hypoteka na rekonstrukciu

Hypotéka na rekonštrukciu nehnuteľnosti

Akým spôsobom je najlepšie financovať rekonštrukciu? Neviete, kedy je potrebné rekonštrukciu ohlásiť a kedy musíte mať stavebné povolenie? Chcete vedieť, ktorým chybám sa vyvarovať? Tento článok sme pripravili pre všetkých, ktorí rozmýšľate nad renováciou vašej nehnuteľnosti a chcete vedieť všetky potrebné informácie a porovnať si spôsoby financovania.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky na rekonštrukciu, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Základné podmienky získania hypotéky na rekonštrukciu

Pre získanie hypotéky na rekonštrukciu potrebujete splniť 3 základné podmienky:

1. Maximálna celková výška hypotéky na rekonštrukciu – DTI

Podmienka DTI určuje, akú vysokú hypotéku si môžete vziať vzhľadom ku výške vášho príjmu. Vypočítava sa ako 8-násobok vášho čistého ročného príjmu. Sú mierne odlišnosti v tom, ako banky vypočítavajú váš čistý príjem, ale vo všeobecnosti ak svoj príjem vynásobíte 96-timi, získate svoj maximálny úverový strop. Treba ale dbať na to, že DTI určuje limit všetkých úverov dokopy. 

 

VÝNIMKY DTI
Existujú aj výnimky, ktoré sa môžu podľa nariadení NBS udeliť. Objem výnimiek predstavuje 5-10% celkových úverov. 5% výnimiek je možno poskytnúť bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Druhých 5% výnimiek je s obmedzením pre ľudí do 35 rokov, s príjmom do 1,3-násobku priemernej mzdy na Slovensku a maximálna výška je limitovaná na 9-násobok čistého ročného príjmu.

2. Maximálna mesačná splátka hypotéky na rekoštrukciu – DTSI

Podmienka DTSI určuje vašu schopnosť splácať úvery na základe vášho čistého príjmu. Vypočítava sa tak, že od čistého mesačného príjmu sa odčítajú životné minimá, z toho sa odčíta rezerva 40% a výsledok nám určuje limit na všetky mesačné splátky úverov. Pri hypotékach sa dokonca musí počítať aj s rezervou, takzvaným stress testom, ak by došlo k zvýšeniu aktuálneho úroku. Stress test je simulované zvýšenie úrokovej sadzby o 2%.

 

VÝNIMKY DTSI
Aj pri DTSI sú určité výnimky, konkrétne v 5 percentách prípadov. Avšak tak ako na iné výnimky, netreba s nimi štandardne počítať. V týchto prípadoch vám banka bude rátať miesto 40 percentnej povinnej rezervy len 30 percentnú.

3. Americká hypotéka – LTV

Podmienka LTV určuje maximálne percento hodnoty nehnuteľnosti, do ktorého vám banky môžu poskytnúť hypotéku. Štandardne je to dnes 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Ak má vaša nehnuteľnosť aktuálnu hodnotu 150 000€ a chcete robiť rekonštrukciu za 20 000€, pričom budúca hodnota nehnuteľnosti bude vyrátaná na 170 000€, nehnuteľnosť viete založiť v závislosti od banky buď do 120 000€ alebo do výšky 136 000€.

 

VÝNIMKY LTV
Vo výnimočných prípadoch sú banky ochotné poskytnúť aj 90% financovanie. Tým, že o vyššie financovanie žiada viac klientov, ako reálne vedia poskytnúť, tak je zvyčajne poskytované bonitnejším klientom, ktorým banka viac verí, že svoj dlh splatia. Okrem bonity si niektoré banky potrpia aj na lokalitu nehnuteľnosti.

Aký je postup získania hypotéky na rekonštrukciu

1. Prejdenie základných podmienok

Prvým krokom pri hypotéke by malo byť overenie 3 základných podmienok pre získanie hypotéky. Podľa vášho príjmu si vypočítajte či spĺňate podmienky na vami požadovanú hypotéku.

 

2. Doloženie dokumentov a podpis žiadosti

Pri hypotéke na rekonštrukciu domu či bytu budete potrebovať doklady totožnosti a znalecký posudok, buď nový alebo 1 až 3 roky starý (podľa banky). Spolu s týmito dokladmi (ak si banka nevyžiada nič dodatočne) môžete nahodiť aj podpísanú žiadosť o hypotekárny úver na rekonštrukciu a úver bude odoslaný na schválenie.

 

3. Podpis úverových a záložných zmlúv

Po schválení úveru si v banke dohodnete stretnutie, kde sa budú podpisovať úverové a záložné zmluvy. Prípadne ak bude v úverových zmluvách dohodnuté otvorenie bežného účtu, tak to taktiež absolvujete na tomto stretnutí.

 

4. Kataster a vinkulácia

Pred čerpaním hypotekárneho úveru na rekonštrukciu musíte vyriešiť vinkuláciu povinného poistenia rekonštruovanej nehnuteľnosti. Uzavriete si teda poistenie nehnuteľnosti, ktoré pôjdete opečiatkovať do poisťovne. Okrem toho budete musieť ísť podať návrh na vklad záložného práva v prospech banky do katastra nehnuteľností.

 

5. Čerpanie hypotéky na rekonštrukciu

Po doručení dokumentov z poisťovne a katastra do banky podpíšte čerpanie. Čerpanie hypotéky na rekonštrukciu bude prebiehať buď jednorázovo alebo na tranže. Tranžové čerpanie je čerpanie úveru po častiach. Banka vám poskytne vždy určitú časť peňazí, pomocou ktorých musíte zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti a následne viete požiadať banku o ďalšiu časť peňazí.

Ako funguje čerpanie hypotéky na rekonštrukciu?

Čerpanie hypotéky na rekonštrukciu závisí od toho, v akom pomere máte nehnuteľnosť založenú v prospech banky. Ak výška celkovej hypotéky na danú nehnuteľnosť nebude presahovať 80% z jej aktuálnej hodnoty, banky vám poskytnú hypotéku na rekonštrukciu a za podmienku vám dajú zdokladovať ju – zvyčajne do jedného roka buď fotkami, bločkami alebo faktúrami.

V opačnom prípade, ak chcete rekonštruovať a celková hypotéka bude presahovať maximálne % LTV, hypotéka na rekonštrukciu sa bude vyrátavať z budúcej hodnoty nehnuteľnosti podľa projektu a bude sa čerpať postupne. Postupné čerpanie hypotéky je čerpanie po častiach, pričom v každej etape budete banke dokladovať ako ste nehnuteľnosť zhodnotili a podľa toho vám banka bude poskytovať ďalšie tranže. 

Na čo si dať pozor pri hypotéke na rekonštrukciu?

Rátajte s financiami navyše

Ak plánujete robiť rekonštrukciu, urobte si prepočet koľko vás to celé bude stáť. Následne odporúčame počítať navyše s rezervou minimálne 10% z celkových nákladov, pretože častokrát sa stáva, že sa celá rekonštrukcia predraží. Môže to byť spôsobené tým, že popri plánovaných úpravách sa rozhodnete meniť aj niečo iné, práce sa pretiahnu alebo zdražie potrebný materiál. Pri rozsiahlejšej rekonštrukcii je potrebné rátať s vyššou rezervou.

Dodržte účel rekonštrukcie a postupujte podľa pokynov banky

Pri čerpaní hypotéky na rekonštrukciu bytu či domu sa držte pokynov banky. Ak robíte väčšie úpravy a čerpáte peniaze na tranže, rekonštruujte jednu izbu po druhej a zhodnocujte nehnuteľnosť tak, aby vám banka zakaždým vedela poskytnúť ďalšie peniaze.

Nehnuteľnosť vždy len zhodnocujte

Jednou z chýb môže byť to, že pri uvoľnení prvej tranže za peniaze rozbúrate celú nehnuteľnosť a následne pôjdete do banky požiadať o druhú tranžu na začatie renovácie. Banka sa na to však pozrie tak, že nehnuteľnosť, ktorú ste založili už nemá takú hodnotu a nastane problém. Na to, aby vám banka poskytla ďalšie peniaze, budete musieť nehnuteľnosť znova zhodnotiť. To urobíte jedine tak, že vykonáte časť rekonštrukcie z vlastného alebo si budete musieť zobrať iný úver a tak sa vám celá rekonštrukcia zbytočne predĺži.

Povolenie rekonštruovať

Ak plánujete rekonštruovať, odporúčame vám zistiť si, či na to potrebujete stavebné povolenie, či vám stačí plánovanú rekonštrukciu len ohlásiť stavebnému úradu alebo či nemusíte robiť nič z toho. Pri nedodržaní zákonných povinností vám môže byť udelená pokuta. To, do ktorej z týchto troch možností patrí vaša plánovaná rekonštrukcia sme vám priblížili v časti “Kedy rekonštrukciu ohlásiť a aké povolenia potrebujete”.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky na rekonštrukciu, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Iné spôsoby financovania rekonštrukcie

Okrem hypotéky s účelom rekonštrukcie viete financovať vašu plánovanú renováciu aj:

Spotrebný úver

Spotrebný úver je určite najrýchlejšie riešenie, avšak nie najvýhodnejšie. Peniaze nedokladujete, dostanete ich celé naraz a môžete sa pustiť do rekonštrukcie. Na druhú stranu priemerné úroky na spotrebných úveroch sú približne vo výške 8% a úver má splatnosť maximálne 8 rokov, čo môže mať za následok vysokú mesačnú splátku. Spotrebný úver je dobré využiť pri menej nákladových rekonštrukciách a zároveň v prípadoch, ak chcete mať rekonštrukciu hotovú rýchlo a nechcete dokladovať banke použitie peňazí.

Stavebným úverom alebo medziúverom

Čo je stavebný úver?
Je to úver, ktorý vám vie poskytnúť Prvá stavebná sporiteľňa, určený na financovanie niečoho, čo súvisí s bývaním. Napríklad na dofinancovanie hypotéky alebo rekonštrukciu.

Výhodou pri stavebnom úvere je to, že dostanete fixný úrok na celé obdobie, ktorý je však pomerne vyšší ako pri klasických hypotékach. Splatnosť stavebného úveru si viete natiahnuť aj na 20 alebo 30 rokov, čo vám prinesie nižšiu mesačnú splátku. Nevýhodou je to, že potrebujete mať určitú sumu z potrebnej výšky úveru nasporenú v PSS, aby vám vedela poskytnúť stavebný úver. Ďalšou nevýhodou je, že použitie tohto úveru budete musieť vydokladovať bločkami alebo faktúrami.

 

Čo je medziúver?
Medziúver je prvá fáza stavebného úveru a musíte ho čerpať vtedy, ak nemáte nasporenú požadovanú čiastku z potrebnej sumy úveru a teda sa neviete kvalifikovať na stavebný úver.

Pri medziúvere dostanete vyššiu úrokovú sadzbu ako pri stavebnom úvere. Rozdiel je aj v splátke, ktorá sa nedelí na splácanie istiny a úroku ale časť splátky ide na sporenie a časť na platenie úroku. Na sporenie sa peniaze vkladajú, až pokým nebudete mať nasporenú už spomínanú sumu z čerpanej výšky úveru. Po nasporení potrebnej sumy sa vám medziúver preklopí na stavebný úver s lepšími podmienkami.

Výhodou medziúveru je taktiež splatnosť, ktorú si viete natiahnuť na 20 až 30 rokov. Nevýhodou je vysoké preplatenie na úrokoch pokým nasporíte potrebnú sumu peňazí.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je typ úveru zabezpečený nehnuteľnosťou, pri ktorom banke nepotrebujete dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Výhodou americkej hypotéky je možnosť splatnosti 20 až 30 rokov a úroky rovnaké ako pri klasických hypotékach (niektoré banky však dávajú pri americkej hypotéke prirážku k úrokovej sadzbe). Viac o americkej hypotéke si môžete prečítať v našom článku o americkej hypotéke.

Najjednoduchší spôsob hypotéky na rekonštrukciu v jednotlivých bankách

Banky

 Metodické podmienky jednotlivých bánk

V Slovenskej sporiteľni doklad o účele predkladať nemusíte, ak výška úveru nepresiahne 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. 

Viete požiadať o navýšenie hypotéky do 80% z hodnoty nehnuteľnosti a po pol roku musíte predložiť čestné prehlasenie, že peniaze boli použité na rekonštrukciu.

Do 80% z hodnoty nehnuteľnosti môžete žiadať o hypotéku vo výške 50 000€ vo forme čestného prehlásenia o rekonštrukcii. Pri navýšení existujúcej hypotéky môže však hypotéka táto hypotéka tvoriť maximálne 50% z celkovej výšky hypotéky.

Viete požiadať o hypotéku, resp. v prípade existujúcej hypotéky o bezúčelové navýšenie hypotéky maximálne vo výške 150 000€ a do 80% z hodnoty nehnuteľnosti (pri domoch aktuálne do 70%).

Viete požiadať o úver do 50% z hodnoty nehnuteľnosti, určený na údržbu nehnuteľnosti, banka nemusí ale môže skúmať použitie prostriedkov z hypotéky, preto je dobré mať odložené faktúry alebo bločky.

Viete požiadať o hypotéku do 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Navýšenie do 40 000€ banke dokladovať nemusíte. Nad 40 000€ budete potrebovať buď ohlášku alebo stavebné povolenie. 

365 banka vám vie zafinancovať len drobné rekonštrukčné práce do 80% z hodnoty nehnuteľnosti a vydokladovať to budete musieť fotografiami.

Úver viete zobrať do 80% z hodnoty nehnuteľnosti a do 1 roka vydokladovať fotkami banke rekonštruckiu.

Ktoré doklady budete potrebovať pri riešení hypotéky na rekonštrukciu?

Všeobecné doklady sú pri hypotéke na rekonštrukciu domu či bytu povinné vždy. Dodatočné doklady si banka vyžiada len v konkrétnych prípadoch, ako napríklad pri podnikateľoch alebo ak vám banka nevie overiť príjem cez sociálnu poisťovňu.

Poplatky spojené s hypotékou na rekonštrukciu

S týmito všetkými poplatkami sa môžete stretnúť pri hypotéke na rekonštrukciu:

Tabuľka poplatkov jednotlivých bánk

Banky

Poplatok za poskytnutie hypotéky

Mesačný poplatok za bežný účet

400€ (0€ pri developerskom projekte a hypotéke s energetickým certifikátom A0/A1)

6€ (0€ pri platbe 250€ kartou za mesiac a nastavení 3 trvalých príkazov alebo inkás)

175€

7€ (0€ pri využití 3 bankových produktov)

250€

6€ (0€ pri kreditnom obrate 400€, 3 pravidelných platbách, 5 platbách kartou a zostatku hypotéky aspoň 20 000€)

0€

(2% z výšky hypotéky pri nedojednaní bežného účtu)

6€ (0€ pri kreditnom obrate 500€, 1 využití Internet bankingu alebo Mobil bankingu a 3 bankových produktov)

1% z objemu úveru

4,9€ (0€ pri zostatku na účte aspoň 10 000€ + vrátenie 0,5% za každej platby kartou) 

0,9% z výšky hypotéky; min. 200€ a max. 1 000€

(0€ pri dojednaní poistenia úveru cez banku)

4,9€ (bez možnosti zľavy; pri kreditnom zostatku 1 500€ mesačne je účet "TOP" za 0€, inak stojí 12€)

300€ (0€ pri energetickom certifikáte aspoň triedy A)

5€ (0€ pri celomesačnom nevyužívaní účtu)

0€

0€

0€

(vek do 35 rokov, vo veku 35 a vyššie 1,2% z cieľovej sumy)

1,59€ (pri využití služby Moja PSS 1,49€ a pri vedení účtu v tarife U3 1,09€)

Máte nárok na daňový bonus pre mladých aj pri hypotéke na rekonštrukciu?

Áno, daňový bonus sa dá uplatniť aj pri čerpaní úveru na rekonštrukciu. Musíte ale spĺňať aj iné parametre, aby ste si ho mohli uplatniť: vek do 35 rokov (vrátane) a príjem do 1,3-násobku priemernej mzdy na Slovensku. Ak vás zaujímajú podrobné podmienky daňového bonusu pre mladých, ako sa udeľuje, kedy o neho viete prísť a iné, dočítate sa o nich v článku hypotéka pre mladých.

Poskytujú banky refundáciu už vykonanej rekonštrukcie?

Áno, banky vám dnes vedia poskytnúť aj hypotéku na rekonštrukciu, ktorá už prebehla a tak vám refundujú peniaze, ktoré ste za rekonštrukciu zaplatili. Ak prídete do banky žiadať o hypotéku po ukončení rekonštrukcie, budete so sebou musieť priniesť bločky a faktúry alebo vypísať tlačivo súpis prác a dodať aktuálne fotografie, aby banka videla ako ste rekonštrukciou zhodnotili vašu nehnuteľnosť. Na to, aby vám banka refundovala peniaze, rekonštrukcia musela začať najskôr v januári minulého roka. Dávnejšie rekonštrukcie vám banky refundovať nevedia.

Áno je to možné do 1 roka, dokladuje sa fotografiami pred a po rekonštrukcii, banka môže vyžadovať aj rozpočet rekonštrukcie

Áno, ak rekonštrukcia bola vykonaná najskôr v januári minulého roka, dokladovanie prebieha fotografiami pred a po rekonštrukcii

Áno, vydokladovať sa musí celá suma pomocou faktúr a bločkov a tie ku dňu podania žiadosti nesmú byť staršie ako 12 mesiacov

Áno, vydokladovať sa musí celá suma pomocou faktúr a bločkov, ktoré ku dňu podania nesmú byť staršie ako 12 mesiacov. Doložiť je potrebné aj fotky pred a po rekonštrukcii.

Áno je to možné do 1 roka, musíte zdokladovať fotografie pred a po rekonštrukcii

Áno, vydokladovať sa musí celá suma pomocou faktúr a bločkov a tie ku dňu podania žiadosti nesmú byť staršie ako 12 mesiacov

Áno, do 1 roka od rekonštrukcie, dokladovanie prebieha fotografiami pred a po rekonštrukcii

Áno, do 18 mesiacov, dokladovať musíte faktúrami a výpismi z účtu

Áno. Klient musí mať uzatvorené stavebné sporenie minimálne od dátumu kedy sa začala rekonštrukcia.

Kedy rekonštrukciu ohlásiť a aké povolenia potrebujete?

Niektoré stavebné alebo udržiavacie práce nie je potrebné nikomu hlásiť, iné je potrebné ohlásiť Stavebnému úradu, prípadne žiadať o stavebné povolenie. Povinnosti pri rekonštrukciách stavby upravuje stavebný zákon.

Žiadna povinnosť hlásenia

Stavebné povolenie ani ohlasovaciu povinnosť nemáte pri tzv. udržiavacích prácach, napr. maľovanie, výmena kuchynskej linky alebo vstavanej skrine, výmena okien, obkladov, elektroinštalácie, komínov, podláh, omietok a podobne.

Ohlasovacia povinnosť

Ohlasovacia povinnosť vám vzniká pri jednoduchých stavebných prácach. Napríklad pri drobných stavbách do 25m2, pričom tieto stavby musia spĺňať doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe . Môže sem patriť vybudovanie garáže, prístrešku, sauny a podobne. Ohlasovaciu povinnosť máte aj pri rekonštrukcií ak môže ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie sa používa pri zásadných zmenách stavby, napríklad prístavba, nadstavba, zmena dispozície alebo funkčnosti.

V jednoduchosti povedané, malé stavebné úpravy nepotrebujete ohlasovať. Ohlasovaciu povinnosť máte ak sa robia stavebné úkony strednej veľkosti a pre veľké úkony je potrebné stavebné povolenie. Všetky podrobnosti presne definuje stavebný zákon, ktorý je potrebné dodržať.

Naše tipy a odporúčania k hypotéke na rekonštrukciu

Nevyčerpajte si finančnú rezervu

Ak máte vytvorenú finančnú rezervu a plánujete ju použiť na rekonštrukciu urobte tak iba vtedy, ak ju máte v dostatočnej výške. Ak máte odložených 10 000€ a všetko chcete dať do rekonštrukcie nemusí to byť najlepšia možnosť, pretože prídete o železnú rezervu, ktorá chráni chod vašej domácnosti v prípade neočakávanej situácie, ktorá si bude vyžadovať väčšiu finančnú injekciu.

 

Myslite na prípadné navýšenie ceny rekonštrukcie

Pri hypotéke na rekonštrukciu domu rátajte aspoň s 15%-ným navýšením v prípade ak by vás niečo prekvapilo. Pri bytoch by to malo byť aspoň 10%-né navýšenie. Stáva sa, že sa vám rekonštrukcia predraží a na pokračovanie tak musíte požiadať o ďalší úver, čo zbytočne predĺži čas rekonštrukcie. Ak si úver navýšite, budete na takéto situácie pripravený. V prípade, že peniaze potrebovať nebudete, buď ich nedočerpáte alebo ich vrátite formou mimoriadnej splátky.

 
Zistite, ktorá z možností financovania je pre vás najvhodnejšia

Na základe vašej situácie, veľkosti rekonštrukcie a požiadaviek si prezistite, ktorá možnosť financovania rekonštrukcie je pre vás najvýhodnejšia. Pre toho kto vykonáva malú, nie až tak nákladnú rekonštrukciu môže byť lepší spotrebný úver. Pre niekoho kto zas plánuje rozsiahlejšiu rekonštrukciu môže byť lepšia americká hypotéka alebo hypotéka určená na rekonštrukciu.

 

Postupujte podľa pokynov banky

Vždy postupujte podľa požiadaviek banky. Rekonštruujte jednu izbu za druhou, snažte sa prerábať najprv veci, ktoré vám nehnuteľnosť zhodnotia najviac, aby nedošlo ku komplikáciám v banke. Ak sa peniaze nepoužijú správne môže sa stať, že banka vyhodnotí že ste nedostatočne využili financie na zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti a neposkytne vám ďalšiu tranžu. Rekonštrukcia sa vám tak zbytočne predĺži.

 

Obráťte sa na nás

Financovať rekonštrukciu je možné štyrmi spôsobmi. Každý zo spôsobov je vhodný pre iného klienta a inú rekonštrukciu. Keďže sme profesionálmi v hypotekárnej oblasti, vieme vám porovnať každú zo štyroch možností a ušetriť vám tak čas a koniec-koncov aj peniaze. Spoločne nájdeme riešenie z ktorého budete benefitovať najviac.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky na rekonštrukciu, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k hypotéke na rekonštrukciu

Áno, viete to vyriešiť aj cez jeden úver avšak takúto kombináciu poskytuje len Tatra banka. Ak by ste to riešili v akejkoľvek inej banke, museli by ste založiť inú nehnuteľnosť alebo zobrať okrem hypotéky aj spotrebný úver alebo úver zo stavebnej sporiteľne.

Áno, ale rekonštrukcia nesmie byť staršia ako dva roky. Pri žiadosti o hypotéku budete vypisovať súpis realizovaných prác, doložíte znalecký posudok a na základe toho vám banka refunduje peniaze.

Áno, daňový bonus sa dá uplatniť aj pri čerpaní úveru na rekonštrukciu. Na to aby ste si mohli uplatniť potrebujete splniť dva základné parametre a to: musíte mať do 35 rokov (vrátane) a príjem do 1,3-násobku priemernej mzdy na Slovensku.

Záleží od toho akú rozsiahlu rekonštrukciu chcete robiť. Niektoré stavebné alebo udržiavacie práce nie je potrebné nikomu hlásiť, iné je potrebné ohlásiť Stavebnému úradu, prípadne žiadať o stavebné povolenie. Povinnosti pri rekonštrukciách stavby upravuje stavebný zákon.

Hypotéka predstavuje dlhodobú záväznú zmluvu a jej splácanie môže byť spojené s rizikom. Výber vhodnej hypotéky závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred uzatvorením hypotéky zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Kofčák

Som finančný sprostredkovateľ a poradca, ktorý dbá na to, aby mali ľudia nastavené celé finančné portfólio na jednotku, nie len jeden produkt. Profesionálne sa venujem financiám od roku 2018. Najviac mi pri tejto práci záleží na kvalitných vzťahoch, čo sa odzrkadľuje pri množstve spokojných klientov. Špecializujem sa na prácu s novými spolupracovníkmi a zaúčanie nových ľudí.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu