Customer journey example

RelyonCustomer journey example

Analýza situácie a potrieb

Ponuky bánk

Znalecký posudok + vybratie správnej banky

Žiadosť a schválenie

Podpis úveru

Kataster/vinkulácia

Doloženie dokumentov

Čerpanie