Daňový bonus pre mladých od 01.01.2024

Hypotéka a daňový bonus pre mladých sa od roku 2024 výrazne mení. Od 1.1.2024 platia lepšie podmienky na získanie daňového bonusu. Výška daňového bonusu sa zvyšuje zo 400€ na 1200€ ročne.

Daňový bonus do roku 2024

Ak ste si začali uplatňovať daňový bonus za starých podmienok do roku 2023, tak nemáte nárok na nové podmienky. Klienti majú nárok na tento bonus podľa pôvodnej legislatívy počas 5-tich rokov od poskytnutia úveru, prehľad starých podmienok nájdete v tomto článku. Nové podmienky si môžu uplatniť len tí ľudia, ktorí ešte daňový bonus nezačali poberať a spĺňajú nové podmienky.

Výška daňového bonusu

Daňovým bonusom na zaplatené úroky v roku 2024 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 1200 eur za rok.

Príklad: Zobral som hypotéku 90,000€ v roku 2024 s úrokom 4,69%. V prvý rok splácania zaplatím na úrokoch banke 4191€. Štát mi z tejto sumy môže zaplatiť maximálne 50% a zároveň 1200€, takže mi poskytne celých 1200€. Prakticky povedané, aj keby som mal úver 90,000€ s úrokom vyšším ako 2,69%, stále by som dostal plných 1200€. (prepočítané)

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky, investovania alebo poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu a aj na diaľku.

Podmienky na získanie daňového bonusu na zaplatené úroky

Podmienky na záskanie daňového bonusu sú:

  • Podmienky na žiadateľa – príjem do 1,6 násobku priemernej mzdy a vek do 35 rokov (vrátane)
  • Podmienka na nehnuteľnosť – musí byť určená na trvalé bývanie
  • Podmienky týkajúce sa hypotéky – musí ísť o prvú účelovú hypotéku žiadateľa(-ov)

Podmienka žiadateľa

Hlavnou podmienkou je vek do 35 rokov (vrátane). Druhou podmienkou je príjem do 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy (priemernej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR za rok). 

Ako sa vypočítava príjem na daňový bonus

Spočítajú sa (buď z daňového priznania, alebo z ročného zúčtovania dane) vaše hrubé zdaniteľné príjmy (teda hrubé príjmy bez odpočítania výdavkov, odvodov, či dane) za posudzovaný rok. Následne z nich urobíte priemer za 12 mesiacov. Výjde vám teda 1 číslo.

 

Do príjmu na daňovú úľavu sa nezapočítavajú tie príjmy, ktoré sú oslobodené od dane z príjmu – napríklad dôchodky, rodičovský príspevok, prídavky na deti, nemocenské, atď.

 

Príjem sa vypočítava za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie (ak som uzavrel úverovú zmluvu v roku 2024, tak príjem počítam za rok 2023).

 

Príklad: Hypotéku v roku 2024 mi vypočítali s hrubým príjmom 2300€ (v čistom cca 1700€). Keďže to, aký mi vyšiel priemer v banke sa priemeruje inak ako pri daňovom bonuse na hypotéku, neberiem ho do úvahy. V priebehu roku 2023 sa mi zvýšil príjem z 2000€ v hrubom na 2300€ (čo je na hranici limitu). 

 

Pre účely výpočtu dane mi ale účtovník spriemeroval príjem za rok 2023 a vyšiel mi 2200€ v hrubom. Hranica, do ktorej sa kvalifikujem pre príjem je 1,6 x 1403€ = 2244,8€. Keďže mám primerný hrubý príjem pod touto hranicou, dostanem daňový bonus na hypotéku.

Špecifiká hypotéky pre mladých, ak žiadajú o úver 2 osoby

Ak žiadajú o úver 2 spoludlžníci, podmienku príjmu – súčet vašich príjmov musí tvoriť maximálne 3,2 násobok priemernej hrubej mzdy (udanej štatistickým úradom) na Slovensku za minulý kalendárny rok.

 

Výhodou tohto výpočtu je, že jeden z vás môže zarábať aj viac ako 1,6 násobok priemerného príjmu, ak ten druhý zarába o toľko menej. Pozor ale na to, že daňový bonus si môže podľa zákona uplatniť len hlavný žiadateľ na pôžičke pre mladých. Ten môže žiadať o bonus len na jednom účelovom úvere, pričom zároveň nemôže figurovať ako spolužiadateľ na inom úvere, kde sa bonus uplatňuje.

 

Podmienka nehnuteľnosti - trvalé bývanie

Financovaná nehnuteľnosť musí byť určená na výlučne na vlastné bývanie (alebo bývanie manžela/manželky, detí, rodičom žiadateľa).

 

To znamená, že ak je nehnuteľnosť určená na bývanie, mali by ste mať trvalý pobyt na tejto nehnuteľnosti, alebo vedieť zdokladovať, ako sa používa. To, či bývate na tej adrese viete dokladovať napríklad trvalým pobytom na občianskom preukaze. Hlavnou pointou je to, že nehnuteľnosť sa nesmie prenajímať.

 

V praxi majú niektorí klienti založenú pre banku inú nehnuteľnosť, ako tú ktorú kupovali. Z tejto formulácie je trvalé bývanie podmienené na financovanú nehnuteľnosť, čiže na tú nehnuteľnosť, ktorú ste kupovali (nie zakladali).

 

Kedy môžete prísť o daňový bonus?

O zvýhodnenie pôžičky pre mladých môžete prísť, ak svoj hypotekárny úver zrefinancujete. Daňový bonus sa vzťahuje len na vašu prvú úverovú zmluvu spojenú s bývaním. Pri refinancovaní sa stará úverová zmluva ruší a nahrádza ju nová. Pri refinancovaní nevzniká povinnosť vyplatený bonus vrátiť. Napriek tomu je dôležité pri refinancovaní prepočítať, koľko môžete získať z bonusu oproti ušetreniu preplatenosti v novej banke.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky, investovania alebo poistenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu a aj na diaľku.

Ako a kedy o bonus požiadať

Na získanie bonusu budete potrebovať potvrdenie o zaplatených úrokoch. Za kalendárny rok 2024 vydajú toto potvrdenie banky v roku 2025, v mesiacoch január/február.

 

V závislosti od banky ho dostanete buď elektronicky do internetbankingu, do aplikácie, alebo na trvalú adresu (len ČSOB). V každom prípade o neho viete požiadať aj na pobočkách banky. O toto potvrdenie nemusíte žiadať, bude dostupné automaticky.

 

Príklad: Zobral som si hypotéku v Primabanke v roku 2024. Na začiatku roka 2025 mi banka poskytne potvrdenie o zaplatených úrokoch. To dám svojmu zamestnávateľovi do 15. februára, aby ho zapracoval do môjho daňového priznania.

 

Ak som samoplatca, poskytnem ho účtovníkovi a ten dokument priloží ako prílohu ku daňovému priznaniu. 

Hypotéka predstavuje dlhodobú záväznú zmluvu a jej splácanie môže byť spojené s rizikom. Výber vhodnej hypotéky závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred uzatvorením hypotéky zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Daniel Varga

Som finančný profesionál s viac ako štvorročnými skúsenosťami v odvetví a spravujem portfólio cez 800,000€ v investíciach. Vďaka dôslednému čítaniu a vášni pre financie si neustále rozširujem prehľad o najnovších trendoch a overených stratégiach. Môj blog sa zameriava na demystifikáciu financií tým, že ponúka dobre preskúmaný a dostupný obsah, poskytuje čitateľom praktické rady a použiteľné poznatky. Svojim klientom pomáham robiť informované rozhodnutia a dosahovať ich finančné ciele.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu