hypoteka na dom

Hypotéka na dom 2023: Na akú výšku hypotéky máte nárok?

Chcete kúpiť dom na hypotéku bez zbytočných problémov? Tento obsah vás prevedie celým procesom, ukáže vám vaše možnosti pri hypotéke na dom a upozorní vás na možné problémy, aby ste im vedeli predísť.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky na dom, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Základné podmienky získania hypotéky na dom

Pre získanie hypotéky na dom potrebujete splniť 3 základné podmienky:

1. Maximálna celková výška hypotéky na dom – DTI

Parameter DTI hovorí o tom, koľko maximálne môžete mať požičaných peňazí v úverových produktoch. Počíta sa ako 8-násobok vášho akceptovateľného čistého ročného príjmu pri dlžníkoch do 40 rokov. Pri dlžníkoch nad 41 rokov, ktorí splatia úver do veku 65 rokov toto pravidlo platí tiež. 

 

Avšak pri dlžníkoch nad 41 rokov, ktorí úver splatia po dovŕšení 65. roku sa limit znižuje každým rokom o čiastku 0,25. Napríklad ak máte 41rokov, váš čistý ročný príjem sa nebude násobiť číslom 8, ale číslom 7,75. Ak máte 42 rokov, bude toto číslo 7,5. Ak máte 43 rokov, bude toto číslo 7,25 a tak ďalej. Toto znižovanie končí vo veku 60 rokov, kedy sa koeficient zastavuje na čísle 3.

 

VÝNIMKY pri DTI
Ak potrebujete väčší úverový strop, viete niektoré banky požiadať o výnimku, aby vám rátali väčší násobok vášho ročného príjmu.

 

Výnimku na DTI vám podľa nariadení NBS vedia banky poskytnúť v 5% prípadov bez dodatočných podmienok. V ďalších 5% prípadov vám vedia túto výnimku udeliť, ak príjem na jedného žiadateľa nepresahuje 1,3-násobok priemerného príjmu na Slovensku za minulý kalendárny rok a ak vám stačí limit 9-násobku ročného čistého príjmu.

2. Maximálna mesačná splátka hypotéky na dom – DTSI

DTSI určuje váš maximálny limit na mesačnej splátke úverov. Počíta sa z čistého príjmu, kedy banka najprv odráta životné minimum na všetkých členov domácnosti žiadateľov, potom odpočíta povinnú rezervu 40% a následné uplatní stress test, čo je overenie schopnosti splácať úverové produkty po simulovanom zvýšení úrokovej sadzby o 2%. Stress test sa uplatňuje iba pri úveroch so splatnosťou viac ako 8 rokov. Výsledok je maximálna mesačná splátka úverov. Ak už však žiadateľ nejaké existujúce úvery má, tak z daného limitu sa odrátava ich aktuálna mesačná splátka (pri úveroch so splatnosťou nad 8 rokov banka odráta splátku aj so stress-testom, a to tak, že aktuálnu splátku vynásobí číslom 1,2).

 

VÝNIMKY pri DTSI
Pri parametri DTSI viete takisto požiadať banky o výnimku pri hypotéke na dom, avšak túto vedia udeliť iba na 5% všetkých poskytnutých hypoték. Ak vám výnimka prejde, odráta sa vám z príjmu povinná rezerva iba 30%.

3. Maximálna výška hypotéky na základe hodnoty domu – LTV

LTV je maximálna výška hypotéky vzhľadom na hodnotu nehnuteľnosti. Ak kupujete dom, banka vám momentálne nepožičia celých 100% z jeho kúpnej ceny. Štandardom pri domoch je 80% LTV, pričom zvyšok musíte dofinancovať.

 

Na výnimku môžu niektoré banky poskytovať aj 90% LTV, no len v 20% prípadov.

Získanie 90%-nej hypotéky na dom

Získanie 90%-nej hypotéky na dom je o trochu zložitejšie, ako pri bytoch. Pri tejto výnimke hrá významnú rolu aj lokalita nehnuteľnosti, kedy niektoré banky vo väčšine prípadov poskytujú 90% LTV iba na nehnuteľnosti v krajských mestách, ideálne v Bratislave alebo v Košiciach. 

Pozrime sa na to, v ktorých bankách viete získať 90%-nú hypotéku na dom a za akých podmienok:

Banky

Maximálne LTV

Prirážka za 90% LTV

Kritériá na získanie 90% LTV

90%

+0,70%

Banka najčastejšie poskytuje 90%-né financovanie mladým klientom do 35 rokov na prvé bývanie, pričom nepozerá na lokalitu domu.

90%

Individuálne

Banka pri "90-tke" zohľadňuje všetky faktory žiadateľov (príjem, vzdelanie, práca, kreditná a úverová história, vek...) aj domu (lokalita, stav, vybavenosť, predajnoschopnosť...).

90%

+0,70%

Banka pri "90-tke" sleduje bonitu žiadateľov (najmä vek, výšku príjmu, vzdelanie, úverovú históriu a pomáha aj práca na TPP) a zároveň aj stav a lokalitu domu. Bonita sa dá v tejto banke overiť ešte pred podaním žiadosti.

90%

+0,15%

Banka sleduje bonitu žiadateľov (vek, príjem, typ práce, vzdelanie, úverová história...), pričom 90% poskytuje hlavne na domy v krajských mestách, najmä v Bratislave a Košiciach.

Prima banka

80%

neposkytuje

Office

90%

+0,50%

(klienti do 35 rokov 0%)

Banka poskytuje 90%-né financovanie ak na to má v danom kvartáli ešte limity, pričom nezohľadňuje ani lokalitu domu a ani bežné bonitné faktory žiadateľov (vek, vzdelanie a podobne).

90%

+0,50%

90%-né financovanie banka poskytuje najčastejšie na domy v krajských alebo okresných mestách a pre žiadateľov s príjmom aspoň okolo 1 000€ v čistom pri práci na TPP trvajúcej ideálne 2 roky a viac.

90%

+0,20%

Banka poskytuje "90-tku" pre všetkých ak na to má v danom čase limity, avšak iba pre domy do 300m2, pričom dom sa musí nachádzať v krajskom meste alebo kdekoľvek na západnom Slovensku.

80%

neposkytuje

Dofinancovanie hypotéky na dom

Aké máte možnosti dofinancovania hypotéky na dom, ak nemáte dosť vlastných prostriedkov?

Dozaloženie nehnuteľnosti

Toto je najlacnejšia možnosť dofinancovania z hľadiska mesačnej splátky úverov. Pri založení ďalšej nehnuteľnosti viete dostať 100% z kúpnej ceny v jednej hypotéke. Banka totiž ráta parameter LTV z celkovej hodnoty založených nehnuteľností. Po čase viete jednu z nehnuteľností vyňať ak vám postačuje hodnota tej druhej na pokrytie celého potrebného zabezpečenia. 

Príklad:

V roku 2023 berieme hypotéku na dom v hodnote 100 000 so založením rodičovskej nehnuteľnosti. Úrokovú sadzbu máme 4% so splatnosťou hypotéky na 30 rokov. Rátame s tým, že priemerne sa cena nehnuteľností zdvihne o 5% ročne a že úrok nám ostane rovnaký, teda že si hypotéku časom nerefinancujeme. Hodnota domu k hypotéke bude postačovať v roku x a vtedy bude možné rodičovskú nehnuteľnosť vyňať zo zabezpečenia.

Spotrebný úver na dofinancovanie

Spotrebný úver je najdrahšia možnosť dofinancovania, pretože jeho splatnosť je len 8 rokov. Častokrát vám pri tomto spôsobe dozaloženia ani nevyjde podmienka DTSI. Ďalšou nevýhodou je to, že maximálne si viete požičať 50 000 eur v jednom spotrebnom úvere, čo vám uškodí pri potrebe dofinancovať vyššiu sumu. Z dlhodobého hľadiska však preplatíte na úrokoch menej kvôli kratšej splatnosti.

Úver stavebnej sporiteľne na dofinancovanie

Tieto úvery sú účelové a preto ich splatnosť viete natiahnuť aj na 20 alebo 30 rokov. Vďaka tomu budete mať oveľa nižšiu mesačnú splátku úverov ako pri dofinancovaní cez spotrebný úver. Pomocou úverov stavebnej sporiteľne viete získať na dofinancovanie 3 až 50 tisíc eur. Úroky pri stavebnom úvere sa hýbu okolo 3% p.a. a úroky pri medziúvere okolo 6% p.a. 

 

Stavebný úver viete dostať v prípade, že ste klientom PSS a máte nasporenú určitú časť z potrebnej výšky úveru v stavebnom sporení.

 

V opačnom prípade dostanete najprv medziúver, ktorý funguje tak, že časť z vašej splátky ide na úroky a časť na sporenie, pokým nenasporíte potrebnú sumu a nepreklopí sa vám produkt do stavebného úveru.

Prekážky pri hypotéke na dom

Problémy s prístupom k domu
Ak sa nebudete vedieť ľahko dostať alebo budete prichádzať k pozemku domu nie cez verejnú komunikáciu (cestu), banky vám nemusia daný dom zobrať do zábezpeky. Banky akceptujú prístupovú komunikáciu verejnú, súkromnú, po zriadení vecného bremena alebo s prísľubom o odovzdaní cesty obci.

 

Problémy spojené s katastrom
Môže sa stať, že majetok aktuálneho predávajúceho nebude správne vysporiadaný a v tomto prípade bude banka čakať na kataster, kým to vyrieši. Ďalej sa môže stať, že predávajúci bude predávať dom s ťarchou a v tomto prípade sa ťarcha bude musieť vyriešiť pred čerpaním vašej hypotéky. Najčastejšie je to ťarcha inej banky alebo právo dožitia.

 

Zle nastavená rezervačná alebo kúpna zmluva

Menší problém je, ak niektoré údaje na daných zmluvách nesedia a banka si to vyžiada opraviť. Horšia situácia môže nastať, ak sa v zmluvách dohodne príliš skorý termín na vyplatenie predávajúceho, ten sa kvôli dlhému hypotekárnemu procesu nestihne a následne môžete byť podľa zmluvy pokutovaný.

 

Vaša negatívna minulosť s finančnými inštitúciami
Ak máte negatívnu úverovú históriu, môže vám to pohoršiť pri schválených podmienkach a niekedy to môže viesť aj ku zamietnutiu hypotéky. V prípade zaplatenia nevratného rezervačného poplatku to určite zamrzí. Okrem toho zamietnutie môže plynúť aj z toho, že v banke, v ktorej žiadate o hypotéku s vami majú zlú skúsenosť ako s klientom a ste na tzv. čiernej listine banky.

Postup získania hypotéky na dom

1. Prejdenie si základných podmienok

Ako prvé si overte, akú výšku príjmu vám vie akceptovať ktorá banka. Podľa toho si podľa návodu vypočítajte vaše limity na maximálnu mesačnú splátku úverov a maximálnu výšku úverov celkovo. Overte si aj, na aké percento financovania máte nárok a podľa toho prispôsobte potrebu dofinancovania hypotéky.

 

2. Príprava podkladov pre banku

Pri kúpe domu na hypotéku budete potrebovať banke zdokladovať hodnotu zabezpečenia. Potrebujete tak pripraviť znalecký posudok, kúpnu zmluvu alebo návrh kúpnej zmluvy s určeným financovaním kúpy. Ako poslednú vec (ak si banka nevyžiada nič dodatočne) budete musieť podať žiadosť o hypotekárny úver na dom, ku ktorej doložíte znalecký posudok a kúpnu zmluvu a úver bude odoslaný na schválenie.

 

3. Podpis zmlúv

Po schválení hypotekárneho úveru na dom si v banke dohodnete stretnutie, kde sa budú podpisovať úverové a záložné zmluvy. Záložné zmluvy bude podpisovať predávajúci. Prípadne si budete otvárať aj bežný účet, ak to bude v úverových zmluvách dohodnuté a nebudete už mať v danej banke účet otvorený.

