskytnutá táto výnimka bez dodatočných podmienok. Na ďalších 5% hypoték sa môže poskytnúť táto výnimka žiadateľom do 35 rokov, s príjmom do 1,3-násobku priemernej mzdy ale len do limitu 9-násobku ročného príjmu.

2. Maximálna mesačná splátka hypotéky pre mladých– DTSI

Podmienka DTSI určuje vašu schopnosť splácať úvery s vašou výškou čistého príjmu. Vypočítava sa tak, že sa od čistého mesačného príjmu odčítajú životné minimá na všetkých žiadateľov a ich deti, z toho sa odčíta rezerva 40% a výsledok určuje limit na mesačnú splátku všetkých úverov. Následne sa vaša hypotéka simuluje so zvýšeným úrokom o 2%, čo je tzv. “stress test”, aby sa zistilo, či budete schopný úver splácať aj po potenciálnom zvýšení vašej úrokovej sadzby v budúcnosti.

 

VÝNIMKY pri DTSI
Aj pri DTSI sú určité výnimky, konkrétne v 5 percentách prípadov, kde sa môže rezerva znížiť zo 40 na 30 percent.

3. Maximálna výška hypotéky na základe hodnoty nehnuteľnosti – LTV

Podmienka LTV určuje maximálne možnú hypotéku vzhľadom na hodnotu zakladanej nehnuteľnosti. Štandardne poskytujú banky 80-percentné financovanie. Zvyšných 20% môžete financovať z vlastných zdrojov, využiť úver na dofinancovanie alebo založiť ďalšiu nehnuteľnosť.

 

VÝNIMKY pri LTV
Vo výnimočných prípadoch sú banky ochotné poskytnúť aj 90% financovanie. Tým, že o vyššie financovanie žiada viac klientov, ako reálne vedia poskytnúť, tak je zvyčajne poskytované bonitnejším klientom. Do lepšej bonity spadajú napríklad klienti s vyšším príjmom, dobrou úverovou históriou, vysokoškolským vzdelaním, prácou na TPP a podobne. Okrem bonity si väčšina bánk potrpí aj na lokalitu zakladanej nehnuteľnosti. Lokality v krajských mestách majú väčšiu šancu na získanie výnimky.

Špecifiká hypotéky pre mladých ak žiadajú o úver 2 osoby

Ak žiadate o hypotéku dvaja, obaja musíte v dobe podania žiadosti spĺňať vekovú podmienku do 35 rokov vrátane. Zároveň musíte obaja spĺňať podmienku príjmu – súčet vašich príjmov musí tvoriť maximálne 2,6 násobok priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý kalendárny rok.

 

Výhodou tohto výpočtu je, že jeden z vás môže zarábať aj viac ako 1,3 násobok priemerného príjmu, ak ten druhý zarába o toľko menej. Pozor ale na to, že daňový bonus si môže podľa zákona uplatniť len hlavný žiadateľ na pôžičke pre mladých. Ten môže žiadať o bonus len na jednom účelovom úvere, pričom zároveň nemôže figurovať ako spolužiadateľ na inom úvere, kde sa bonus uplatňuje.

Kedy môžete prísť o daňový bonus?

O zvýhodnenie pôžičky pre mladých môžete prísť, ak svoj hypotekárny úver zrefinancujete. Daňový bonus sa vzťahuje len na vašu prvú úverovú zmluvu spojenú s bývaním. Pri refinancovaní sa stará úverová zmluva ruší a nahrádza ju nová. Pri refinancovaní nevzniká povinnosť vyplatený bonus vrátiť. Napriek tomu je dôležité pri refinancovaní prepočítať, koľko môžete získať z bonusu oproti ušetreniu preplatenosti v novej banke. 

Na aké tipy hypoték sa vzťahuje daňový bonus?

Daňový bonus na zaplatené úroky pre mladých sa vzťahuje na hypotekárny úver s účelom:

Nevzťahuje sa na bezúčelovú (americkú) hypotékuhypotéku na kúpu pozemku a ani na spotrebné pôžičky.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky pre mladých, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Ako prebieha schvaľovanie daňového bonusu

Daňový bonus nie je schvaľovaný bankou. Pokiaľ spĺňate podmienky pre získanie daňového bonusu na zaplatené úroky hypotéky pre mladých, banka vám vydá potvrdenie o zaplatení úrokov. Následne toto potvrdenie posuniete podľa pokynov svojej mzdárke alebo si ho uplatníte sami.

Ako sa vypočítava výška daňového bonusu?

Výška daňového bonusu sa počíta ako vrátenie polovice zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400€ – formou preplatku na dani. Bonus môžete poberať počas prvých 5 rokov splácania úveru. Vypočítava sa z výšky úveru maximálne 50 000€.

 

Ak ste zamestnaný, nemusíte si vypočítavať výšku vášho bonusu, pretože to spraví za vás mzdárka na vašom ekonomickom oddelení. K výpočtu jej len potrebujete doložiť potvrdenie z banky o zaplatených úrokoch, na ktorom je suma zaplatených úrokov za predošlý kalendárny rok.

 

Ak ste žiadali o úver predošlý rok, vypočítate si počet mesiacov, ktoré ste splácali úver. Váš daňový bonus vypočítate potom nasledovne: 400*počet mesiacov/12.

Ak ste hypotéku v minulom roku splácali celých 12 mesiacov, bude pre vás výpočet o niečo jednoduchší. Jednoducho len vezmete sumu z potvrdenia o výške zaplatených úrokov, vydelíte ju dvomi a výsledná suma je váš daňový bonus. Ak vám však vyjde suma vyššia ako 400€, máte nárok “iba” na tých 400 eur.

 

U podnikateľov odporúčame obrátiť sa na účtovníka alebo finančnú správu.

Ako a kedy si uplatniť daňový bonus?

Prvým krokom k uplatneniu daňového bonusu je získanie potvrdenia o výške zaplatených úrokov, ktoré vystavuje vaša banka. Daňový bonus si môžete uplatniť potom dvoma spôsobmi:

1. U zamestnávateľa

V tomto prípade potrebujete zamestnávateľovi do 15. februára predložiť potvrdenie o zaplatených úrokoch vystavené bankou. Výpočet za vás spraví mzdárka na vašom mzdárskom oddelení na základe potvrdenia vašej banky.

2. Sám podaním daňového priznania

V tomto prípade ste povinný k daňovému priznaniu priložiť kópiu potvrdenia vystaveného bankou ako prílohu k daňovému priznaniu. Tento spôsob využijete, ak ste podnikatelia alebo ľudia, ktorí si daňové priznanie podávajú sami. Čas na to máte do konca marca alebo do konca júna, ak si podáte odklad daňového priznania. To, či spĺňate podmienku príjmu 1,3-násobku priemernej mzdy si musíte overiť po prvom kalendárnom roku vy.

Rozdiely medzi bankami

Dôležité je získať Potvrdenie o výške zaplatených úrokov, ktoré vystavuje vaša banka. Banka je vám povinná vydať toto potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní. Niektoré banky posielajú toto potvrdenie klientovi automaticky (mailovo, v mobilnej appke, internetbankingu), iné to nerobia, preto o potvrdenie musíte požiadať.

 

Nižšie sme pre vás porovnali banky, ktoré to posielajú automaticky a ktoré nie:

Banky

Spôsob zasielania potvrdenia o výške zaplatených úrokov

Každému klientovi, ktorý spĺňa podmienku veku vkladá Slovenská sporiteľňa dokument do aplikácie George. Svoje Potvrdenie o zaplatených urokoch tam nájdete ku 15. januáru.

Automaticky vydáva tlačivo / Vydáva sa na základe žiadosti na pobočke.

Začiatkom roka zasiela banka klientovi zúčtovanie dane poštou.

Nájdete ho automaticky v internetbankingu.

Nájdete ho automaticky v internetbankingu.

Banka ho automaticky posiela poštou.

Banka ho automaticky posiela poštou.

O potvrdenie musíte požiadať na pobočke alebo na infolinke. Potvrdenie vám zašlú do 30 dní od podania žiadosti.

Naše tipy a odporúčania k hypotéke pre mladých

Overte si, či máte nárok na hypotéku pre mladých

Skontrolujte si podmienky na získanie daňového bonusu pre mladých. V prípade, že ste žiadatelia dvaja, presuňte sa na našu sekciu o špecifikách hypotéky pre mladých pri dvoch žiadateľoch.

 

Prejdite si základné podmienky

Stále treba myslieť na to, že hypotéku vám musia najprv v banke schváliť. Overte si 3 základné podmienky na získanie hypotéky pre mladých a vypočítajte si vašu maximálnu výšku hypotéky.

 

Nezabudnite si uplatňovať daňový bonus

Ak sa vám podarí získať hypotéku s daňovým bonusom pre mladých, nezabudnite si ho aj uplatňovať. Viete tak získať späť až 2000€ na úrokoch.

 

Obráťte sa na nás

Vašou najlepšou možnosťou je obrátiť sa na nás odborníkov. Nepomôžeme vám len pri získaní hypotéky s daňovým bonusom pre mladých ale budeme vám pomáhať aj s jeho každoročným uplatnením.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky pre mladých, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k hypotéke pre mladých

Nie. Daňový bonus sa nedá ďalej uplatňovať po zrefinancovaní hypotéky, pretože sa vzťahuje na váš prvý hypotekárny úver na bývanie. Pri refinancovaní pôvodný úver zaniká a teda s ním aj bonus.

Ak splníte všetky podmienky ako 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve, máte do 35 rokov vrátane, a zároveň ide o váš prvý úver na bývanie, banka vám automaticky alebo na vaše vyžiadanie vydá potvrdenie o zaplatení úrokov. Na základe tohto potvrdenia si vypočítate vy alebo vaša mzdárka nárok na daňový bonus za predošlý kalendárny rok.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť aj s obmedzenou daňovou povinnosťou (ak ste daňový nerezident), ak úhrn vašich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90% zo vašich celkových príjmov.

Nie. Výška príjmu pri hypotekárnom úvere pre mladých sa preveruje iba raz a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie a považuje sa za splnenú počas piatich rokov uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky.

Nie. Predčasným splatením úveru nestrácate nárok na už uplatnený daňový bonus. Daňový bonus teda nemusíte vrátiť. Nasledujúci rok vám však už nevznikne nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

Ten, na koho prešli nesplatené záväzky po zomrelom človeku, si aj naďalej smie uplatňovať daňový bonus na zaplatené úroky.

Nie, štátny príspevok pre mladých skončil na konci roka 2017. Od roku 2018 sa dá využiť vo forme daňového bonusu. Daňový bonus viete získať formou preplatku na dani, vo výške až 400€ ročne po dobu 5 rokov, čím viete celkovo ušetriť až 2 000€.

Hypotéka predstavuje dlhodobú záväznú zmluvu a jej splácanie môže byť spojené s rizikom. Výber vhodnej hypotéky závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred uzatvorením hypotéky zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Kofčák

Som finančný sprostredkovateľ a poradca, ktorý dbá na to, aby mali ľudia nastavené celé finančné portfólio na jednotku, nie len jeden produkt. Profesionálne sa venujem financiám od roku 2018. Najviac mi pri tejto práci záleží na kvalitných vzťahoch, čo sa odzrkadľuje pri množstve spokojných klientov. Špecializujem sa na prácu s novými spolupracovníkmi a zaúčanie nových ľudí.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu