RelyonInvestovanie Tvorba finančnej rezervy

Tvorba finančnej rezervy

Na čo slúži finančná rezerva

Finančná rezerva má chrániť človeka primárne pred nepredvídanými výdavkami. Až 84% ľudí si chce vytvárať väčšiu finančnú rezervu a väčšina slovákov niekedy zažila problém s finančnou rezervou. 

 

Ako to už v živote býva, nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Práve finančná rezerva slúži na to, aby sme sa pri nečakaných výdavkoch vyhli pôžičkám. Ten, kto finančnú rezervu aktívne netvorí a nezaujíma sa o ňu, vystavuje seba a svoju rodinu veľkému riziku. 

 

Medzi časté nečakané situácie/výdavky, ktoré kryje finančná rezerva patria napríklad:

 

 • strata zamestnania

 • škoda na nehnuteľnosti

 • dlhodobá PN

 • oprava auta

 • liečba choroby alebo úrazu

 • zdravotná starostlivosť

 • výmena pokazeného spotrebiča alebo elektrotechniky

 • rekonštrukcia, ktorá sa predražila

 • nami neúmyselne spôsobené škody tretím osobám

 • finančná podpora rodiny (ktorá možno finančnú rezervu nemá)

Ako si sporia Slováci

Slováci majú v bankách vyše 43 miliárd eur, ktoré strácajú na hodnote. Vplyvom inflácie sa hodnota peňazí doslova vyparuje z ich účtov. Kým inflácia od zavedenia eura je na úrovni 2,52%, medziročná inflácia sa na Slovensku v roku 2022 môže vyšplhať až na 11,80%.

 

Tým pádom, ak máte dnes 20 000€ v banke, o rok budú mať hodnotu približne o 2 400€ menej. Keby ste chceli ďalší rok kúpiť rovnaké tovary a služby, ich cena by bola približne o 12% vyššia. Toto je samozrejme zjednodušený príklad, pretože nie všetky tovary a služby rastú rovnakou mierou. Niektoré rastú viac, napr. energie a nehnuteľnosti, a iné menej.
Aká veľká má byť finančná rezerva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Koľko si odkladať z platu?

Keby ste si v Google vyhľadali “koľko peňazí si odložiť”, nespočetné množstvo článkov vám bude odporúčať, aby ste si odložili 10% príjmu. Problém s týmito článkami je to, že vychádzajú z chybného úsudku. 

 

Poprvé, počítajú s tým, že si všetci, bez ohľadu na výšku príjmu, dokážu odložiť rovnaké percento príjmu. Po druhé, počítajú s tým, že celý život viac menej zarábame rovnako. To samozrejme nie je pravda. 

 

Brigádujúci študent, ktorý býva s rodičmi a má minimálne náklady, si vie vytvoriť finančnú rezervu často rýchlejšie ako človek s autom, hypotékou a dieťaťom.


To, koľko mesačne odložiť je teda veľmi individuálne. Práve preto, najlepšia rada koľko sporiť znie: odkladajte/investujte toľko, koľko dokážete.

Aký investičný produkt využiť pri tvorbe rezervy?

Ak je cieľ vytvoriť si finančnú rezervu, mali by ste si zvoliť krátkodobé investovanie spĺňajúce nasledovné parametre.

 

Hlavné parametre finančného produktu pre tvorbu finančnej rezervy:

 • vysoká likvidita – možnosť peniaze vybrať a mať ich na účte za pár dní
 • stabilný rast – konzervatívne investovanie v čase nekolíše iba stúpa na hodnote
 • vysoká bezpečnosť – ochrana napr. fondom ochrany vkladov, prípadne garančným fondom investícií, čiže v prípade potreby sa viete obrátiť na NBS! Tip: Väčšine zlých investícií sa dá vyhnúť uvedomením si, že vysoké výnosy v krátkom čase bývajú spojené aj s vysokým rizikom.

 

Svoje prostriedky môžete “nechať pracovať” skrz krátkodobé investovanie. Existujú investičné produkty, ktoré vám vedia pekne zhodnotiť peniaze aj v kratšej dobe. Obzvlášť, dnes, kedy je inflácia extrémne vysoká.

Ako by mal vyzerať graf konzervatívnej investície

Pri sporení na rezervu chceme, aby investícia pomaličky rástla bez väčších výkyvov. Pri takejto konzervatívnej investícií budeme pokojnejšie spať. 

 

 

Ako by nemal vyzerať graf konzervatívnej investície

Pri sporení na rezervu nechceme, aby investícia príliš kolísala, pretože riskujeme stratu peňazí pri potrebnom výbere prostriedkov z investičného účtu. Nevieme ovplyvniť, kedy budeme peniaze potrebovať a tento moment môže nastať jednak na dobrých časoch kolísavej investície, ale aj v zlých.
Sem vložte text nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sem vložte text nadpisu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Daniel Varga

Potrebujete poradiť? Zanechajte nám správu