 

4. Vybavovačky

Pred čerpaním hypotekárneho úveru na dom budete potrebovať vyriešiť vinkuláciu povinného poistenia domu, ku ktorej dostanete podklady v banke pri podpisovaní zmlúv. Budete si teda musieť uzavrieť poistenie nehnuteľnosti, ktoré následne pôjdete zvinkulovať do danej poisťovne v prospech banky. Okrem toho budete musieť vyriešiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností, čo vybavíte na katastrálnom úrade v danom okrese.

 

5. Čerpanie hypotéky na dom

Po doložení potvrdeného návrhu na vklad do katastra a potvrdenej vinkulácie tieto dokumenty doplníte banke, ktorá bude vedieť pripraviť čerpanie. Po čerpaní prídu predávajúcemu prostriedky na účet a vám už len ostane vyriešiť zmenu vlastníckeho práva na katastri. Zmenu vlastníckeho práva riešte vždy až po čerpaní, aby sa neskomplikoval proces a neoddialilo čerpanie – banka by čakala, dokým zmizne na katastri plomba o tom, že sa niečo mení.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky na dom, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Doklady potrebné pre získanie hypotéky na dom

Všeobecné doklady:

Dodatočné doklady:

Poplatky spojené s hypotékou na dom

Tu sú poplatky a náklady, s ktorými sa stretnete alebo môžete stretnúť pri riešení hypotéky na dom:

Rezervačný poplatok

To je poplatok za rezerváciu nehnuteľnosti, aby ju predávajúci nepredal nikomu inému do určenej lehoty. Jeho výška je štandardne 3% až 5% z kúpnej ceny, no nie je to pravidlo.

 

Poplatok za návrh na vklad do katastra

To je poplatok za kolok na katastri pri zápise záložného práva nehnuteľnosti v prospech banky. Výška poplatku je 66€ (alebo 33€, ak je riešený elektronicky).

 

Cena vyhotovenia znaleckého posudku

Pri domoch štandardne od 200€ do 300€.

 

Cena povinného poistenia nehnuteľnosti

Pri domoch a kvalitnom poistení od 150€ do 350€ ročne (záleží od hodnoty domu).

 

Časť kúpnej ceny, ak sa jedná o rozostavaný dom v developerskom projekte

Kľudne aj 20% z kúpnej ceny, je to však individuálne od developera.

Poplatky spojené priamo s bankou:

Banky

Poplatok za poskytnutie hypotéky

Mesačný poplatok za bežný účet

400€ (0€ pri developerskom projekte a hypotéke s energetickým certifikátom A0/A1)

6€ (0€ pri platbe 250€ kartou za mesiac a nastavení 3 trvalých príkazov alebo inkás)

175€

7€ (0€ pri využití 3 bankových produktov)

250€

6€ (0€ pri kreditnom obrate 400€, 3 pravidelných platbách, 5 platbách kartou a zostatku hypotéky aspoň 20 000€)

0€

(2% z výšky hypotéky pri nedojednaní bežného účtu)

6€ (0€ pri kreditnom obrate 500€, 1 využití Internet bankingu alebo Mobil bankingu a 3 bankových produktov)

1% z objemu úveru

4,9€ (0€ pri zostatku na účte aspoň 10 000€ + vrátenie 0,5% za každej platby kartou) 

0,9% z výšky hypotéky; min. 200€ a max. 1 000€

(0€ pri dojednaní poistenia úveru cez banku)

4,9€ (bez možnosti zľavy; pri kreditnom zostatku 1 500€ mesačne je účet "TOP" za 0€, inak stojí 12€)

300€ (0€ pri energetickom certifikáte aspoň triedy A)

5€ (0€ pri celomesačnom nevyužívaní účtu)

0€

0€

0€

(vek do 35 rokov, vo veku 35 a vyššie 1,2% z cieľovej sumy)

1,59€ (pri využití služby Moja PSS 1,49€ a pri vedení účtu v tarife U3 1,09€)

Viete si schváliť hypotéku bez vybraného domu?

Áno. Avšak viete to spraviť len v ČSOB banke, v banke Unicredit a v SLSP, avšak SLSP netreba brať veľmi do úvahy, pretože síce nemusíte mať vybraný dom, ktorý chcete kupovať, ale musíte mať vybranú nehnuteľnosť , ktorú budete zakladať, čo väčšinou ľudia k dispozícii nemajú, keďže chcú zakladať kupovaný dom. Volá sa to hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, kedy si vopred schválite podmienky hypotéky na dom alebo inú nehnuteľnosť. Následne podpíšete aj úverové zmluvy a po ich podpísaní budete mať 6 – 12 mesiacov na špecifikáciu nehnuteľnosti, teda výber konkrétneho domu a vypracovanie znaleckého posudku.

 

Ak sa vám nepodarí do danej lehoty nájsť dom, máte možnosť si z relevantného dôvodu zažiadať o výnimku na predĺženie hľadacej doby. Ak si o výnimku nepožiadate alebo vám neprejde, bude vás to stáť poplatok za spracovanie hypotéky, ak by ste to riešili v ČSOB banke, ktorý by ste zaplatili pri podpise úverových zmlúv na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. V prípade Unicreditu by bola pokuta za nešpecifikáciu 500 eur, ktoré by ste zaplatili až v prípade nešpecifikácie nehnuteľnosti.

Ako financovať spolu s kúpou domu aj jeho rekonštrukciu?

Pomocou spotrebného úveru

Toto je najdrahšia možnosť kvôli krátkej splatnosti a vyššiemu úroku. Častokrát vás ani nepustí maximálny limit na mesačnú splátku pri vyššom spotrebnom úvere ešte k hypotéke. Myslite aj na to, že na spotrebný úver si viete zobrať maximálne 30 000 eur, čo pri rozsiahlejšej rekonštrukcii domu častokrát nestačí.

Pomocou stavebného úveru alebo medziúveru

Tento úver stavebnej sporiteľne sú najlepšou možnosťou, pokiaľ nemáte vlastné peniaze a nemáte ani možnosť financovať rekonštrukciu hypotékou. Oproti spotrebnému úveru má tento úver dlhšiu splatnosť, až na 20 alebo 30 rokov a zároveň aj nižší úrok.

Pomocou hypotéky

Ak máte možnosť dozaložiť ďalšiu nehnuteľnosť, tak ste vyhrali. Budete mať všetko v jednej hypotéke, s najnižšou splátkou a aj úrokom. V prípade, že neviete dozaložiť nehnuteľnosť, Tatra banka vám vie poskytnúť hypotéku s účelom “kúpa + rekonštrukcia”. Vie vám tak poskytnúť štandardne 10/15 percent navyše na rekonštrukciu domu, ktorú budete musieť samozrejme potom zdokladovať.

 

Pokiaľ vás zaujíma téma hypotéky priamo na rekonštrukciu, napísali sme o tejto téme v inej časti našej webstránky

Daňový bonus pre mladých pri hypotéke na dom

V prípade, že máte do 35 rokov a príjem do 1,3 násobku priemerného príjmu na Slovensku za minulý kalendárny rok, tak pri kúpe domu na hypotéku máte nárok na daňový bonus pre mladých. V preklade vám banka vráti polovicu zaplatených úrokov za minulý kalendárny rok, maximálne však zo sumy 50 000 eur. Viete tak dostať späť až 400 eur za rok, pričom tento bonus si viete uplatniť prvých 5 rokov, čo činí ušetrenie do výšky 2 000 eur.

 

Viac sme k téme daňového bonusu povedali v časti hypotéka pre mladých. Nájdete tam aj konkrétny výpočet či návod, ako si daňový bonus uplatniť.

Riešenie hypotéky na dom v developerskom projekte

Riešenie hypotéky na dom v developerskom projekte je špecifické v tom, že vo väčšine prípadov daný dom ešte nie je skolaudovaný alebo sa ani nezačal stavať. To znamená, že dom sa nedá ešte založiť v prospech banky, no vy si už potrebujete schváliť hypotéku teraz, aby ste sa nemuseli báť, či na ňu po skolaudovaní domu budete mať vôbec nárok.

 

Banky sú pri týchto domoch benevolentnejšie a vedia vám schváliť hypotéku dopredu, pričom jej výšku počítajú z kúpnej ceny. Čerpanie potom prebehne štandardne až po kolaudácii daného domu.

Čo ešte potrebujete vedieť?

1. Budete musieť mať pripravenú väčšiu časť vlastných zdrojov alebo zobrať doplnkový úver na zaplatenie zálohy (väčšinou 20% z kúpnej ceny).

 

2. Keď vám banka hypotéku na dom v developerskom projekte schváli, platíte banke úroky až do čerpania, čo vás navyše stojí stovky až tisíce eur.

 

3. U niektorých bánk začína fixácia dňom podpisu úverovej zmluvy a teda ak dom prejde kolaudáciou o 1 rok a vy máte fixáciu na 3 roky, od reálneho začiatku splácania budete mať fixáciu úrokovej sadzby už len 2 roky.

 

4. Hypotéku na daný developerský projekt častokrát neviete riešiť vo všetkých bankách na trhu. Developer si totiž vyberá banky, s ktorými pri danom projekte spolupracuje – väčšinou to sú banky “veľkej štvorky” a teda Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka a ČSOB banka

Naše tipy a odporúčania k hypotéke na dom

Poctivo sa pripravte

Urobte si presné prepočty v každej banke, aby ste vedeli na čom ste a čo môžete očakávať. Hlavne si overte základné podmienky získania hypotéky na dom.

 

Zvážte riziká

Overte si, či vaša situácia neobsahuje potenciálne problémy pri riešení hypotéky. Ak áno, zistite, v ktorej banke vaša cesta k hypotéke bude najľahšia a znížte si tým riziko napríklad zamietnutia hypotéky.

 

Choďte na istotu

Schváľte si hypotéku už pred nájdením konkrétneho domu, aby ste neplatili nevratný rezervačný poplatok predajcovi, kým ešte neviete na 100%, že vám hypotéka prejde. Takúto možnosť však poskytujú aktuálne iba 3 banky. O tejto možnosti sme pre vás napísali viac vyššie v tomto článku.

 

Predčasne splácajte

Ak máte tú možnosť, snažte sa predčasne hypotéku splácať, aby ste ju neplatili desiatky rokov. Všetky možnosti predčasného splácania sme pre vás zhrnuli v časti predčasné splatenie hypotéky.

 

Obráťte sa na nás

Poradíme vám, na čo si pri kúpe domu na hypotéku treba dať pozor aby ste sa vyhli zbytočným problémom. V rýchlosti vám porovnáme celý trh a pripravíme ponuky podmienok v každej banke pre váš prípad, aby ste ušetrili kopec času navštevovaním bánk alebo nepresných internetových porovnávačov.

Potrebujete poradiť?

Ak máte otázky ohľadom hypotéky na dom, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme nezáväznú konzultáciu osobne alebo na diaľku.

Vaše najčastejšie otázky k hypotéke na dom

Áno. Výhodou je to, že si viete schváliť a porovnať finálne podmienky vo viacerých bankách a rozumnejšie sa rozhodnúť. Túto možnosť využívajte najmä v prípade, že máte takmer na isto priechodný prípad, aby sa vám nestalo, že vám prvé banky s finálnym výsledkom hypotéku zamietnu a negatívne to ovplyvní aj schvaľovanie vo zvyšných bankách.

Ak je kúpna cena vyššia ako hodnota domu

Banka vám poskytne financovanie z hodnoty domu na znaleckom posudku. Pre vás to znamená, že si budete platiť viac za niečo s menšou hodnotou a takisto, že budete potrebovať dofinancovať viac peňazí.

 

Ak je hodnota domu vyššia ako kúpna cena

Banka určí financovanie z kúpnej ceny. V tomto prípade to ale nebude vadiť, pretože zaplatíte za dom menej ako reálne stojí a budete musieť dofinancovať hypotéku presne tak, ako ste plánovali.

V tomto prípade je potrebné dať si pozor na to, že nemôžete zbúrať to, čo je založené v prospech banky. Banka by tak prišla o zábezpeku, takže v prípade vášho nesplácania by nebola krytá. Je to teda porušenie úverových podmienok a banka by vám okamžite dala zosplatniť (vrátiť) celú hypotéku. Máte však 2 možnosti:

 

1. Starý dom kúpte z vlastných zdrojov alebo pomocou bezúčelového úveru

Vďaka tomu si s ním následne budete môcť robiť doslova čo chcete. Následnú rekonštrukciu, respektíve výstavbu (ak zbúrate aj základy) môžete kľudne financovať hypotékou na stavbu domu alebo hypotékou na rekonštrukciu domu. Daný bezúčelový úver (ak ste to nefinancovali celé vlastnými zdrojmi) viete potom do jednej z týchto hypoték refinancovať a znížiť si tak výrazne mesačnú splátku úverov.

 

2. Založte inú nehnuteľnosť a zoberte si americkú hypotéku

Túto možnosť nemá každý z vás, no je to najefektívnejšia a najlacnejšia možnosť. Pri americkej hypotéke zakladáte inú nehnuteľnosť, pričom túto ťarchu viete neskôr preniesť na na nový dom po jeho dostavaní, respektíve jeho rekonštrukcii. Od začiatku celého procesu tak máte nízke mesačné splátky s nízkym úrokom.

Áno, je to možné. Pri schválení tejto výnimky hrá rolu viacero faktorov, napríklad lokalita domu, počet žiadateľov, vek žiadateľov, príjem žiadateľov, úverová história žiadateľov a podobne. Viac sme k 90%-nej hypotéke povedali v inej časti tohto článku, kde sme pre vás aj porovnali jednotlivé banky.

Áno. Je to najbežnejšia hypotekárna praktika. Väčšina ľudí si na hypotéku kupuje svoje prvé bývanie a nemajú možnosť založiť v prospech hypotéky inú nehnuteľnosť. Keďže založenie nehnuteľnosti je jedna z najhlavnejších podmienok pre získanie hypotéky na kúpu domu museli to banky rozumne vyriešiť.

 

Keďže ale dom neviete založiť v prospech banky kým ho nevlastníte, tak pri založení nehnuteľnosti v prospech kúpy domu vám predošlý (aktuálny) majiteľ podpíše súhlas s návrhom na vklad záložného práva na kataster.

V prípade, že je dom tesne pred dokončením a kolaudáciou a jeho stupeň rozostavanosti je napríklad 90 alebo 95 percent, hypotéka prebehne štandardne a peniaze dostanete vyplatené naraz. Jediný rozdiel je v tom, že budete musieť po kolaudácii doložiť banke potvrdenie o koludácii domu.

 

Ak má dom pomerne nižší stupeň rozostavanosti, napríklad 60 alebo 70 percent, banka vám hypotéku vie schváliť na jeho budúcu hodnotu no neposkytne vám všetky prostriedky naraz. Peniaze vám bude púšťať po častiach z aktuálnej hodnoty domu až dokým jej nedoložíte fotografie o jeho dokončení, respektíve zhodnotení.

 

Jediná banka, ktorá nevie prijať do zábezpeky rozostvanú nehnuteľnosť je 365 banka. Tej sa preto pri tomto procese vyhnite.

Hypotéka predstavuje dlhodobú záväznú zmluvu a jej splácanie môže byť spojené s rizikom. Výber vhodnej hypotéky závisí od individuálnych potrieb a finančnej situácie každého jednotlivca. Pred uzatvorením hypotéky zvážte všetky dostupné možnosti a poraďte sa s odborníkmi na financie.

Jakub Vojčik

Som finančný sprostredkovateľ, ktorý si zakladá na kvalitnom vzťahu s klientmi. Mojou prioritou je, aby sa ľudia v mojej prítomnosti cítili dobre a aby sme si vybudovali vzájomnú dôveru, vďaka čomu im pomôžem efektívne chrániť a budovať majetok. Špecializujem sa na oblasť hypotekárnych úverov a životného poistenia.

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu