vyplatenie zivotnej poistky

Ako prebieha vyplatenie životnej poistky a kedy sa ju oplatí zrušiť?

V článku poradíme, kedy sa oplatí vypovedanie zmluvy na životnej poistke a jej zrušenie. Povieme si tiež, ako prebieha vyplatenie životnej poistky v prípade zrušenia, ako aj v prípade úmrtia. Uvedieme, ako podať výpoveď, aké náležitosti musíte spĺňať či koľko peňazí môžete očakávať z poistky.

Kedy sa oplatí vypovedať životnú poistku?

V prípade, že uvažujete o zrušení svojej životnej poistky, treba si uvedomiť, že to bude mať určité dôsledky. Zrušenie poistky znamená, že stratíte krytie a ochranu, ktorú vám poskytuje poistka. Zároveň v prípade, že poistenec zomrie po tom, ako bola poistka zrušená, nedostane sa žiadne poistné plnenie a príbuzní sa ocitnú bez finančnej podpory. Rovnako to platí aj pre ostatné dojednané pripoistenia okrem smrti.

V niektorých prípadoch sa však môže oplatiť zrušiť životnú poistku, ak už ju nepotrebujete alebo ak vám už neposkytuje dostatočnú pridanú hodnotu. To, či sa životné poistenie oplatí vypovedať závisí od viacerých faktorov:

1. Finančná situácia – Ak si už nemôžete dovoliť platiť mesačné príspevky za životnú poistku, môže byť lepšie zriecť sa poistenia a získať časť peňazí späť. Osobne to však neodporúčame a mali by ste najprv pozerať na zníženie iných vašich mesačných výdavkov.

 

2. Zmena životnej situácie – Ak sa vaše potreby zmenili, môžete uvažovať o výpovedi životnej poistky. Napríklad ak máte uzatvorené poistenie detí, ktoré sú už od vás finančne nezávislé, môžete toto poistenie vypovedať.

 

3. Alternatívne investície – Ak aktuálne využívate poistenie so sporením a máte možnosť investovať peniaze iným, efektívnejším a lacnejším spôsobom, môžete uvažovať o výpovedi životnej poistky. Vo väčšine prípadov sa totiž životné poistenie so sporením oplatí zrušiť a rozdeliť toto poistenie na 2 samostatné produkty: rizikové životné poistenie a investovanie.

Ako vypovedať životnú poistku?

Výpoveď životnej poistky sa môže líšiť v závislosti od poisťovne a zmluvy, ktorú máte. Tu sú niektoré všeobecné kroky, ktoré by ste mali urobiť, ak chcete vypovedať svoju životnú poistku:

1. Skontrolujte svoju zmluvu – Predtým, ako začnete proces výpovede, skontrolujte si svoju zmluvu a pozrite sa na podrobnosti o výpovednom období a možnosti výpovede. Taktiež zistite, či sa na vašej zmluve nachádza nejaká pokuta za výpoveď.

 

2. Kontaktujte svoju poisťovňu – Ak sa rozhodnete vypovedať svoju poistku, kontaktujte svoju poisťovňu a požiadajte o potrebné informácie o procese výpovede. Väčšina poisťovní má na svojich webových stránkach formuláre na výpoveď, ktoré môžete použiť.

 

3. Vyplňte formulár na výpoveď – Ak váš poisťovateľ neumožňuje online výpoveď, požiadajte o formulár na výpoveď. Vyplňte formulár a podpíšte ho. Uistite sa, že ste poskytli všetky požadované informácie.

 

4. Pošlite formulár – Po dokončení formulára ho pošlite svojmu poisťovateľovi. Je dôležité zabezpečiť si potvrdenie o doručení.

 

5. Zrušenie trvalého príkazu – Ak ste súhlasili s trvalým príkazom mesačných platieb, mali by ste ho zrušiť na svojom bankovom účte. 

Koľko peňazí môžete očakávať pri vypovedaní životnej poistky

Výška peňazí, ktorú môžete očakávať pri vypovedaní životnej poistky závisí najmä od toho, či išlo o poistenie so sporením a od toho, či bol dôvod výpovede smrť poistníka alebo dobrovoľná výpoveď z jeho strany.

 

Vo všeobecnosti, ak zomrie poistník, poisťovňa by mala pri výpovedi vyplatiť sumu poistenia, ktorú si poistenec určil, jeho dedičom alebo príjemcovi poistky. Táto suma by mala byť uvedená v zmluve o poistení a môže sa pohybovať od pár tisíc eur po státisíce alebo dokonca milióny eur v prípade veľmi vysokých poistných súm. 

 

Okrem toho, ak ide o poistenie so sporením, tak súčasťou výplaty bude aj odkupná hodnota poistenia. Výška odkupnej hodnoty závisí od zmluvných poplatkov pri investičnej/sporiacej zložke a od výkonu sporiacich fondov, v ktorých sa daná zložka zhodnocuje. 

 

V každom prípade, ak máte otázky týkajúce sa výšky peňazí, ktoré môžete očakávať pri vypovedaní životnej poistky, mali by ste sa obrátiť priamo na svoju poisťovňu, ktorá vám poskytne konkrétne informácie o vašej zmluve, výške poistného plnenia či odkupnej hodnoty.

Ako prebieha vyplatenie životnej poistky po smrti

Vyplatenie životnej poistky prebieha nasledovne:

1. Nahlásenie smrti poistenca: Ak poistenec zomrie, jeho príbuzní alebo určená osoba by mali nahlásiť úmrtie poisťovni, u ktorej bola poistka uzatvorená. Poisťovňa následne začne s procesom vyplatenia poistného plnenia.

 

2. Overenie a vyhodnotenie nároku: Poisťovňa bude potrebovať určité dokumenty, ktoré overia a vyhodnotia nárok na poistné plnenie. Tieto dokumenty môžu zahŕňať potvrdenie o úmrtí, pôvodné zmluvy o poistení, lekárske správy alebo akékoľvek ďalšie relevantné dokumenty.

 

3. Výplata poistného plnenia: Ak je nárok na poistné plnenie potvrdený, poisťovňa vyplatí poistencom stanovenú sumu peňazí oprávnenej osobe alebo dedičovi.

 

Ako dlho trvá, kým poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu poistenia?

Doba potrebná na to, aby poisťovňa vyplatila odkupnú hodnotu poistenia, sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne a podmienok poistenia, ako aj od konkrétnej situácie. Zvyčajne však vyplatenie odkupnej hodnoty prebieha pomerne rýchlo, zvyčajne do niekoľkých dní alebo týždňov po tom, ako bola požiadavka na odkupnú hodnotu podaná a všetky potrebné dokumenty boli doručené poisťovni.

 

Je však dôležité si uvedomiť, že odkupná hodnota môže byť menšia ako celkové poistné plnenie a že pri odkúpení poistenia sa môžu vzťahy medzi poistencom a poisťovňou ukončiť. To znamená, že po odkúpení poistenia už nebudete mať prístup k ochrane a výhodám, ktoré vám poistka poskytuje.

Ako dlho trvá, kým poisťovňa vyplatí poistné plnenie pri poistnej udalosti?

Doba, ktorú poisťovňa potrebuje na vyplatenie poistného plnenia v prípade poistnej udalosti, sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne a od typu poistenia. Zvyčajne sa však snažia vyplatiť poistné plnenie čo najskôr po tom, ako dostanú všetky potrebné informácie a dokumenty.

 

V prípade väčších poistných udalostí, ako je napríklad úraz alebo smrť poistenca, môže byť potrebné viac času na to, aby poisťovňa preverila všetky okolnosti a potvrdila oprávnenosť nároku na poistné plnenie. V takýchto prípadoch sa vyplatenie poistného plnenia môže predĺžiť o niekoľko týždňov alebo dokonca o niekoľko mesiacov.

 

Je dôležité si uvedomiť, že proces vyplácania poistného plnenia závisí aj od toho, aké sú podmienky poistenia a aké dokumenty a informácie sú potrebné na potvrdenie nároku na poistné plnenie.

Prečo je dobré určIť si oprávnenú osobu

Určenie oprávnenej osoby v životnom poistení je veľmi dôležité, pretože v prípade smrti poistenca táto osoba získava právo na výplatu poistného plnenia. Ak nie je určená žiadna oprávnená osoba, poisťovňa vyplatí poistné plnenie dedičom poistenca, čo môže spôsobiť nezhody a komplikácie.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dobré určiť si oprávnenú osobu v životnom poistení:

1. Kontrola výplaty poistného plnenia: Ak si určíte oprávnenú osobu, zabezpečíte si kontrolu nad tým, kto získa výplatu poistného plnenia. Táto osoba by mala byť niekto, kto je vám blízky a komu môžete dôverovať.

 

2. Rýchlejšie vybavenie poistnej žiadosti: Ak máte určenú oprávnenú osobu, poisťovňa môže rýchlejšie vybaviť vašu žiadosť a vyplatiť poistné plnenie bez nutnosti vybavovať dedičské práva.

 

3. Vyhnete sa komplikáciám pri dedičskom konaní: Určením oprávnenej osoby sa môžete vyhnúť komplikáciám pri dedičskom konaní a zabrániť prípadným konfliktom medzi dedičmi.

V každom prípade je dôležité vybrať si vhodnú oprávnenú osobu a jasne si uvedomiť dôsledky určenia tejto osoby v zmluve o poistení.

Výber poistenia by malo byť založené na individuálnych potrebách a finančných možnostiach každého jednotlivca. Pred uzatvorením poistenia zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Vojčik

Som finančný sprostredkovateľ, ktorý si zakladá na kvalitnom vzťahu s klientmi. Mojou prioritou je, aby sa ľudia v mojej prítomnosti cítili dobre a aby sme si vybudovali vzájomnú dôveru, vďaka čomu im pomôžem efektívne chrániť a budovať majetok. Špecializujem sa na oblasť hypotekárnych úverov a životného poistenia.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu